Ceny za BizTalk Services

Služba BizTalk Services s okamžitou platností nadále není dostupná pro nové zákazníky a 31. května 2018 se vyřadí z provozu úplně. Azure Logic Apps však zahrnuje a přesahuje možnosti dostupné v BizTalk Services. Například klíčové možnosti integrace jsou již zahrnuté ve službě Azure Logic Apps, která navíc poskytuje mnoho dalších zákaznických výhod, včetně:

 • Model iPaaS bez serveru zlepšuje uživatelské rozhraní a poskytuje účtování podle využití.
 • Přístup k více než 100 konektorům ke cloudovým a místním aplikacím.
 • Jednoduše navrhujte a implementujte pracovní postupy pomocí vizuálního návrháře Logic Apps.
 • Bezproblémově využívejte možnosti služeb Azure, jako jsou Machine Learning nebo Cognitive Services.

Další informace o Logic Apps najdete v dokumentaci k Logic Apps.

Azure BizTalk Services jsou jednoduché, výkonné a rozšiřitelné cloudové integrační služby, které poskytují funkce integrace B2B a Enterprise Application Integration (EAI) a umožňují dodávat cloudová a hybridní integrační řešení. BizTalk Services, jakožto „integrační platforma jako služba“, poskytují robustní a škálovatelné možnosti integrace, kompletně spravované Microsoftem, které vás zbaví nutnosti instalovat, konfigurovat a udržovat infrastrukturu.

BizTalk Services se mění na BizTalk Integration v Azure App Service. Ceny App Service najdete tady. Další informace o službě Aplikace najdete tady. Stávajícím zákazníkům BizTalk Services se budou dál účtovat níže uvedené sazby za BizTalk Services, a to do doby, než přejdou na novou službu BizTalk Integration v rámci služby Azure App Service.

Služba BizTalk Services se nabízí v pěti úrovních: Free (Preview), Developer, Basic, Standard a Premium. Přečtěte si další informace o jednotlivých úrovních.

Free (Preview) Developer Úroveň Basic Standard Premium
Cena Zdarma $- $- za jednotku $- za jednotku $- za jednotku
Škálování na více systémů Ano, v přírůstcích po 1 jednotce Úroveň Basic Ano, v přírůstcích po 1 jednotce Standard Ano, v přírůstcích po 1 jednotce Premium
Limit škálování Až do 8 jednotek Až do 8 jednotek Až do 8 jednotek
Přemostění EAI na jednotku 25 25 125 500
Smlouvy EDI na jednotku 10 50 250 1 000
Hybridní připojení1 na jednotku 5 5 10 50 100
Přenosy dat přes hybridní připojení (GB) na jednotku 5 5 50 250 500
Počet připojení pomocí služby Adaptér BizTalk2 na jednotku 1 2 5 25
Archivace
Vysoká dostupnost 3
* Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin využití měsíčně.
1 Každé hybridní připojení představuje jeden koncový bod.
2 Stáhněte si službu Adaptér BizTalk ze stránky pro stažení sady SDK.
3 Vysoká dostupnost je výchozí funkce v naší edici Basic, Standard i Premium. Implikuje nasazení více virtuálních počítačů v rámci jedné jednotky BizTalk pro zajištění odolnosti proti hardwarovým selháním.

Standardní přenosy dat, které proběhly, jsou zahrnuté v cenách za BizTalk Services a neúčtují se samostatně. Přenosy dat přes hybridní připojení se ale účtují samostatně, pokud překročíte poskytnutý objem. Překročení limitu se účtuje sazbou pro průběžné platby $- za GB.

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně BizTalk Services. Cena podpory začíná na $29 za měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • U uživatelského spojení mezi prostředími Služeb BizTalk na úrovni Basic, Standard a Premium a naší internetovou bránou garantujeme funkčnost minimálně 99,9 %. Pro úroveň Free nebo Developer BizTalk Services neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Dostupnost se počítá za období měsíčního fakturačního cyklu. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

 • BizTalk Services poskytují skutečnou architekturu typu platforma jako služba (PaaS) pro vytváření integračních řešení v cloudu. S modelem PaaS se můžete plně zaměřit na aplikační logiku a ponechat veškerou správu infrastruktury na Microsoftu – virtuální počítače nemusíte spravovat ani aktualizovat, dostupnost zajišťujeme my a vy máte pod kontrolou škálování tím, že si jednoduše vyžádáte víc či míň kapacity přes klasický portál Microsoft Azure. BizTalk Server v Azure Virtual Machines poskytuje architekturu typu infrastruktura jako služba (IaaS), která vám umožní vytvářet virtuální počítače a konfigurovat je přesně tak, jako by byly v místním prostředí, což usnadňuje provozování existujících aplikací v cloudu beze změn v kódu. S modelem IaaS dál zodpovídáte za konfiguraci a správu virtuálních počítačů (například instalaci softwaru a oprav operačního systému) a nastavení architektury aplikace na vysokou dostupnost. Pokud je vaším cílem vytvářet nová integrační řešení, která minimalizují množství úsilí, které si vyžádá správa infrastruktury, použijte BizTalk Services. Pokud je vaším cílem rychle migrovat vaše stávající řešení BizTalk nebo chcete mít prostředí na vyžádání pro vývoj a testování aplikací pro BizTalk Server, použijte BizTalk Server v Infrastrukturních službách Azure.

 • Pro Služby BizTalk na úrovni Basic, Standard a Premium poskytujeme možnosti škálování na více systémů. 1 jednotka BizTalk je nejmenší velikost pro nasazení. Škálování na více systémů můžete provádět na základě těchto jednotek. Každá jednotka BizTalk s sebou nese určitou výpočetní kapacitu. U Služeb BizTalk na úrovni Basic, Standard a Premium můžete škálovat až na 8 jednotek BizTalk.

 • Za každou hodinu využití jednotky BizTalk účtujeme 1 jednotko-hodinu BizTalk. Vaše vyúčtování bude odrážet celkový počet využitých jednotko-hodin BizTalk. Na základě úrovně BizTalk Services, kterou používáte, se ve vašem vyúčtování objeví jeden z těchto údajů:

  • Jednotko-hodiny BizTalk na úrovni Developer
  • Jednotko-hodiny BizTalk na úrovni Basic
  • Jednotko-hodiny BizTalk na úrovni Standard
  • Jednotko-hodiny BizTalk na úrovni Premium

  Pokud například využijete 2 jednotky BizTalk Services na úrovni Premium a každá z nich je aktivní po dobu 24 hodin, vyúčtujeme vám 48 jednotko-hodin BizTalk na úrovni Premium.

 • V rámci hodinového úseku, při kterém proběhlo škálování, vám budeme účtovat podle nejvyššího počtu jednotek BizTalk, které jste během tohoto období využili.

 • Účtování zahájíme, jakmile bude vaše služba BizTalk vytvořená a v aktivním stavu. Účtování se ukončí při odstranění služby BizTalk. Mějte prosím na paměti, že se vám bude účtovat celý hodinový úsek, v němž službu vytvoříte nebo odstraníte.

  Například zákazníkovi s BizTalk Services na úrovni Premium, který si vytvoří 1 jednotku v 13:15 UTC a odstraní ji v 16:30 UTC, se vyúčtují 4 jednotko-hodiny BizTalk na úrovni Premium.

 • Když si zřídíte službu BizTalk, platíte za takto vymezenou službu, jejímž hostitelem a správcem je Microsoft. Cena za službu BizTalk nezahrnuje poplatky za obor názvů služby Access Control, Azure SQL Database ani účet Azure Storage. V důsledku toho musíte tyto dodatečné požadavky uhradit.

 • Úložiště sice musíte mít vlastní, ale odchozí přenosy dat jsou na rozdíl od mnoha jiných služeb v ceně.

 • Ano, poskytujeme ho pro zákazníky BizTalk Services. Soubor ke stažení najdete tady.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě BizTalk Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.