Ceny služby Data Factory V2

Transformujte data na důvěryhodné informace

Azure Data Factory pomáhá vytvořit, naplánovat a spravovat datové kanály. Datový kanál se skládá z aktivit, které můžou přesouvat data mezi místními a cloudovými úložišti dat. Kromě toho transformuje data s cílem zajistit důvěryhodné informace.

Podrobnosti o cenách

Ceny za využití Data Factory se vypočítávají na základě těchto faktorů:

 • Počet spuštění aktivit. Podrobnosti najdete v části Orchestrace aktivit.
 • Objem přesunutých dat. Informace najdete v části Pohyb dat.
 • Výpočetní čas služby SSIS (SQL Server Integration Services).
 • To, zda kanál je nebo není aktivní. Další informace najdete v části Neaktivní kanály.

Se službou Data Factory V2 platíte za orchestraci datového kanálu (podle počtu spuštění aktivit) a podle počtu hodin výpočetních prostředků použitých pro přesun a transformaci dat (podrobnosti najdete níže v části týkající se přesunu dat a služby SSIS). Všechny funkce služby Data Factory (orchestrace, přesun dat atd.) se provádějí v cloudovém prostředí IR služby Data Factory nebo místním prostředí IR.

OrchestracePreview

Spuštění Preview Cena Příklady
Spuštění aktivit (Azure Integration Runtime) Prvních 50 000 spuštění aktivit – $- za 1 000 spuštění
Nad rámec 50 000 spuštění aktivit – $- za 1 000 spuštění
aktivita kopírování přesouvá data z objektu blob Azure do Azure SQL Database; aktivita hive spouští skript hivu v clusteru Azure HDInsight.
Spuštění aktivit (místní prostředí IR) $- za 1 000 spuštění aktivita kopírování přesouvá data z místní databáze Azure SQL do objektu blob Azure; aktivita uložených procedur spouští uloženou proceduru v místní databázi SQL Serveru.

Pohyb datPreview

Azure Data Factory dokáže bezpečným, spolehlivým, výkonným a škálovatelným způsobem kopírovat data mezi různými datovými úložišti. S tím, jak narůstá objem dat nebo potřeby propustnosti při jejich přesunu, může Azure Data Factory horizontálně navýšit kapacitu. Zjistěte další informace o využití jednotek přesunu dat pro zvýšení výkonu při pohybu dat.

Poznámka:
S přesuny dat mohou být spojené další náklady, které budou ve vašem vyúčtování uvedené jako samostatná položka na řádku přenosu dat. Poplatky za přenos odchozích dat se využívají, pokud data vycházejí mimo datová centra Azure. Získejte další informace.

Pohyb dat (Azure Integration Runtime) $- za hodinu
Pohyb dat (místní prostředí IR) $- za hodinu

Výpočetní prostředky služby SSIS (SQL Server Integration Services) prostřednictvím prostředí IR (Integration Runtime) Azure SSISPreview

Prostředí Integration Runtime služby Data Factory (pouze hostované v cloudu) podporuje spouštění balíčků SSIS. Využití služby SSIS se účtuje po hodinách a IR podporuje funkce služby SSIS Standard využívající virtuální počítače řady A Series a D Series. Získejte další informace o virtuálních počítačích řady A a D Series.

Virtuální počítače řady A Series V2 se službou SSIS Standard

Instance Jádra Paměť RAM Dočasné úložiště License Included Preview Price Preview Price with Azure Hybrid Benefit (% Savings)
A4 v2 se službou SSIS 4 8,00 GiB 40 GiB $- $-
A8 v2 se službou SSIS 8 16,00 GiB 80 GiB $- $-

Virtuální počítače řady D Series V2 se službou SSIS Standard

Instance Jádra Paměť RAM Dočasné úložiště License Included Preview Price Preview Price with Azure Hybrid Benefit (% Savings)
D1 v2 se službou SSIS 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
D2 v2 se službou SSIS 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
D3 v2 se službou SSIS 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
D4 v2 se službou SSIS 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-

Neaktivní kanály

Kanály, které nejsou přidružené k žádnému triggeru a za týden nebyly ani jednou spuštěné, se považují za neaktivní. Za neaktivní kanál se účtuje $- za měsíc.

Nejčastější dotazy

 • Aktivita je krok v rámci kanálu. Provedení každé aktivity se označuje jako spuštění.

  Například můžete použít aktivitu kopírování ke zkopírování dat z místního SQL Serveru do služby Azure Blob Storage. Pak použijete aktivitu Hive, která spouští skript Hivu v clusteru Azure HDInsight, pro zpracování/transformaci dat ze služby Blob Storage za účelem vytvoření výstupních dat.

 • Kanály, které nejsou přidružené k žádnému triggeru a za týden nebyly ani jednou spuštěné, se považují za neaktivní.

 • Prostředí Integration Runtime je infrastruktura pro integraci dat zajišťující provádění přesunu a transformace dat.

  V případě přesunu dat prostředí IR přesouvá data mezi zdrojovým a cílovým úložištěm dat a při tom poskytuje podporu integrovaných konektorů, převodu formátů, mapování sloupců a výkonného a škálovatelného přenosu dat.

  V případě transformace umožňuje prostředí IR nativní spouštění balíčků SSIS. Prostředí IR podporuje také volání a monitorování aktivit transformace spuštěných v různých výpočetních službách, jako je Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, SQL Server a další.

  Zákazníci můžou pro přesun a transformaci dat podle potřeby nasadit jednu nebo několik instancí prostředí IR. Prostředí IR může být spuštěné ve veřejné síti Azure nebo v privátní síti (místní prostředí, služba Azure Virtual Network nebo AWS VPC).

 • Ano. Pokud aktivita používá služby Azure, jako je HDInsight, účtují se tyto služby samostatně podle příslušných sazeb.

 • Ano. Za instanci SQL Azure pro hostování katalogu služby SSIS v Azure budete muset platit. Pro tyto účely můžete použít existující databázový server SQL Azure nebo v předplatném vytvořit nový.

 • Azure Hybrid Benefit for SQL Server helps you get more value from your SQL Server licenses on Azure SQL Server Integration Services. Customers with active Software Assurance on Enterprise Edition and Standard Edition per-core licenses are eligible for Azure Hybrid Benefit if they choose to move these licenses to the cloud. Azure Hybrid Benefit for SQL Server is not restricted to any specific licensing program, but you must have active Software Assurance coverage.

  You can activate Azure Hybrid Benefit via the Azure Portal by attesting you have sufficient active licenses with Software Assurance.

  *Savings are based on 8 vCore business-critical managed Instances in East US Region, running 730 hours per month. Savings are calculated from full price (license included) against reduced price (using Azure Hybrid Benefit for SQL Server), which includes the Software Assurance cost for SQL Server Enterprise Edition. Actual savings may vary based on region, instance size, performance tier, and Software Assurance tier. Prices as of December 2017. Prices subject to change.

 • No. Licenses must be used on-premises or in the cloud. Customers have a 180-day grace period during which they can use licenses both on-premises and in the cloud to facilitate migration.

 • No. Azure Hybrid Benefit cannot be applied retroactively.

 • To use Azure Hybrid Benefit for SQL Server, you need active Software Assurance. If your Software Assurance expires and you don’t renew it, you’ll be moved to the License Included pricing of the respective SKU.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Data Factory

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet