Ceny za Azure Information Protection

Podrobnosti o cenách

Službu Microsoft Azure Information Protection je možné zakoupit samostatně nebo prostřednictvím některé z následujících licenčních sad Microsoftu:

Azure Information Protection is offered as a user subscription license. It's available for direct purchase online or through your Microsoft representative or partner.

Funkce Zdarma Azure Information Protection pro Office 365 Azure Information Protection Premium P1 Azure Information Protection Premium P2
Využívání obsahu služby Azure Information Protection s použitím pracovních nebo školních účtů v aplikacích a službách s přehledem o zásadách AIP Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
Ochrana obsahu pro Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online a Microsoft OneDrive pro firmy Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné
Bring Your Own Key (BYOK) pro životní cyklus zřizování klíčů spravovaných zákazníkem2 Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné
Vlastní šablony, včetně šablon jednotlivých oddělení Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné
Ochrana obsahu pro místní Exchange a SharePoint prostřednictvím konektoru služby Rights Management Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné
Vytváření obsahu služby Azure Information Protection s použitím pracovních nebo školních účtů Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné
Šifrování zpráv Office 365 Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné
Ovládací prvky pro správu3 Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné
Sada Azure Information Protection SDK pro ochranu všech platforem – Windows, Windows Mobile, iOS, Mac OSX a Android Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné
Ochrana formátů souborů mimo systém Microsoft Office, včetně PTXT, PJPG a PFILE (obecná ochrana) Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné
Ruční, výchozí a povinná klasifikace dokumentů Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné
Skener Azure Information Protection pro zjišťování obsahu místních souborů, který odpovídá libovolnému typu citlivých informací Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné
Skener Azure Information Protection pro označení všech souborů na místním souborovém serveru nebo úložišti Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné
Propojení služby Rights Management s místními sdílenými složkami Windows Serveru pomocí konektoru infrastruktury klasifikace souborů (FCI) Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné
Sledování a odvolávání dokumentů Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné
Sada Microsoft Information Protection SDK pro použití popisků a ochranu e-mailů a souborů pro všechny platformy – Windows, iOS, Mac OSX, Android a Linux Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné
Konfigurace podmínek pro automatickou a doporučenou klasifikaci Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
Nastavení jmenovek, aby se automaticky použila předkonfigurované ochrana S/MIME v Outlooku Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
Kontrola nadměrného sdílení informací při používání Outlooku (upozornění, úprava nebo blokování e-mailů) Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
Hold Your Own Key (HYOK) pro služby Azure Information Protection a Active Directory (AD) Rights Management pro vysoce regulované scénáře Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
Skener Azure Information Protection pro automatizovanou klasifikaci, značení a ochranu podporovaných místních souborů Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné

1 Některá předplatná Office 365 také zahrnují ochranu dat pomocí služby Microsoft Azure Information Protection. Informace o těchto předplatných Office 365 a možnostech ochrany dat, které nabízejí, najdete v datovém listu s informacemi o licencování služby Azure Information Protection.

2 K používání nakonfigurovaného klíče pro Bring Your Own Key (BYOK) se vyžaduje předplatné Azure.

3 Zahrnuje aktivaci/deaktivaci služby, ovládací prvky onboardingu pro postupné nasazení, protokolování využití, možnosti superuživatele pro eDiscovery a obnovení dat, hromadné zapnutí/vypnutí ochrany souborů.

Zdarma

Samoobslužné předplatné pro uživatele v rámci organizace, kterým byly odeslány citlivé soubory chráněné službou Azure Information Protection, ale které nelze ověřit, protože jejich IT oddělení pro ně nespravuje účet v Azure – například když IT oddělení nemá Office 365 nebo nepoužívá služby Azure.

Cena: Zdarma

Azure Information Protection pro Office 365

Microsoft Azure Information Protection je součástí plánů Office 365 Enterprise E3 a vyšších.

Azure Information Protection Premium P1

Poskytuje další práva k používání místních konektorů, sledování a odvolávání sdílených dokumentů a umožňuje uživatelům ručně klasifikovat a označovat dokumenty.

Cena: $2

Poznámka: Také je součástí Microsoft Enterprise Mobility + Security E3, Microsoft 365 E3 a Microsoft 365 Business.

Azure Information Protection Premium P2

Vychází z plánu Azure Information Protection Premium P1 a navíc zahrnuje automatizovanou a doporučenou klasifikaci, značení a ochranu s pravidly založenými na zásadách a konfiguracemi Hold Your Own Key (HYOK) pro služby Azure Rights Management a Active Directory Rights Management.

Cena: $5

Poznámka: Také je součástí Enterprise Mobility + Security E5 a Microsoft 365 E5.

Nejčastější dotazy ke správě licencí

Využití chráněného obsahu – otevření, zobrazení a změna chráněných souborů

 • Ne. K otevření a zobrazení souboru, který byl označený popiskem nebo chráněný, pracovník nepotřebuje licenci Azure Information Protection.

 • Ano, k zobrazení popisku uživatel potřebuje nainstalovaného klienta Azure Information Protection pro aplikace Office, který vyžaduje licenci Azure Information Protection.

 • Ano. Libovolná změna klasifikace, označení nebo ochrany vyžaduje licenci Azure Information Protection P1 (pokud se popisek mění ručně), nebo licenci P2 (pokud se automaticky použijí klasifikační pravidla a použije se příslušný popisek).

 • Uživatelé sice uvidí informace o popisku, i když nemají licenci, ale měli byste zajistit, aby licence byla těmto uživatelům přiřazena – každý uživatel, který má nainstalovaného klienta Azure Information Protection pro aplikace Office, by měl mít licenci Azure Information Protection, aby se mu zobrazily popisky nebo aby je mohl používat. Uživatelé nepotřebují licenci k tomu, aby viděli vizuální označení, jako jsou vodoznaky, záhlaví a zápatí použité v dokumentu. Uživatelé nepotřebují licenci, pokud je jejich klient Azure Information Protection (Classic) spuštěný v režimu pouze ochrany.

Skener Azure Information Protection

 • Licence Azure Information Protection (P1 nebo P2) se vyžaduje pro všechny interní uživatele, kteří vytvořili obsah uložený ve skenovaných úložištích souborů. U licencování Azure Information Protection je standardem, že se další licence nevyžadují pro externí uživatele, kteří přistupují k chráněným souborům, nebo pro uživatele, kteří dříve nastavili ochranu souborů, ale už nejsou uživatelé v příslušném tenantovi (například uživatelé, kteří opustili vaši organizaci).

 • Spuštění skeneru Azure Information Protection v tomto typu „vyhledávacího“ režimu vyžaduje, aby uživatelé, kteří vytvořili obsah umístěný ve skenovaném úložišti, měli licenci Azure Information Protection úrovně alespoň P1.

 • Uživatelé, kteří vytvořili obsah umístěný ve skenovaném úložišti, musí mít licenci Azure Information Protection úrovně alespoň P1.

 • Uživatelé, kteří vytvořili obsah umístěný ve skenovaném úložišti, musí mít licenci Azure Information Protection P2.

 • Licence Azure Information Protection se vyžaduje pro všechny interní uživatele, kteří vytvořili obsah uložený ve skenovaných úložištích souborů. U licencování Azure Information Protection je standardem, že se další licence nevyžadují pro externí uživatele, kteří přistupují k chráněným souborům, nebo pro uživatele, kteří dříve nastavili ochranu souborů, ale už nejsou uživatelé v příslušném tenantovi (například uživatelé, kteří opustili vaši organizaci).

  Ve výše uvedeném příkladu použití skeneru Azure Information Protection v ve „vyhledávacím“ režimu nevyžadovalo žádné další licencování, protože všichni uživatelé už mají licenci alespoň Azure Information Protection P1. Použití skeneru k nastavení klasifikace, označení a ochrany by vyžadovalo, aby všech 50 000 interních uživatelů melo licence Azure Information Protection P2.

 • Licence se vyžaduje pro všechny uživatele, kteří vytvořili obsah uložený ve skenovaných úložištích (v tomto scénáři odstraněné uživatelské účty nevyžadují licenci).

Sada Microsoft Information Protection SDK

 • Každý uživatel musí mít licenci Azure Information Protection úrovně alespoň P1.

Jednotné popisování a Centrum zabezpečení a dodržování předpisů

 • Pokud společnost migruje popisky pro použití ve službě Azure Information Protection, uživatelé musí mít licenci Azure Information Protection úrovně alespoň P1 (nebo licenci Office 365 E3, pokud se migrují popisky pro použití v Office 365).

 • Pro veškeré možnosti zahrnuté v Azure Information Protection před vydáním jednotného popisovacího prostředí (například používání klienta Azure Information Protection, skeneru Azure Information Protection atd.) potřebujete dál Azure Information Protection P1/P2. K tomu, abyste mohli konfigurovat popisky citlivosti v Centru zabezpečení a dodržování předpisů, potřebujete buď licence Azure Information Protection P1/P2, nebo licence Office 365 E3/E5 (nepotřebujete obojí). Uživatelé nepotřebují licenci, pokud je jejich klient Azure Information Protection (Classic) spuštěný v režimu pouze ochrany.

 • K ručnímu nastavení popisků s využitím nativního popisovacího prostředí integrovaného do aplikací Office uživatelé potřebují buď licence Azure Information Protection P1/P2, nebo licence Office 365 E3/E5 (nepotřebují obojí), a dále nainstalovanou verzi Office 365 aplikací Office. Od března 2019 je nativní popisování k dispozici ve verzi Office 365 těchto aplikací:
  Office pro Mac: Word, PowerPoint, Excel, Outlook
  Mobilní aplikace Office pro iOS: Word, PowerPoint, Excel
  Mobilní aplikace Office pro Android: Word, PowerPoint, Excel

 • Klientský modul plug-in Azure Information Protection pro Windows umožňuje uživatelům klasifikovat a chránit jejich dokumenty a e-maily. Pokud chcete klienta Azure Information Protection použít, potřebujete licenci Azure Information Protection, a to buď Azure Information Protection P1 (pro ruční označování a ochranu), nebo Azure Information Protection P2 (pro automatické nebo doporučené označování a ochranu). Pokud máte Office 365 E3 nebo E5, nemáte nárok na použití klienta Azure Information Protection k označování nebo ochraně dokumentů nebo e-mailů.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Information Protection

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Zobrazit kurz pro rychlý start

Začínáme