Ceny služeb Cognitive Services – rozhraní API pro vyhledávání Bingu

Využití inteligentních rozhraní API k povolení možností pro zpracování řeči, jazyka, vidění a znalostí

Získejte upřesněné výsledky hledání z miliard webových dokumentů. Načtěte webové dokumenty indexované Bingem a upřesněte výsledky podle typu, aktuálnosti a dalších parametrů.

Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing doplní do vašich aplikací inteligentní hledání. Pročešou miliardy webových stránek, obrázků, videí a zpráv a poskytnou vám relevantní výsledky bez reklam. Výsledky je možné automaticky přizpůsobit trhů nebo umístění vašich uživatelů a zaměřením na místní prostředí tak zvýšit relevanci.

Rozhraní API pro vyhledávání Bingu jsou dostupné v rámci následujících plánů vyhledávání Bingu, které poskytují vyšší hodnotu a flexibilitu.

Podrobnosti o cenách

Nabídka vrstvy S1

Odpovědi na vyhledávání na webu budou zahrnovat a řadit webové výsledky, obrázky, zprávy, videa, entity a související hledané odpovědi vyhovující danému dotazu. Odpověď na dotaz bude obsahovat kontrolu pravopisu.

Tato sada taky v případě potřeby obsahuje další odpovědi, jako je časové pásmo, převod jednotek, překlad a kalkulačku.

Tato vrstva zároveň nabízí vyšší omezení počtu transakcí za sekundu a možnost volat rozhraní API pro automatické návrhy* a rozhraní API pro kontrolu pravopisu*.

Zahrnutá rozhraní API Jednotka měření Cena Transakce za sekundu
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing
Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing *
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing *
Za 1 000 transakcí
* Za 25 000 transakcí
$7 250

Nabídka vrstvy S2

Odpovědi na vyhledávání na webu budou automaticky zahrnovat a řadit webové výsledky vyhovující danému dotazu a odpovědi na dotaz budou obsahovat kontrolu pravopisu.

Tato vrstva taky nabízí možnost volat rozhraní API pro automatické návrhy* a rozhraní API pro kontrolu pravopisu*.

Zahrnutá rozhraní API Jednotka měření Cena Transakce za sekundu
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing
Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing *
Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing *
Za 1 000 transakcí
* Za 10 000 transakcí
$3 100

Nabídka vrstvy S3

Odpovědi na vyhledávání na webu budou automaticky zahrnovat a řadit webové výsledky a výsledky hledání obrázků vyhovující danému dotazu a odpovědi na dotaz budou obsahovat kontrolu pravopisu.

Zahrnutá rozhraní API Jednotka měření Cena Transakce za sekundu
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing
Za 1 000 transakcí
$4 100

Nabídka vrstvy S4

Odpovědi na vyhledávání na webu budou automaticky zahrnovat a řadit webové výsledky a výsledky hledání videí vyhovující danému dotazu a odpovědi na dotaz budou obsahovat kontrolu pravopisu.

Zahrnutá rozhraní API Jednotka měření Cena Transakce za sekundu
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing
Za 1 000 transakcí
$4 100

Nabídka vrstvy S5

Odpovědi na vyhledávání na webu budou automaticky zahrnovat a řadit webové výsledky a výsledky hledání zpráv vyhovující danému dotazu a odpovědi na dotaz budou obsahovat kontrolu pravopisu.

Zahrnutá rozhraní API Jednotka měření Cena Transakce za sekundu
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing
Za 1 000 transakcí
$4 100

Nabídka vrstvy S6

Odpovědi na vyhledávání na webu budou automaticky zahrnovat a řadit webové výsledky a výsledky hledání entit vyhovující danému dotazu, pokud jsou dostupné. Odpověď na dotaz bude obsahovat kontrolu pravopisu.

Zahrnutá rozhraní API Jednotka měření Cena Transakce za sekundu
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing
Rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit
Za 1 000 transakcí
$4 100

Nabídka vrstvy S7

Odpovědi na vyhledávání na webu budou automaticky zahrnovat a řadit webové výsledky a výsledky hledání obrázků a videí vyhovující danému dotazu. Odpověď na dotaz bude obsahovat kontrolu pravopisu.

Zahrnutá rozhraní API Jednotka měření Cena Transakce za sekundu
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing
Za 1 000 transakcí
$5 150

Nabídka vrstvy S8

Odpovědi na vyhledávání na webu budou automaticky zahrnovat a řadit webové výsledky a výsledky hledání obrázků, videí a zpráv vyhovující danému dotazu. Odpověď na dotaz bude obsahovat kontrolu pravopisu.

Zahrnutá rozhraní API Jednotka měření Cena Transakce za sekundu
Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing
Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing
Za 1 000 transakcí
$6 150

Poznámka – rozhraní API Bingu pro vyhledávání entit bude nejdříve dostupné na trhu EN-US.

Pokud jste rozhraní API pro vyhledávání Bingu používali do 15. října 2017, budete mít až do 15. října 2018 nebo do konce vaší smlouvy Enterprise přístup k těmto rozhraním API za stávající ceny. Další podrobnosti získáte kliknutím sem.

Rozhraní pro vyhledávání Bingu verze 5 umožňují snadnou migraci na rozhraní API pro vyhledávání Bingu verze 7. Podrobnosti najdete v dokumentaci k Azure.

Podpora a SLA

 • Součástí je bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • U služeb Cognitive Services spuštěných na úrovni Standard garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Pro úroveň Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing

 • Následující tabulka obsahuje seznam dostupných koncových bodů pro každé rozhraní API. Odpověď pro stejný koncový bod rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu se může lišit v závislosti na zakoupené vrstvě. Podrobnosti najdete u další otázky.

  Zahrnutá rozhraní API Koncové body Dostupné ve vrstvách
  Rozhraní API pro hledání na webu pomocí služby Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Rozhraní API pro hledání obrázků pomocí služby Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Rozhraní API pro hledání zpráv služby Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Rozhraní API pro hledání videí pomocí služby Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  (verze Preview, pouze EN-US)
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
 • Ne, rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu je přizpůsobené podle toho, co jednotlivé vrstvy nabízejí. Například vrstva S3 je určená pro zákazníky, kteří ve svých aplikacích chtějí používat pouze výsledky hledání na webu a obrázky. Zákazníci taky můžou volat jenom určitý koncový bod v rámci vrstvy a jejich transakce se budou započítávat do celkové sady transakcí (například ve vrstvě S3 může zákazník volat jenom koncový bod rozhraní API pro obrázky a provést 400 transakcí a koncový bod rozhraní API pro vyhledávání na webu může použít pro 600 transakcí, ale celkový počet bude 1 000 transakcí).

 • Ne, obě rozhraní API by mohla potenciálně vrátit jiné výsledky, i když hledáte jenom obrázky. Například u určitého typu dotazu může rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu vrátit kombinaci výsledků z webu, videí a zpráv, ale nevrátí žádné obrázky. Rozhraní API Bingu pro vyhledávání obrázků ale na stejný dotaz může vrátit obrázky.

 • Ceny vrstev jsou závislé na počtu transakcí. Například ve vrstvě S3 činí cena za 1 000 transakcí $4. Pokud je na konci fakturačního období pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu zaznamenaných 12 000 transakcí a pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání obrázků 1 000 transakcí, na vaší faktuře se objeví částka $52, která se vypočítá takto: $4 * (13 000 / 1 000).

 • Rozhraní API Bingu pro kontrolu pravopisu a rozhraní API Bingu pro automatické návrhy se ve vrstvě S1 fakturují v přírůstcích po 25 000 transakcích. Ostatní rozhraní API se ve vrstvě fakturují v přírůstcích po 1 000 transakcích ve vrstvě S1.

  Dejme tomu, že máte předplacenou vrstvu S1 a na konci fakturačního období máte pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu zaznamenaných 15 000 transakcí, pro rozhraní API Bingu pro vyhledávání videí 3 000 transakcí a pro rozhraní API pro automatické návrhy Bingu 25 000 transakcí. V takovém případě bude částka na vaší faktuře přibližně $133 a vypočítá se takto: $7*((15 000 + 3 000) / 1 000) + $7 * (25 000 / 25 000).

  Poznámka: Při fakturaci se bere v úvahu jenom koncový bod, ne požadovaná odpověď. Například volání rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu za účelem odpovědi v podobě obrázku se připočte k rozhraní API Bingu pro vyhledávání na webu, ne k rozhraní API Bingu pro vyhledávání obrázků.

Obecné

 • Rozhraní API pro rozpoznávání emocí, rozhraní API pro rozpoznávání tváře, rozhraní API LUIS (Language Understanding Intelligent Service), rozhraní Bing Speech to Text API a rozhraní API pro převod textu na řeč Bingu se účtují po 1 000 voláních transakcí rozhraní API, když se aktivně zpracovává volání rozhraní API produkčního prostředí. Počty volání API produkčního prostředí se účtují poměrně.

  Služba rozhraní API pro rozpoznávání dlouhých úseků řeči služby Bing se účtuje po hodinách analyzované řeči. Fakturuje se poměrnou částí po minutách.

  Rozhraní Recommendations API a Text Analytics API se dají koupit po jednotkách úrovně Standard za pevnou cenu. Každá jednotka konkrétní úrovně zahrnuje určitý počet transakcí API. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen výš. Tato nadlimitní využití se účtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují.

 • Když se u úrovně Free dosáhne limitu transakcí, použití se omezí. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat nadlimitní využití.

 • Jakákoli poznámka k dokumentu se počítá jako jedna transakce. Volání dávkového vyhodnocování také zohlední počet dokumentů, které je třeba v transakci zohlednit. Takže pokud se třeba v jednom volání rozhraní API odešle 1 000 dokumentů pro analýzu mínění, počítá se to jako 1 000 transakcí. Zohlední se také, jestli rozhraní API podporuje více než jednu operaci poznámek. Dejme tomu, že volání rozhraní API provádí na 1 000 dokumentech analýzu mínění i extrakci klíčových frází – to se bude počítat jako 2 000 transakcí (2 poznámky × 1 000 dokumentů).

 • Pokud se přesáhne využití u úrovně Standard, účet začne kumulovat nadlimitní využití. Tato nadlimitní využití se účtují po měsících a používají se přitom sazby stanovené pro jednotlivé úrovně.

 • Jakékoli volání rozhraní API (s výjimkou volání dávkového vyhodnocování) se počítá jako jedna transakce. Volání dávkového vyhodnocování se započítávají podle počtu položek, které je třeba v transakci zohlednit.

 • Když se u úrovně Free dosáhne limitu transakcí, použití se omezí. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat překročení limitu. Dávkové vyhodnocování není na úrovni Free podporované.

 • Rozhraní Recommendations API a je možné nakupovat po jednotkách úrovně Standard za pevnou cenu. Každá jednotka konkrétní úrovně zahrnuje určitý počet transakcí API. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen výš. Tato nadlimitní využití se účtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují.

 • Na vyšší úroveň můžete upgradovat kdykoli. Fakturační sazby a počty transakcí zahrnuté ve vyšší úrovni se začnou uplatňovat okamžitě.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Cognitive Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet