Ceny za HockeyApp

Představujeme sadu služeb Visual Studio App Center, budoucnost služby HockeyApp. Zákazníci HockeyApp budou mít na přesun na App Center čas až do 1. listopadu 2019.

Další informace o sadě služeb App Center

Související produkty a služby

Centrum aplikací Visual Studio

Průběžné sestavování, testování, vydávání a monitorování vašich aplikací

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti

Get started with App Center, the future of HockeyApp