Ceny za SQL Database

Cloudová databáze pro vývojáře aplikací

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů. Nyní navíc získáte 12měsíční bezplatný přístup k SQL Database.

Azure SQL Database je cloudová databázová služba vytvořená pro vývojáře aplikací. Je to jediná databáze jako služba, která umožňuje průběžné škálování bez výpadků a pomáhá efektivně doručovat víceklientské aplikace. Poskytuje vám tak více času na inovace a zkracuje dobu uvedení na trh. Integrovaná inteligence služby SQL Database se rychle naučí jedinečné charakteristiky vašich aplikací a dynamicky se jim přizpůsobuje s cílem zajistit maximální výkon, spolehlivost a ochranu dat. K vytváření zabezpečených aplikací a připojení k SQL Database můžete využít jazyky a platformy, kterým dáváte přednost.

Podrobnosti o cenách

Elastické fondy

Elastické fondy umožňují spravovat celkový výkon fondu databází namísto správy izolovaných databází. Databáze ve fondu podle potřeby automaticky vertikálně navyšují nebo snižují svoji kapacitu (škálují se). Přidávání databází do fondu i jejich odebírání je jednoduché. Můžete vertikálně navyšovat nebo snižovat kapacitu aplikací – z několika databází až na tisíce – a přitom mít rozpočet pod kontrolou.

Elastické fondy jsou dostupné v úrovních služby Basic, Standard a Premium. Každá úroveň se liší především celkovým výkonem, který se měří v jednotkách eDTU (elastic Database Transaction Unit). Podrobnosti najdete v článku o úrovních služeb fondů elastických databází.

Vytvořit teď elastický fond

Úroveň Basic

eDTU na fond Zahrnuté úložiště pro každý fond Maximální místo v úložišti pro každý fond 1 Maximální počet databází pro každý fond Max. eDTU na databázi Cena za eDTU a zahrnuté úložiště
50 5 GB 5 GB 100 5 $-
100 10 GB 10 GB 200 5 $-
200 20 GB 20 GB 500 5 $-
300 29 GB 29 GB 500 5 $-
400 39 GB 39 GB 500 5 $-
800 78 GB 78 GB 500 5 $-
1 200 117 GB 117 GB 500 5 $-
1 600 156 GB 156 GB 500 5 $-
1Max. úložiště na databázi ve fondu Basic jsou 2 TB.

Úroveň Standard

eDTU na fond Zahrnuté úložiště pro každý fond Maximální místo v úložišti pro každý fond 1,2 Maximální počet databází pro každý fond Max. eDTU na databázi 3 Cena za eDTU a zahrnuté úložiště 4
50 50 GB 500 GB 100 50 $-
100 100 GB 750 GB 200 100 $-
200 200 GB 1 TB 500 200 $-
300 300 GB 1,25 TB 500 300 $-
400 400 GB 1,5 TB 500 400 $-
800 800 GB 2 TB 500 800 $-
1 200 1,17 TB 2,5 TB 500 1 200 $-
1 600 1,56 TB 3 TB 500 1 600 $-
2 000 1,95 TB 3,5 TB 500 2 000 $-
2 500 2,44 TB 4 TB 500 2 500 $-
3 000 2,93 TB 4 TB 500 3 000 $-
1Max. úložiště na databázi ve fondu Standard je 1 TB.
2Max. velikosti úložiště přesahující objem zahrnutého úložiště jsou ve verzi Preview.
3200 a víc eDTU na databázi je vhodné pro úlohy s vysokými nároky na procesor. Pro úlohy náročné na V/V poskytují nejlepší výkon fondy úrovně Premium.
4Za dodatečné úložiště zřízené nad rámec objemu úložiště uvedeného výše se účtují další poplatky. Podrobné informace o výpočtu těchto poplatků najdete v nejčastějších dotazech.

Úroveň

Premium: Pro produkční úlohy náročné na V/V s vysokou dostupností a bez výpadků. Úroveň Premium je odolná proti chybám a automaticky zajišťuje dostupnost operací čtení a zápisu se smlouvou o úrovni služeb (SLA) 99,99 %.

eDTU na fond Zahrnuté úložiště pro každý fond 1 Maximální místo v úložišti pro každý fond 1,2,3 Maximální počet databází pro každý fond Max. eDTU na databázi Cena za eDTU a zahrnuté úložiště 4
125 250 GB 1 TB 50 125 $-
250 500 GB 1 TB 100 250 $-
500 750 GB 1 TB 100 500 $-
1 000 1 TB 1 TB 100 1 000 $-
1 500 1,5 TB 1,5 TB 100 1 000 $-
2 000 2 TB 2 TB 100 1 750 $-
2 500 2,5 TB 2,5 TB 100 1 750 $-
3 000 3 TB 3 TB 100 1 750 $-
3 500 3,5 TB 3,5 TB 100 1 750 $-
4 000 4 TB 4 TB 100 4 000 $-
1Více než 1 TB úložiště na úrovni Premium je k dispozici v následujících oblastech: Střed USA, Východ USA, Východ USA 2, Střed USA – sever, Západ USA, Severní Evropa, Západní Evropa, Východní Asie, Jihovýchodní Asie, Japonsko – východ, Japonsko – západ, Brazílie – jih, Austrálie – východ, Austrálie – jihovýchod, Kanada – střed, Kanada – východ, Německo – střed, Spojené království – jih, Spojené království – západ, USA (Gov) – Virginia. Plánuje se širší rozšíření. V ostatních oblastech je úložiště na úrovni Premium omezeno na 1 TB.
2Max. velikosti úložiště přesahující objem zahrnutého úložiště jsou ve verzi Preview.
3Max. úložiště na databázi ve fondu Premium je 1 TB.
4Za dodatečné úložiště zřízené nad rámec objemu úložiště uvedeného výše se účtují další poplatky. Podrobné informace o výpočtu těchto poplatků najdete v nejčastějších dotazech.

Další informace o elastických fondech najdete v článku o elastických fondech. Další informace o jednotné správě elastických databází najdete v článku o elastických úlohách.

Poznámka: Za přenosy odchozích dat se účtují standardní sazby za přenos dat.

Fondy elastických databází SQL DB jsou obecně dostupné ve všech oblastech kromě Indie – západ.

Dodatečné úložiště

Úroveň služby Cena za GB ve verzi Preview
Úroveň Standard $-
Úroveň $-
Dodatečné úložiště je dostupné jenom na úrovni služeb Standard a Premium.

Model s izolovanými databázemi

Izolované databáze jsou plně oddělené databáze, které jsou optimalizované pro určité zatížení a dají se u nich do jisté míry předvídat požadavky na výkon. U izolované databáze můžete vertikálně navýšit nebo snížit kapacitu volbou úrovně Basic, Standard a Premium, aby vaše aplikace měly ve správnou chvíli potřebný výkon i funkce. Jednotlivé úrovně se liší především výkonem, který se měří v jednotkách DTU (Database Transaction Unit). Další informace najdete v tématu věnovaném úrovním služeb.

Teď si vytvořte databázi.

Úroveň Basic

DTU Zahrnuté úložiště Max. úložiště Cena za DTU a zahrnuté úložiště
B 5 2 GB 2 GB $-

Úroveň Standard

DTU Zahrnuté úložiště Max. úložiště 1 Cena za DTU a zahrnuté úložiště 2
S0 10 250 GB 250 GB $-
S1 20 250 GB 250 GB $-
S2 50 250 GB 250 GB $-
S3 100 250 GB 1 TB $-
S4 3 200 250 GB 1 TB $-
S6 3 400 250 GB 1 TB $-
S7 3 800 250 GB 1 TB $-
S9 3 1 600 250 GB 1 TB $-
S12 3 3 000 250 GB 1 TB $-
1Max. velikosti úložiště přesahující objem zahrnutého úložiště jsou ve verzi Preview.
2Za dodatečné úložiště zřízené nad rámec objemu úložiště uvedeného výše se účtují další poplatky. Podrobné informace o výpočtu těchto poplatků najdete v nejčastějších dotazech.
3Úrovně výkonu S4 až S12 jsou ve verzi Preview.

Úroveň

Premium: Pro produkční úlohy náročné na V/V s vysokou dostupností a bez výpadků. Úroveň Premium je odolná proti chybám a automaticky zajišťuje dostupnost operací čtení a zápisu se smlouvou o úrovni služeb (SLA) 99,99 %.

DTU Zahrnuté úložiště 1 Max. úložiště 2 Cena za DTU a zahrnuté úložiště 3
P1 125 500 GB 1 TB $-
P2 250 500 GB 1 TB $-
P4 500 500 GB 1 TB $-
P6 1 000 500 GB 1 TB $-
P11 1 750 4 TB 4 TB $-
P15 4 000 4 TB 4 TB $-
1Více než 1 TB úložiště na úrovni Premium je k dispozici v následujících oblastech: Střed USA, Východ USA, Východ USA 2, Střed USA – sever, Západ USA, Severní Evropa, Západní Evropa, Východní Asie, Jihovýchodní Asie, Japonsko – východ, Japonsko – západ, Brazílie – jih, Austrálie – východ, Austrálie – jihovýchod, Kanada – střed, Kanada – východ, Německo – střed, Spojené království – jih, Spojené království – západ, USA (Gov) – Virginia. Plánuje se širší rozšíření. V ostatních oblastech je úložiště na úrovni Premium omezeno na 1 TB.
2Max. velikosti úložiště přesahující objem zahrnutého úložiště jsou ve verzi Preview.
3Za dodatečné úložiště zřízené nad rámec objemu úložiště uvedeného výše se účtují další poplatky. Podrobné informace o výpočtu těchto poplatků najdete v nejčastějších dotazech.

Poznámka: Za přenosy odchozích dat se účtují standardní sazby za přenos dat.

Dodatečné úložiště

Úroveň služby Cena za GB ve verzi Preview
Úroveň Standard $-
Úroveň $-
Dodatečné úložiště je dostupné jenom na úrovni služeb Standard a Premium.

Aktivní geografická replikace (volitelná funkce)

Aktivní geografická replikace vytváří až čtyři online (čitelné) sekundární databáze v libovolné oblasti Azure. Ceny sekundárních aktivních geograficky replikovaných databází se počítají jako 100 % ceny primárních databází. Cena přenosů geografické replikace mezi primární databází a online sekundární databází je zahrnutá v ceně online sekundární databáze. Aktivní geografická replikace je dostupná pro všechny úrovně databází.

Detekce hrozeb

Detekce hrozeb služby Azure SQL Database poskytuje další úroveň inteligentního zabezpečení, která je do této služby integrovaná. Neustále se učí, identifikuje a detekuje neobvyklé aktivity a potenciálně nebezpečné pokusy o přístup k databázím nebo jejich zneužití.

Detekce hrozeb služby SQL Database integruje výstrahy se službou Azure Security Center. Za každý chráněný server SQL Database se bude účtovat stejná cena jako za Azure Security Center úrovně Standard ($15 za uzel a měsíc). Každý chráněný server SQL Database se přitom počítá jako jeden uzel. Zveme vás k bezplatnému vyzkoušení po dobu 60 dnů. Další informace najdete na stránce s cenami za Azure Security Center.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
  • Garantujeme 99,99% dostupnost SQL Database úrovně Basic, Standard a Premium (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

  • Celková cena za jednu databázi (nebo elastický fond) je součtem ceny za DTU (nebo eDTU) a ceny za dodatečné zřízené úložiště. Cena za DTU (nebo eDTU) zahrnuje určitý objem úložiště bez dalších poplatků. Dodatečné úložiště nad zahrnutý objem je možné zřídit za poplatek (až do maximálního objemu úložiště), a to v přírůstcích po 250 GB až do 1 TB a potom v přírůstcích po 256 GB nad 1 TB. Cena za dodatečné úložiště se vypočte tak, že se velikost dodatečného úložiště vynásobí jednotkovou cenou pro příslušnou úroveň služby. DTU nebo eDTU a dodatečné úložiště se fakturují po hodinách.

  • Předpokládejme, že databáze S3 zřídila 1 TB. Velikost úložiště pro S3 je 250 GB. Velikost dodatečného úložiště je proto 1 TB – 250 GB = 774 GB. Jednotková cena za dodatečné úložiště na úrovni Standard během období Preview je přibližně $-/GB za měsíc, takže celková cena úložiště je 774 GB × $-/GB za měsíc = $-/měsíc. Celková cena databáze S3 je proto $-/měsíc za DTU + $-/měsíc za úložiště = $-/měsíc.

  • Předpokládejme, že fond Premium s 125 eDTU zřídil 1 TB. Velikost úložiště pro fond Premium s 125 eDTU je 250 GB. Velikost dodatečného úložiště je proto 1 TB – 250 GB = 774 GB. Jednotková cena za dodatečné úložiště na úrovni Premium během období Preview je přibližně $-/GB za měsíc, takže celková cena úložiště je 774 GB × $-/GB za měsíc = $-/měsíc. Celková cena fondu je proto $-/měsíc za eDTU fondu + $-/měsíc za dodatečné úložiště = $-/měsíc.

Další informace najdete v nejčastějších dotazech ke službě SQL Database v dokumentaci.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě SQL Database

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Používání deseti databází SQL po celý měsíc

Bezplatný účet