Ceny za Služba Azure Blockchain

Build blockchain applications with confidence leveraging simplified deployment and operations, built-in consortium management, data management, and an open and extensible design with Azure Blockchain—a fully-managed, multi-ledger solution.

Azure Blockchain je plně spravovaná blockchainová služba v Azure. Dá se využít k rozvoji a provozu blockchainových sítí ve velkém měřítku se zjednodušeným vytvářením, správou a řízením sítí. Díky tomu, že nevyžaduje sestavování, správu a rozšiřování příslušné sítě, Azure Blockchain umožňuje zákazníkům, aby se soustředili na to, co je pro ně důležité – na obchodní logiku a vývoj aplikací.

Podrobnosti o cenách

Úroveň Basic Standard
Prostředí pro vývoj a testování Spouštění produkčních úloh
Compute 1 virtuálních jader 2 virtuálních jader
Consortium Governance Dostupné Dostupné
Cena za transakční uzel (za hodinu) $-/hodina $-/hodina
Cena za ověřovací uzel (za hodinu) $-/hodina $-/hodina
Cena za GB blockchainového úložiště za měsíc $-/měsíc $-/měsíc
Blockchain data manager $-/transaction
Included transactions — 50/day
$-/transaction
Included transactions — 50/day

Příklady cen

Příklad 1 (založený na sazbách za verzi Preview):

Podívejme se na scénář, kdy zákazník chce službu nasadit v testovacím prostředí s 2 členy v blockchainu Quorum. Zákazník v tomto scénáři použije úroveň Basic. Předpokládejme také, že každý uzel využívá 10 GB úložiště. Měsíční náklady pro zákazníka jsou uvedené níže.

Náklady:

Náklady na uzly = 2 členů × 2 uzlů na člena × $0.00125 za uzel za minutu1 × 43 800 minut za měsíc2 =
$219

Náklady na úložiště = 2 členů × 2 uzlů na člena × 10 GB úložiště na uzel × $0.05 za GB úložiště za měsíc =
$2

Celkové náklady: $219 + $2 = $221

1Sazby platí pro nasazení v oblasti USA – východ.

2Výpočty vycházejí z předpokladu, že se měsíc skládá z 730 hodin.

Příklad 2 (založený na sazbách za verzi Preview):

Podívejme se na scénář, kdy se zákazník chce připojit k již existujícímu konsorciu Azure Blockchain nasazenému na úrovni Standard v blockchainu Quorum. Předpokládejme také, že každý uzel využívá 250 GB úložiště. Měsíční náklady pro zákazníka jsou uvedené níže.

Náklady:

Náklady na uzly = 1 členů × 3 uzlů na člena × $0.0053 za uzel za minutu × 43 800 minut za měsíc =
$696.42

Náklady na úložiště = 1 členů × 3 uzlů na člena × 250 GB úložiště na uzel × $0.05 za GB úložiště za měsíc =
$37.5

Celkové náklady: $696.42 + $37.5 = $733.92

Example 3 (based on preview rates):

Let us consider a scenario where a customer wants to deploy the service in a test environment with 2 members in Quorum. The customer will use Basic tier in this scenario. Let’s also assume each node uses 10 GB of storage, and each member connects a one blockchain data manager to a transaction node. Let’s also assume there are 1050 transactions submitted to the ledger every day. The monthly cost to the customer is shown below

Náklady:

Náklady na uzly = 2 členů × 2 uzlů na člena × $0.00125 za uzel za minutu1 × 43 800 minut za měsíc2 =
$219

Náklady na úložiště = 2 členů × 2 uzlů na člena × 10 GB úložiště na uzel × $0.05 za GB úložiště za měsíc =
$2

Blockchain data manager cost = 2 members * [1 Blockchain data manager instance per member * (1050-50) * 30] transactions of overage per month * $0.0001 per transaction = $6

Celkové náklady:Total cost: $219 + $2 + $6 = $227

Rates are based on U.S. East deployments, and calculations are based on 730 hours in a month

Nejčastější dotazy

  • Pro všechny úrovně se služba účtuje s použitím předvídatelné hodinové sazby založené na cenové úrovni, zřízených transakčních a ověřovacích uzlech a zřízeném úložišti pro vaše členy v GB za měsíc. Na faktuře se transakční uzly, ověřovací uzly a úložiště pro členy v GB za měsíc zobrazí na samostatných řádcích.

  • Pricing is based on the number of transactions. Every day, 50 transactions are included free of charge. After the free grant of 50 transactions are consumed, you will be charged per transaction at the regional rate (for example $0.0001/transaction preview rate for US East). A transaction is any send transaction or send raw transaction call to the ledger where you’ve configured your blockchain data manager to capture and deliver.

  • A consortium member can have multiple blockchain data managers. Each blockchain data manager can be connected to any one of the member’s transaction nodes. Per transaction charges are a total of all transactions for all blockchain data managers.

  • Na úrovni Basic služby Azure Blockchain se zřídí 1 transakční uzel a 1 ověřovací uzel. Na úrovni Standard se zřídí 1 transakční uzel a 2 ověřovací uzly. Zákazníci můžou po zřízení podle potřeby přidat další transakční uzly.

  • Úroveň Standard poskytuje 2 ověřovací uzly kvůli zajištění vysoké dostupnosti pro dosažení síťového konsensu. Úroveň Basic je určená k vývoji a testování, kde vysoká dostupnost není potřeba, a nabízí zákazníkům nižší náklady na službu.

  • Poplatky za úložiště se budou účtovat pouze za data ve vašem registru a přidružené protokoly registru.

  • Each node can use up to a maximum of 1.8 TB of storage for ledger data and associated ledger logs.

  • Za výchozí síťový přenos dat se účtují standardní poplatky. Další podrobnosti získáte tady.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Služba Azure Blockchain

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Vytvořte svou první blockchainovou síť ještě dnes