Ceny za Služba Azure Blockchain

Vytvářejte blockchainové aplikace bez obav s využitím zjednodušeného nasazení a provozu, integrované správy konsorcia, správy dat a otevřeného a rozšiřitelného návrhu pomocí plně spravovaného řešení Azure Blockchain podporujícího více registrů.

Azure Blockchain je plně spravovaná blockchainová služba v Azure. Dá se využít k rozvoji a provozu blockchainových sítí ve velkém měřítku se zjednodušeným vytvářením, správou a řízením sítí. Díky tomu, že nevyžaduje sestavování, správu a rozšiřování příslušné sítě, Azure Blockchain umožňuje zákazníkům, aby se soustředili na to, co je pro ně důležité – na obchodní logiku a vývoj aplikací.

Podrobnosti o cenách

Úroveň Basic Standard
Prostředí pro vývoj a testování Spouštění produkčních úloh
Compute 1 virtuálních jader 2 virtuálních jader
Zásady správného řízení konsorcia Dostupné Dostupné
Cena za transakční uzel (za hodinu) $-/hodina $-/hodina
Cena za ověřovací uzel (za hodinu) $-/hodina $-/hodina
Cena za GB blockchainového úložiště za měsíc $-/měsíc $-/měsíc
Manažer dat blockchainu $- za transakci
Zahrnuté transakce — 50/den
$- za transakci
Zahrnuté transakce — 50/den

Příklady cen

Příklad 1 (založený na sazbách za verzi Preview):

Podívejme se na scénář, kdy zákazník chce službu nasadit v testovacím prostředí s 2 členy v blockchainu Quorum. Zákazník v tomto scénáři použije úroveň Basic. Předpokládejme také, že každý uzel využívá 10 GB úložiště. Měsíční náklady pro zákazníka jsou uvedené níže.

Náklady:

Náklady na uzly = 2 členů × 2 uzlů na člena × $0.00125 za uzel za minutu1 × 43 800 minut za měsíc2 =
$219

Náklady na úložiště = 2 členů × 2 uzlů na člena × 10 GB úložiště na uzel × $0.05 za GB úložiště za měsíc =
$2

Celkové náklady: $219 + $2 = $221

1Sazby platí pro nasazení v oblasti USA – východ.

2Výpočty vycházejí z předpokladu, že se měsíc skládá z 730 hodin.

Příklad 2 (založený na sazbách za verzi Preview):

Podívejme se na scénář, kdy se zákazník chce připojit k již existujícímu konsorciu Azure Blockchain nasazenému na úrovni Standard v blockchainu Quorum. Předpokládejme také, že každý uzel využívá 250 GB úložiště. Měsíční náklady pro zákazníka jsou uvedené níže.

Náklady:

Náklady na uzly = 1 členů × 3 uzlů na člena × $0.0053 za uzel za minutu × 43 800 minut za měsíc =
$696.42

Náklady na úložiště = 1 členů × 3 uzlů na člena × 250 GB úložiště na uzel × $0.05 za GB úložiště za měsíc =
$37.5

Celkové náklady: $696.42 + $37.5 = $733.92

Příklad 3 (založený na sazbách za verzi Preview):

Podívejme se na scénář, kdy zákazník chce službu nasadit v testovacím prostředí s 2 členy v blockchainu Quorum. Zákazník v tomto scénáři použije úroveň Basic. Předpokládejme také, že každý uzel využívá 10 GB úložiště a že každý člen připojuje k transakčnímu uzlu jeden manažer dat blockchainu. Dále předpokládejme, že je do registru každý den odesláno 1 050 transakcí. Měsíční náklady pro zákazníka jsou uvedené níže.

Náklady:

Náklady na uzly = 2 členů × 2 uzlů na člena × $0.00125 za uzel za minutu1 × 43 800 minut za měsíc2 =
$219

Náklady na úložiště = 2 členů × 2 uzlů na člena × 10 GB úložiště na uzel × $0.05 za GB úložiště za měsíc =
$2

Náklady na manažer dat blockchainu = 2 členů * [1 instance manažeru dat blockchainu na člena * (1 050–50) * 30] nadlimitních transakcí za měsíc * $0.0001 na transakci = $6

Celkové náklady:Celkové náklady: $219 + $2 + $6 = $227

Sazby platí pro nasazení v oblasti USA – východ a výpočty vycházejí z předpokladu, že měsíc má 730 hodin.

Nejčastější dotazy

  • Pro všechny úrovně se služba účtuje s použitím předvídatelné hodinové sazby založené na cenové úrovni, zřízených transakčních a ověřovacích uzlech a zřízeném úložišti pro vaše členy v GB za měsíc. Na faktuře se transakční uzly, ověřovací uzly a úložiště pro členy v GB za měsíc zobrazí na samostatných řádcích.

  • Ceny vycházejí z počtu transakcí. Každý den je bezplatně poskytováno 50 transakcí. Po spotřebování 50 bezplatně poskytnutých transakcí se vám budou účtovat jednotlivé transakce podle sazby za příslušnou oblast (například $0.0001 za transakci v oblasti US – východ). Transakcí je každé volání transakce odeslání nebo transakce odeslání v nezpracované podobě do registru, ve kterém máte nakonfigurovaný manažer dat blockchainu pro zachytávání a doručování.

  • Člen konsorcia může používat několik manažerů dat blockchainu. Každý manažer dat blockchainu může být připojený ke kterémukoli transakčnímu uzlu člena. Sazby po jednotlivých transakcích se aplikují na celkový počet všech transakcí pro všechny manažery dat blockchainu.

  • Na úrovni Basic služby Azure Blockchain se zřídí 1 transakční uzel a 1 ověřovací uzel. Na úrovni Standard se zřídí 1 transakční uzel a 2 ověřovací uzly. Zákazníci můžou po zřízení podle potřeby přidat další transakční uzly.

  • Úroveň Standard poskytuje 2 ověřovací uzly kvůli zajištění vysoké dostupnosti pro dosažení síťového konsensu. Úroveň Basic je určená k vývoji a testování, kde vysoká dostupnost není potřeba, a nabízí zákazníkům nižší náklady na službu.

  • Poplatky za úložiště se budou účtovat pouze za data ve vašem registru a přidružené protokoly registru.

  • Každý uzel může pro data registru a přidružené protokoly registru využít maximálně 1.8 TB úložiště.

  • Za výchozí síťový přenos dat se účtují standardní poplatky. Další podrobnosti získáte tady.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Služba Azure Blockchain

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Vytvořte svou první blockchainovou síť ještě dnes