Přeskočit navigaci

Ceny služeb Cognitive Services – Vlastní vyhledávání Bingu

Snadno použitelný komerční vyhledávací nástroj bez reklam umožňující poskytování požadovaných výsledků.

Ceny vlastního vyhledávání Bingu ve službách Cognitive Services

Vytvářejte vlastní hledání, která odpovídají vašim potřebám. Rozhraní API pro vlastní vyhledávání Bingu nabízí výkonné hodnocení, globální index vyhledávání a zpracovávání dokumentů s rychlý a jednoduchým nastavením. Základní technologie pracuje ve čtyřech krocích: identifikuje tematické weby a obrázky, poskytuje automatické návrhy dotazů, aplikuje klasifikátor Bingu a nabízí relevantní výsledky vyhledávání. Kdykoli můžete upravit parametry a získat přístup k přehledům využití.

Úroveň Zahrnutá rozhraní API Jednotka měření Cena Transakce za sekundu
S1 Vlastní vyhledávání Bingu Za 1000 transakcí $4 100
S2 Vlastní vyhledávání Bingu s funkcí Statistika Za 1000 transakcí $5 150
S3 Vlastní vyhledávání Bingu s funkcemi Vyhledávání obrázků a Statistika Za 1000 transakcí $6 150
S4
Vlastní automatické návrhy Bingu
Za 10 000 transakcí $4 150

Nabídka vrstvy S1

Tato vrstva určí prioritu relevantních webových stránek pro daný dotaz s dodržením konfigurace instance vašeho vlastního hledání. Funkce, jako jsou přidávání, blokování nebo připínání webů a příprava nebo sdílení instancí, mají snadnou konfiguraci a podporu prostřednictvím portálu pro vytváření.

Nabídka vrstvy S2

Zahrnuje možnosti nabízené ve vrstvě S1 a navíc funkci Statistika.

Tato vrstva určí prioritu relevantních webových stránek pro daný dotaz s dodržením konfigurace instance vašeho vlastního hledání. Funkce, jako jsou přidávání, blokování nebo připínání webů a příprava nebo sdílení instancí, mají snadnou konfiguraci a podporu prostřednictvím portálu pro vytváření.

Tato sada zahrnuje také funkci Statistika, která se dá využít k analýze využití vaší instance vlastního hledání. Můžete shromažďovat metriky, jako je objem volání, nejčastější dotazy, rozdělení kódů odpovědí rozhraní API, rozdělení trhu a řada dalších.

Tato vrstva také nabízí vyšší limity transakcí za sekundu (TPS).

Nabídka vrstvy S3

Zahrnuje možnosti nabízené ve vrstvě S2 a navíc vlastní vyhledávání obrázků.

Tato vrstva určí prioritu relevantních webových stránek pro daný dotaz s dodržením konfigurace instance vašeho vlastního hledání. Funkce, jako jsou přidávání, blokování nebo připínání webů a příprava nebo sdílení instancí, mají snadnou konfiguraci a podporu prostřednictvím portálu pro vytváření.

Při využití této sady můžete prohledávat obrázky ve vybraných doménách a začlenit je společně s webovými stránkami na vaše vyhledávací stránky pro zajištění kompletnějšího uživatelského rozhraní. Se samostatným koncovým bodem se můžete rozhodnout využít jenom obrázky, nebo obrázky i webové stránky.

Tato sada zahrnuje také funkci Statistika, která se dá využít k analýze využití vaší instance vlastního hledání. Můžete shromažďovat metriky, jako je objem volání, nejčastější dotazy, rozdělení kódů odpovědí rozhraní API, rozdělení trhu a řada dalších.

Tato vrstva také nabízí vyšší limity transakcí za sekundu (TPS).

Nabídka vrstvy S4

V rámci této vrstvy můžete také rozšířit uživatelské prostředí zajištěním dokončování dotazů, které je přizpůsobené vašim vybraným doménám. Pokud chcete zajistit hledání na webu nebo cílené hledání, můžete současně s touto vrstvou S4 odebírat také jednu z vrstev S1 až S3 a zajistit tak kompletní uživatelské prostředí.

Tato vrstva také nabízí vyšší limity transakcí za sekundu (TPS).

Podpora a SLA

 • Součástí je bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • U služeb Cognitive Services spuštěných na úrovni Standard garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Pro úroveň Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

Vlastní vyhledávání Bingu

 • Ne, Vlastní vyhledávání Bingu je přizpůsobené podle toho, co jednotlivé vrstvy nabízejí. Například vrstva S3 je určená pro zákazníky, kteří chtějí využít jenom vlastní výsledky z webu a vlastní výsledky hledání obrázků pro vybranou sadu domén. Vrstva S3 nabízí také statistické funkce. Odpověď rozhraní API se bude lišit v závislosti na koncovém bodu, který se v rámci konkrétní vrstvy volá. Každý koncový bod má svoje vlastní schéma odpovědi.

 • Tady jsou různé koncové body:

 • Ceny vrstev jsou závislé na počtu transakcí. Například cena za 1 000 transakcí pro vrstvu S3 je $6 a cena za 10 000 transakcí pro vrstvu S4 je $4. Pokud je na konci fakturačního období pro vrstvu S3 zaznamenáno 20 000 transakcí a pro vrstvu S4 40 000 transakcí, celková cena bude $136 a vypočte se jako $6*(20 000/1 000) + $4*(40 000/10 000).

 • Funkce Statistika se nabízí jako součást vrstev S2 a S3. Během 24 hodin od volání rozhraní API Bingu pro vlastní vyhledávání na webu nebo vyhledávání obrázků s využitím klíče vrstvy S2 nebo Tier S3 grafy na vašem portálu pro vytváření začnou naplňovat statistikami. Můžete shromažďovat metriky, jako je objem volání, nejčastější dotazy, rozdělení kódů odpovědí rozhraní API, rozdělení trhu a řada dalších.

 • Funkce vlastních automatických návrhů se nabízí jako samostatná vrstva, která nesouvisí s vrstvou S4. Funkci vlastních automatických návrhů je možné zakoupit samostatně a dá se využít k získání automatických návrhů pro úroveň S1, S2 nebo S3. Pokud zákazník například chce využít vrstvy S1 a S4, musí si obě tyto vrstvy koupit samostatně a fakturace bude vypadat takto:

  Pokud zákazník ve vrstvě S1 využil celkem 3 000 transakcí a ve vrstvě S4 celkem 40 000transakcí, celková fakturovaná částka bude $28 a vypočte se jako $4*(3 000/1 000) + $4*(40 000/10 000).

Obecné

 • Rozhraní API pro rozpoznávání emocí, rozhraní API pro rozpoznávání tváře, rozhraní API LUIS (Language Understanding Intelligent Service), rozhraní Bing Speech to Text API a rozhraní API pro převod textu na řeč Bingu se účtují po 1 000 voláních transakcí rozhraní API, když se aktivně zpracovává volání rozhraní API produkčního prostředí. Počty volání API produkčního prostředí se účtují poměrně.

  Služba rozhraní API pro rozpoznávání dlouhých úseků řeči služby Bing se účtuje po hodinách analyzované řeči. Fakturuje se poměrnou částí po minutách.

  Rozhraní Recommendations API a Text Analytics API se dají koupit po jednotkách úrovně Standard za pevnou cenu. Každá jednotka konkrétní úrovně zahrnuje určitý počet transakcí API. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen výš. Tato nadlimitní využití se účtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují.

 • Když se u úrovně Free dosáhne limitu transakcí, použití se omezí. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat nadlimitní využití.

 • Jakákoli poznámka k dokumentu se počítá jako jedna transakce. Volání dávkového vyhodnocování také zohlední počet dokumentů, které je třeba v transakci zohlednit. Takže pokud se třeba v jednom volání rozhraní API odešle 1 000 dokumentů pro analýzu mínění, počítá se to jako 1 000 transakcí. Zohlední se také, jestli rozhraní API podporuje více než jednu operaci poznámek. Dejme tomu, že volání rozhraní API provádí na 1 000 dokumentech analýzu mínění i extrakci klíčových frází – to se bude počítat jako 2 000 transakcí (2 poznámky × 1 000 dokumentů).

 • Pokud se přesáhne využití u úrovně Standard, účet začne kumulovat nadlimitní využití. Tato nadlimitní využití se účtují po měsících a používají se přitom sazby stanovené pro jednotlivé úrovně.

 • Na vyšší úroveň můžete upgradovat kdykoli. Fakturační sazby a počty transakcí zahrnuté ve vyšší úrovni se začnou uplatňovat okamžitě.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Cognitive Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet