Přeskočit navigaci

Ceny za SQL Data Warehouse

Plně spravovaná, vysoce škálovatelná služba datového skladu

Azure SQL Data Warehouse umožňuje rychle implementovat vysoce výkonný, globálně dostupný a zabezpečený cloudový datový sklad. Prostřednictvím výkonné architektury paralelního zpracování navržené pro cloud můžete nezávisle škálovat výpočetní funkce a úložiště a pozastavit a obnovit váš datový sklad během několika minut. Bez problémů vytvoříte centrum pro analýzy s nativními možnostmi připojení a službami vizualizace a integrace dat, a to všechno s využitím vašich stávajících dovedností v SQL a BI.

SQL Data Warehouse nabízí garantovanou 99,9% dostupnost, dodržování legislativních předpisů, integrované rozšířené funkce zabezpečení a suverenitu dat napříč více než 30 oblastmi. Díky tomu můžete sestavit datový sklad, který vyhovuje vašim obchodním potřebám. SQL Data Warehouse se přizpůsobí vašim úlohám, a to díky inteligentnímu ukládání do paměti pro zrychlení přístupu k datům a výkonu dotazování umožňujícímu zpracovat i ty nejnáročnější úlohy datových skladů. Služba Azure SQL Data Warehouse je dostupná ve dvou skladových položkách Optimalizováno pro výpočty: Gen1 a Gen2.

Podrobnosti o cenách

Zahrnuje adaptivní ukládání do mezipaměti za účelem vylepšení výkonu pro úlohy s konzistentními požadavky na výpočetní prostředky. Určeno pro intenzivní úlohy s vyšším výkonem dotazů a požadavky na škálovatelnost výpočetních prostředků.

Optimalizováno pro výpočty Gen2

Úroveň služby cJednotka datového skladu Cena 1
Datový sklad1000c 1000 $-
Datový sklad1500c 1500 $-
Datový sklad2000c 2000 $-
Datový sklad2500c 2500 $-
Datový sklad3000c 3000 $-
Datový sklad5000c 5000 $-
Datový sklad6000c 6000 $-
Datový sklad7500c 7500 $-
Datový sklad10000c 10000 $-
Datový sklad15000c 15000 $-
Datový sklad30000c 30000 $-
1 Ceny uvedené výše odpovídají sazbám pro obecnou dostupnost a platí od 1. července 2018. Za použití do 1. července 2018 se budou účtovat ceny verze Preview.

Účtují se standardní poplatky za výchozí přenos.

Storage

Ceny služby Storage uvedené níže odpovídají cenám po zavedení obecné dostupnosti.

Úložiště dat a snímky

Úložiště dat se účtuje na základě sazeb Azure Premium Storage ve výši $-/TB za měsíc ($-/TB za hodinu). Úložiště dat zahrnuje velikost vašeho datového skladu a úložiště přírůstkových snímků na 7 dní.

Poznámka: Transakce úložiště se neúčtují. Platíte jenom za uložená data, na za transakce úložiště.

Geograficky redundantní zotavení po havárii

Váš datový sklad se zkopíruje do geograficky redundantního úložiště, což zajistí možnost zotavení po havárii. Úložiště pro geograficky redundantní kopie se účtuje standardními diskovými sazbami Azure pro geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení ve výši $-/GB za měsíc.

Detekce hrozeb

Detekce hrozeb služby Azure SQL Database poskytuje další úroveň inteligentního zabezpečení, která je do této služby integrovaná. Neustále se učí, identifikuje a detekuje neobvyklé aktivity a potenciálně nebezpečné pokusy o přístup k databázím nebo jejich zneužití.

Detekce hrozeb služby SQL Database integruje výstrahy se službou Azure Security Center. Za každý chráněný server SQL Database se bude účtovat stejná cena jako za Azure Security Center úrovně Standard ($15 za uzel a měsíc). Každý chráněný server SQL Database se přitom počítá jako jeden uzel. Zveme vás k bezplatnému vyzkoušení po dobu 60 dnů. Další informace najdete na stránce s cenami za Azure Security Center.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
  • Garance 99,9% dostupnosti pro Azure SQL Data Warehouse (kromě oblastí ve verzi Preview) Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

  • Ano, jakmile se datový sklad vytvoří, bude se účtovat po hodinách za výpočetní výkon a úložiště. Služba Compute se účtuje ve výši $-/100 DWU za měsíc, pokud není datový sklad pozastavený. Služba Storage se účtuje ve výši $-/TB za měsíc.

  • Pozastavení datového skladu způsobí pozastavení výpočetních služeb. Pokud byl váš datový sklad pozastavený celou hodinu, nebude se vám za tuto hodinu účtovat výpočetní výkon. Pokud byl výpočetní sklad aktivní a potom byl v průběhu jedné hodiny pozastaven, tato hodina výpočetního výkonu se vám bude účtovat. Pokud je datový sklad pozastavený, účtuje se za úložiště, které zahrnuje soubory datového skladu, přírůstkové zálohy za 7 dnů a geograficky redundantní kopii (v případě výslovného souhlasu). Další informace najdete v dokumentaci.

  • Služba Compute a úložiště se účtují samostatně, aby bylo možné snadněji zjistit úroveň využívání výpočetních prostředků. Využití služby Compute se účtuje po hodinách. Pokud je váš datový sklad aktivní 12 hodin v měsíci, bude se vám účtovat jenom těchto 12 hodin, po které datový sklad existoval. Pokud váš datový sklad existuje jenom 30 minut, bude se vám účtovat 1 hodina.

  • Poplatek za úložiště dat zahrnuje velikost primární databáze a 7 dní přírůstkových snímků. Poplatky se zaokrouhlují na nejbližší TB. Pokud má váš datový sklad velikost 1,5 TB a máte 100 GB snímků, budou se vám účtovat 2 TB sazbou $-/TB za měsíc.

  • Úložiště se prodává po jednotkách terabajtů. Pokud vaše úložiště přesáhne 1 TB, účet úložiště se automaticky zvětší na 2 TB.

  • Odhlášení od snímků není možné, protože tato funkce poskytuje datovému skladu ochranu před poškozením a ztrátou dat.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě SQL Data Warehouse

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma