Ceny za SQL Database

Cloudová databáze pro vývojáře aplikací

Azure SQL Database je cloudová databázová služba vytvořená pro vývojáře aplikací. Je to jediná databáze jako služba, která umožňuje průběžné škálování bez výpadků a pomáhá efektivně doručovat víceklientské aplikace. Poskytuje vám tak více času na inovace a zkracuje dobu uvedení na trh. Integrovaná inteligence služby SQL Database se rychle naučí jedinečné charakteristiky vašich aplikací a dynamicky se jim přizpůsobuje s cílem zajistit maximální výkon, spolehlivost a ochranu dat. K vytváření zabezpečených aplikací a připojení k SQL Database můžete využít jazyky a platformy, kterým dáváte přednost.

Podrobnosti o cenách

Elastické fondy

Elastické fondy umožňují spravovat celkový výkon fondu databází namísto správy izolovaných databází. Databáze ve fondu podle potřeby automaticky vertikálně navyšují nebo snižují svoji kapacitu (škálují se). Přidávání databází do fondu i jejich odebírání je jednoduché. Můžete vertikálně navyšovat nebo snižovat kapacitu aplikací – z několika databází až na tisíce – a přitom mít rozpočet pod kontrolou.

Elastické fondy jsou dostupné v úrovních služby Basic, Standard a Premium. Každá úroveň se liší především celkovým výkonem, který se měří v jednotkách eDTU (elastic Database Transaction Unit). Podrobnosti najdete v článku o úrovních služeb fondů elastických databází.

Vytvořit teď elastický fond

Basic

eDTU pro každý fond Maximální místo v úložišti pro každý fond 1 Maximální počet databází pro každý fond Maximální počet eDTU pro každou databázi Cena 2
50 5 GB 100 5 $-
100 10 GB 200 5 $-
200 20 GB 500 5 $-
300 29 GB 500 5 $-
400 39 GB 500 5 $-
800 78 GB 500 5 $-
1200 117 GB 500 5 $-
1600 156 GB 500 5 $-

Standard

eDTU pro každý fond Maximální místo v úložišti pro každý fond 1 Maximální počet databází pro každý fond Maximální počet eDTU pro každou databázi Cena 2
50 50 GB 100 50 $-
100 100 GB 200 100 $-
200 200 GB 500 2003 $-
300 300 GB 500 3003 $-
400 400 GB 500 4003 $-
800 800 GB 500 8003 $-
1200 1,2 TB 500 12003 $-
1600 1,6 TB 500 16003 $-
2000 2,0 TB 500 20003 $-
2500 2,4 TB 500 25003 $-
3000 2,9 TB 500 30003 $-
3 Toto omezení eDTU je k dispozici ve verzi Public Preview a skvěle se hodí pro úlohy náročné na procesor. Pro úlohy náročné na V/V poskytují nejlepší výkon fondy úrovně Premium.

Premium

Premium: Pro produkční úlohy náročné na V/V s vysokou dostupností a bez výpadků. Úroveň Premium je odolná proti chybám a automaticky zajišťuje dostupnost operací čtení a zápisu se smlouvou o úrovni služeb (SLA) 99,99 %.

eDTU pro každý fond Maximální místo v úložišti pro každý fond 1 Maximální počet databází pro každý fond Maximální počet eDTU pro každou databázi Cena 2
125 250 GB 50 125 $-
250 500 GB 100 250 $-
500 750 GB 100 500 $-
1000 1,0 TB 4 100 1000 $-
1500 1,5 TB 4 100 1000 $-
2000 2,0 TB 4 100 1750 $-
2500 2,5 TB 4 100 1750 $-
3000 3,0 TB 4 100 1750 $-
3500 3,5 TB 4 100 1750 $-
4000 4,0 TB 4 100 4000 $-
4 Aktuálně k dispozici ve verzi Public Preview v těchto oblastech: Východ USA 2, Západ USA, Západní Evropa, Jihovýchodní Asie, Japonsko – východ, Austrálie – východ, Kanada – střed, Kanada – východ, Německo – střed, USA (Gov) – Virginia. Plánuje se širší rozšíření. Maximální místo v úložišti pro fond úrovně Premium v ostatních oblastech je omezené na 1 TB.

Premium RS

Premium RS (Preview): Pro úlohy náročné na V/V, u kterých je přijatelná omezená garance odolnosti a nižší SLA. Premium RS běží s menším počtem redundantních kopií. To znamená, že v případě potenciálního selhání služeb se může vyžadovat obnovení ze zálohy s až pětiminutovou přestávkou v uchování dat.

eDTU pro každý fond Maximální místo v úložišti pro každý fond 1 Maximální počet databází pro každý fond Maximální počet eDTU pro každou databázi Cena verze Preview 2
125 250 GB 50 125 $-
250 500 GB 100 250 $-
500 750 GB 100 500 $-
1000 750 GB 100 1000 $-
1 Maximální velikost úložiště pro databázi závisí na úrovni služby fondu takto:
  – max. 2 GB úložiště na databázi ve fondu Basic
  – max. 250 GB úložiště na databázi ve fondu Standard
  – max. 500 GB úložiště na databázi ve fondu Premium
2Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 744 hodin měsíčně.

Další informace o elastických fondech najdete v článku o elastických fondech. Další informace o jednotné správě elastických databází najdete v článku o elastických úlohách.

Poznámka: Za přenosy odchozích dat se účtují standardní sazby za přenos dat.

Fondy elastických databází SQL DB jsou obecně dostupné ve všech oblastech kromě Indie – západ.

Model s izolovanými databázemi

Izolované databáze jsou plně oddělené databáze, které jsou optimalizované pro určité zatížení a dají se u nich do jisté míry předvídat požadavky na výkon. U izolované databáze můžete vertikálně navýšit nebo snížit kapacitu volbou úrovně Basic, Standard a Premium, aby vaše aplikace měly ve správnou chvíli potřebný výkon i funkce. Jednotlivé úrovně se liší především výkonem, který se měří v jednotkách DTU (Database Transaction Unit). Další informace najdete v tématu věnovaném úrovním služeb.

Teď si vytvořte databázi.

Basic

DTU Maximální místo v úložišti pro každou databázi Cena1
B 5 2 GB $-

Standard

DTU Maximální místo v úložišti pro každou databázi Cena1
S0 10 250 GB $-
S1 20 250 GB $-
S2 50 250 GB $-
S3 100 250 GB $-

Premium

Premium: Pro produkční úlohy náročné na V/V s vysokou dostupností a bez výpadků. Úroveň Premium je odolná proti chybám a automaticky zajišťuje dostupnost operací čtení a zápisu se smlouvou o úrovni služeb (SLA) 99,99 %.

DTU 2 Maximální místo v úložišti pro každou databázi Cena1
P1 125 500 GB $-
P2 250 500 GB $-
P4 500 500 GB $-
P6 3 1000 500 GB $-
P11 1750 4 TB4 $-
P15 4000 4 TB4 $-

Premium RS

Premium RS (Preview): Pro úlohy náročné na V/V, u kterých je přijatelná omezená garance odolnosti a nižší SLA. Premium RS běží s menším počtem redundantních kopií. To znamená, že v případě potenciálního selhání služeb se může vyžadovat obnovení ze zálohy s až pětiminutovou přestávkou v uchování dat.

DTU Maximální místo v úložišti pro každou databázi Cena verze Preview1
PRS1 125 500 GB $-
PRS2 250 500 GB $-
PRS4 500 500 GB $-
PRS6 1000 500 GB $-
1 Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 744 hodin měsíčně.
2 Jednotky DTU platí jenom pro službu SQL Database V12 nebo novější. U starších verzí služby se jednotky DTU mohou lišit.
3 P6 bylo dřív P3.
4 Zákazníci si mohou pro P11 a P15 vybrat max. 1TB nebo 4TB úložiště. Tato možnost je teď dostupná jenom v těchto oblastech: USA – východ 2, Západní USA, Západní Evropa, Jihovýchodní Asie, Japonsko – východ, Austrálie – východ, Kanada – střed, Kanada – východ, Střední Německo a USA (Gov) – Virginia. Plánuje se širší rozšíření.

Poznámka: Za přenosy odchozích dat se účtují standardní sazby za přenos dat.

Geografická replikace (volitelná funkce)

Standardní geografická replikace

Standardní geografická replikace vytvoří offline sekundární databázi v předem spárované oblasti Azure, která sice je ve stejné geografické oblasti, ale je vzdálená aspoň 800 km. Ceny sekundárních aktivních geograficky replikovaných databází se počítají jako 0,75× ceny primárních databází. Cena přenosů geografické replikace mezi primární databází a offline sekundární databází je zahrnutá v ceně offline sekundární databáze. Standardní geografická replikace je k dispozici pro databáze na úrovni Standard a Premium.

Aktivní geografická replikace

Aktivní geografická replikace vytváří až čtyři online (čitelné) sekundární databáze v libovolné oblasti Azure. Ceny sekundárních aktivních geograficky replikovaných databází se počítají jako 1× ceny primárních databází. Cena přenosů geografické replikace mezi primární databází a online sekundární databází je zahrnutá v ceně online sekundární databáze. Aktivní geografická replikace je dostupná pro všechny úrovně databází.

Detekce hrozeb

Detekce hrozeb služby Azure SQL Database poskytuje další úroveň inteligentního zabezpečení, která je do této služby integrovaná. Neustále se učí, identifikuje a detekuje neobvyklé aktivity a potenciálně nebezpečné pokusy o přístup k databázím nebo jejich zneužití.

Detekce hrozeb služby SQL Database integruje výstrahy se službou Azure Security Center. Za každý chráněný server SQL Database se bude účtovat stejná cena jako za Azure Security Center úrovně Standard ($15.0000000000 za uzel a měsíc). Každý chráněný server SQL Database se přitom počítá jako jeden uzel. Zveme vás k bezplatnému vyzkoušení po dobu 60 dnů. Další informace najdete na stránce s cenami za Azure Security Center.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29.0 za měsíc. Najít plán
  • Garantujeme 99,99% dostupnost SQL Database úrovně Basic, Standard a Premium (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

  • Úroveň Premium je navržená pro produkční úlohy náročné na V/V, které vyžadují vysokou dostupnost a žádné výpadky. Úroveň Premium je odolná proti chybám a automaticky zajišťuje dostupnost operací čtení a zápisu se smlouvou o úrovni služeb (SLA) 99,99 %.

    Úroveň Premium RS (Preview) je navržená pro úlohy náročné na V/V, u kterých je přijatelná omezená garance odolnosti a nižší SLA. Premium RS běží s menším počtem redundantních kopií. To znamená, že v případě potenciálního selhání služeb se může vyžadovat obnovení ze zálohy s až pětiminutovou přestávkou v uchování dat.

  • Premium RS nemá ve verzi Public Preview žádnou smlouvu SLA. Až bude úroveň Premium RS obecně dostupná, SLA bude nižší než SLA úrovně Premium.

  • Ano, databázi je možné kdykoli upgradovat z úrovně Premium RS na úroveň Premium.

Další informace najdete v nejčastějších dotazech ke službě SQL Database v dokumentaci.

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě SQL Database

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Používání deseti databází SQL po celý měsíc

Začněte ještě dnes