Ceny za Služba Azure Blockchain

Sestavení, řízení a rozšíření blockchainových sítí konsorcia

Azure Blockchain je plně spravovaná blockchainová služba v Azure. Dá se využít k rozvoji a provozu blockchainových sítí ve velkém měřítku se zjednodušeným vytvářením, správou a řízením sítí. Díky tomu, že nevyžaduje sestavování, správu a rozšiřování příslušné sítě, Azure Blockchain umožňuje zákazníkům, aby se soustředili na to, co je pro ně důležité – na obchodní logiku a vývoj aplikací.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Úroveň Basic Standard
Prostředí pro vývoj a testování Spouštění produkčních úloh
Výpočetní prostředky 1 virtuálních jader 2 virtuálních jader
Zásady správného řízení konsorcia Dostupné Dostupné
Cena za transakční uzel (za hodinu) $-/hodina $-/hodina
Cena za ověřovací uzel (za hodinu) $-/hodina $-/hodina
Cena za GB blockchainového úložiště za měsíc $-/měsíc $-/měsíc
Manažer dat blockchainu $- za transakci
Zahrnuté transakce — 50/den
$- za transakci
Zahrnuté transakce — 50/den

Příklady cen

Příklad 1 (založený na sazbách za verzi Preview):

Podívejme se na scénář, kdy zákazník chce službu nasadit v testovacím prostředí s 2 členy v blockchainu Quorum. Zákazník v tomto scénáři použije úroveň Basic. Předpokládejme také, že každý uzel využívá 10 GB úložiště. Měsíční náklady pro zákazníka jsou uvedené níže.

Náklady:

Náklady na uzly = 2 členů × 2 uzlů na člena × $0.00166 za uzel za minutu1 × 43 800 minut za měsíc2 =
$290.832

Náklady na úložiště = 2 členů × 2 uzlů na člena × 10 GB úložiště na uzel × $0.05 za GB úložiště za měsíc =
$2

Celkové náklady: $290.832 + $2 =$292.832

1Sazby platí pro nasazení v oblasti USA – východ.

2Výpočty vycházejí z předpokladu, že se měsíc skládá z 730 hodin.

Příklad 2 (založený na sazbách za verzi Preview):

Podívejme se na scénář, kdy se zákazník chce připojit k již existujícímu konsorciu Azure Blockchain nasazenému na úrovni Standard v blockchainu Quorum. Předpokládejme také, že každý uzel využívá 250 GB úložiště. Měsíční náklady pro zákazníka jsou uvedené níže.

Náklady:

Náklady na uzly = 1 členů × 3 uzlů na člena × $0.0053 za uzel za minutu × 43 800 minut za měsíc =
$696.42

Náklady na úložiště = 1 členů × 3 uzlů na člena × 250 GB úložiště na uzel × $0.05 za GB úložiště za měsíc =
$37.5

Celkové náklady: $696.42 + $37.5 =$733.92

Příklad 3 (založený na sazbách za verzi Preview):

Podívejme se na scénář, kdy zákazník chce službu nasadit v testovacím prostředí s 2 členy v blockchainu Quorum. Zákazník v tomto scénáři použije úroveň Basic. Předpokládejme také, že každý uzel využívá 10 GB úložiště a že každý člen připojuje k transakčnímu uzlu jeden manažer dat blockchainu. Dále předpokládejme, že je do registru každý den odesláno 1 050 transakcí. Měsíční náklady pro zákazníka jsou uvedené níže.

Náklady:

Náklady na uzly = 2 členů × 2 uzlů na člena × $0.00166 za uzel za minutu1 × 43 800 minut za měsíc2 =
$290.832

Náklady na úložiště = 2 členů × 2 uzlů na člena × 10 GB úložiště na uzel × $0.05 za GB úložiště za měsíc =
$2

Náklady na manažer dat blockchainu = 2 členů * [1 instance manažeru dat blockchainu na člena * (1 050–50) * 30] nadlimitních transakcí za měsíc * $0.0001 na transakci = $6

Celkové náklady:Celkové náklady: $290.832 + $2 + $6 = $298.832

Sazby platí pro nasazení v oblasti USA – východ a výpočty vycházejí z předpokladu, že měsíc má 730 hodin.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Služba Azure Blockchain

Další informace o funkcích a možnostech produktu Služba Azure Blockchain

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Služba Azure Blockchain

Nejčastější dotazy

  • Pro všechny úrovně se služba účtuje s použitím předvídatelné hodinové sazby založené na cenové úrovni, zřízených transakčních a ověřovacích uzlech a zřízeném úložišti pro vaše členy v GB za měsíc. Na faktuře se transakční uzly, ověřovací uzly a úložiště pro členy v GB za měsíc zobrazí na samostatných řádcích.

  • Ceny vycházejí z počtu transakcí. Každý den je bezplatně poskytováno 50 transakcí. Po spotřebování 50 bezplatně poskytnutých transakcí se vám budou účtovat jednotlivé transakce podle sazby za příslušnou oblast (například $0.0001 za transakci v oblasti US – východ). Transakcí je každé volání transakce odeslání nebo transakce odeslání v nezpracované podobě do registru, ve kterém máte nakonfigurovaný manažer dat blockchainu pro zachytávání a doručování.

  • Člen konsorcia může používat několik manažerů dat blockchainu. Každý manažer dat blockchainu může být připojený ke kterémukoli transakčnímu uzlu člena. Sazby po jednotlivých transakcích se aplikují na celkový počet všech transakcí pro všechny manažery dat blockchainu.

  • Na úrovni Basic služby Azure Blockchain se zřídí 1 transakční uzel a 1 ověřovací uzel. Na úrovni Standard se zřídí 1 transakční uzel a 2 ověřovací uzly. Zákazníci můžou po zřízení podle potřeby přidat další transakční uzly.

  • Úroveň Standard poskytuje 2 ověřovací uzly kvůli zajištění vysoké dostupnosti pro dosažení síťového konsensu. Úroveň Basic je určená k vývoji a testování, kde vysoká dostupnost není potřeba, a nabízí zákazníkům nižší náklady na službu.

  • Poplatky za úložiště se budou účtovat pouze za data ve vašem registru a přidružené protokoly registru.

  • Každý uzel může pro data registru a přidružené protokoly registru využít maximálně 1.8 TB úložiště.

  • Za výchozí síťový přenos dat se účtují standardní poplatky. Další podrobnosti najdete tady.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.