Ceny za SQL Data Warehouse

Plně spravovaná, vysoce škálovatelná služba datového skladu

Azure SQL Data Warehouse je jako skutečně elastická služba datového skladu pro cloudová data nejvhodnější volbou pro zobrazení dat na základě SQL. Umožní vám transformovat obchodní poznatky snadno a bez velkých nákladů. Přibližně za desetinu ceny ve srovnání s tradičními řešeními vám SQL Data Warehouse poskytne větší možnosti škálování současně s tím, jak se mění a rostou potřeby vaší firmy. Platíte přitom za použité úložiště a požadované výpočetní prostředky, a to jenom tehdy, když je používáte.

Prostředky služby Compute jsou reprezentované prostřednictvím jednotek DWU (jednotky datového skladu). Během několika sekund můžete vertikálně navýšit kapacitu jednotek DWU a rychle zodpovědět dotazy, a potom z důvodů úspory nákladů kapacitu zase vertikálně snížit. Jedinečnou funkcí službu Azure SQL Data Warehouse je rovněž možnost pozastavit výpočty, pokud se datový sklad nepoužívá a dále tak snížit náklady. Úložiště je zřízené odděleně od výpočetních prostředků a umožňuje vám zvolit, jak chcete svůj datový sklad provozovat. Ať už máte málo dat a potřebujete spoustu výpočetních prostředků, nebo máte spoustu dat a minimální potřebu výpočetních prostředků, máme pro vás řešení. Už nemusíte nadsazovat přidělení pro konkrétní požadavky na výkon a data.

Podrobnosti o cenách

Pokud není uvedeno jinak, ceny uvedené níže odpovídají cenám po zavedení obecné dostupnosti.

Služba Compute

Služba Compute Cena
100 DWU $-
200 DWU $-
300 DWU $-
400 DWU $-
500 DWU $-
600 DWU $-
1 000 DWU $-
1 200 DWU $-
1 500 DWU $-
2 000 DWU $-
3 000 DWU $-
6 000 DWU $-
9 000 DWU 1 $-
18 000 DWU 1 $-

1 Aktuálně k dispozici ve verzi Public Preview. K dispozici pouze v následujících oblastech: Jihovýchodní Asie, Kanada – východ, Severní Evropa, Východ USA 2, Střed USA – jih.

Účtují se standardní poplatky za výchozí přenos.

Storage

Ceny služby Storage uvedené níže odpovídají cenám po zavedení obecné dostupnosti.

Úložiště dat a snímky

Úložiště dat se účtuje na základě sazeb Azure Premium Storage ve výši $-/TB za měsíc ($-/TB za hodinu). Úložiště dat zahrnuje velikost vašeho datového skladu a úložiště přírůstkových snímků na 7 dní.

Poznámka: Transakce úložiště se neúčtují. Platíte jenom za uložená data, na za transakce úložiště.

Geograficky redundantní zotavení po havárii

Volitelně se můžete rozhodnout, jestli chcete svůj datový sklad zkopírovat do geograficky redundantního úložiště a zajistit tak zotavení po havárii. Úložiště pro geograficky redundantní kopie se účtuje standardními diskovými sazbami Azure pro geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení ve výši $-/GB za měsíc.

Detekce hrozeb

Detekce hrozeb služby Azure SQL Database poskytuje další úroveň inteligentního zabezpečení, která je do této služby integrovaná. Neustále se učí, identifikuje a detekuje neobvyklé aktivity a potenciálně nebezpečné pokusy o přístup k databázím nebo jejich zneužití.

Detekce hrozeb služby SQL Database integruje výstrahy se službou Azure Security Center. Za každý chráněný server SQL Database se bude účtovat stejná cena jako za Azure Security Center úrovně Standard ($15 za uzel a měsíc). Každý chráněný server SQL Database se přitom počítá jako jeden uzel. Zveme vás k bezplatnému vyzkoušení po dobu 60 dnů. Další informace najdete na stránce s cenami za Azure Security Center.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
  • Garance 99,9% dostupnosti pro Azure SQL Data Warehouse (kromě oblastí ve verzi Preview) Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

  • Ano, jakmile se datový sklad vytvoří, bude se účtovat po hodinách za výpočetní výkon a úložiště. Služba Compute se účtuje ve výši $-/100 DWU za měsíc, pokud není datový sklad pozastavený. Služba Storage se účtuje ve výši $-/TB za měsíc.

  • Pozastavení datového skladu způsobí pozastavení výpočetních služeb. Pokud byl váš datový sklad pozastavený celou hodinu, nebude se vám za tuto hodinu účtovat výpočetní výkon. Pokud byl výpočetní sklad aktivní a potom byl v průběhu jedné hodiny pozastaven, tato hodina výpočetního výkonu se vám bude účtovat. Pokud je datový sklad pozastavený, účtuje se za úložiště, které zahrnuje soubory datového skladu, přírůstkové zálohy za 7 dnů a geograficky redundantní kopii (v případě výslovného souhlasu). Další informace najdete v dokumentaci.

  • Služba Compute a úložiště se účtují samostatně, aby bylo možné snadněji zjistit úroveň využívání výpočetních prostředků. Využití služby Compute se účtuje po hodinách. Pokud je váš datový sklad aktivní 12 hodin v měsíci, bude se vám účtovat jenom těchto 12 hodin, po které datový sklad existoval. Pokud váš datový sklad existuje jenom 30 minut, bude se vám účtovat 1 hodina.

  • Poplatek za úložiště dat zahrnuje velikost primární databáze a 7 dní přírůstkových snímků. Poplatky se zaokrouhlují na nejbližší TB. Pokud má váš datový sklad velikost 1,5 TB a máte 100 GB snímků, budou se vám účtovat 2 TB sazbou $-/TB za měsíc.

  • Úložiště se prodává po jednotkách terabajtů. Pokud vaše úložiště přesáhne 1 TB, účet úložiště se automaticky zvětší na 2 TB.

  • Odhlášení od snímků není možné, protože tato funkce poskytuje datovému skladu ochranu před poškozením a ztrátou dat.

  • Pro geograficky redundantní zotavení po havárii se bude účtovat samostatný poplatek za úložiště ve výši $-/GB za měsíc. Pokud například zvolíte geograficky redundantní zotavení po havárii pro databázi o velikosti 1,5 TB, bude se vám účtovat 1,5 TB geograficky redundantního zotavení po havárii sazbou $-/GB za měsíc.

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě SQL Data Warehouse

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes