Ceny za Azure Sentinel

Ceny pro správu akcí a informací o zabezpečení (SIEM) nativní v cloudu, která poskytuje inteligentní bezpečnostní analýzu pro celý podnik

Azure Sentinel poskytuje inteligentní analytiku zabezpečení v rámci vašeho podniku. Data této analytiky se ukládají do pracovního prostoru služby Log Analytics Azure Monitoru. Azure Sentinel se účtuje na základě objemu dat ingestovaných pro analýzu v Azure Sentinelu a uložených v pracovním prostoru služby Log Analytics Azure Monitoru. Azure Sentinel nabízí flexibilní a prediktivní cenový model. Za službu Azure Sentinel můžete platit dvěma způsoby: Rezervace kapacity a Průběžné platby.

Rezervace kapacity

S rezervacemi kapacity se vám účtují pevné poplatky na základě zvolené úrovně služby, takže jsou celkové náklady za Azure Sentinel předvídatelné. Rezervace kapacity vám poskytuje slevu (až 60 %) na nákladech na základě vaší vybrané rezervace kapacity v porovnání s cenami za průběžné platby. Po prvních 31 dnech závazku máte možnost se kdykoli od úrovně kapacity odhlásit. Dál uvedené ceny souvisejí s analýzou povolenou Azure Sentinelem a nezahrnují související poplatky za příjem dat pro Log Analytics. Související poplatky za příjem dat najdete u cen služby Log Analytics Azure Monitoru.


Můžete použít cenovou kalkulačku Azure Sentinelu, abyste upravili a pochopili celkové náklady vašeho podniku.

Kapacita1 Cena Sleva2
100 GB za den $- za den 50 %
200 GB za den $- za den 55 %
300 GB za den $- za den 57 %
400 GB za den $- za den 58 %
500 GB za den $- za den 60 %
Víc než 500 GB za den $- za den + $- za den (za každý přírůstek 100 GB po 500 GB denní kapacity) 60 %

1Pokud objem dat ingestovaných do Azure Sentinelu přesáhne zvolenou denní rezervaci kapacity, účtují se další data podle sazeb pro průběžné platby uvedených dál.

2Při srovnání s modelem průběžných plateb

Průběžné platby

S cenami za průběžné platby se vám účtuje každý gigabajt (GB) objemu dat analyzovaných Azure Sentinelem a dat ingestovaných (za GB) v pracovním prostoru služby Log Analytics Azure Monitor. Dál uvedené ceny souvisejí s analytikou zabezpečení povolenou Azure Sentinelem. Dál uvedené ceny souvisejí s analýzou povolenou Azure Sentinelem a nezahrnují související poplatky za příjem dat pro Log Analytics. Související poplatky za příjem dat najdete u cen služby Log Analytics Azure Monitoru.

Funkce Cena
Azure Sentinel $- za GB

Zadržení dat

Jakmile je Azure Sentinel v pracovním prostoru služby Log Analytics Azure Monitoru povolený, každý GB dat ingestovaný do pracovního prostoru je možné uchovat po dobu prvních 90 dní bez poplatku. Uchování delší než 90 dní se bude účtovat podle standardních cen uchování služby Log Analytics Azure Monitoru.

Log Analytics služby Azure Monitor

Azure Sentinel je založený na osvědčeném základu platformy Azure Monitor Log Analytics a využívá obsáhlý dotazovací jazyk k analýze, interakci a odvozování přehledů z velkého objemu provozních dat během několika sekund. Azure Sentinel se účtuje na základě objemu dat analyzovaných Azure Sentinelem a dat ingestovaných v pracovním prostoru služby Log Analytics Azure Monitoru. Související poplatky za příjem dat najdete u cen služby Log Analytics Azure Monitoru.

Automatizace a vlastní strojové učení

Azure Sentinel se integruje mnoha jinými službami Azure a poskytuje vylepšené funkce pro správu akcí a informací o zabezpečení (SIEM) a orchestraci a automatizaci zabezpečení a reakci (SOAR). Některé z těchto služeb můžou představovat další poplatky:

Nejčastější dotazy

  • Rezervace kapacity umožňují rezervovat pevnou kapacitu ingestovaných dat za den pro Azure Monitor a Azure Sentinel za pevný a předvídatelný denní poplatek. Vyžádanou kapacitu jde kdykoli zvýšit. Nicméně minimální doba závazku před odhlášením nebo snížením rezervace kapacity je 31 dní.

    • Přidání další kapacity k rezervaci – Svoji kapacitu můžete kdykoli upgradovat. Nová rezervace kapacity bude účinná od začátku následujícího dne UTC.
    • Snížení vybrané rezervace kapacity – Rezervaci kapacity můžete snížit nebo se od modelu rezervace kapacity zcela odhlásit po prvních 31 dnech. Toto 31denní počítadlo doby se vynuluje při každé změně (zvýšení nebo snížení) vybrané rezervace kapacity, kterou provedete. Nová rezervace kapacity nebo volba nového modelu bude účinná od začátku následujícího dne UTC.
  • K rezervaci kapacity se můžete přihlásit kdykoli. Jakmile se přihlásíte, budete pokračovat ve zvolené úrovni kapacity, dokud se nerozhodnete odhlásit a přejít na jiný cenový model, nebo rezervaci kapacity upgradovat nebo downgradovat.
  • Rezervace kapacity jde použít na úrovni pracovního prostoru a nejde je sdružovat přes pracovní prostory nebo předplatná.
  • Azure Activity Logs, Office 365 Audit Logs a výstrahy Microsoft Threat Protection jsou k dispozici pro ingestování bez dalších poplatků.
  • Každá služba Azure, kterou použijete navíc k Azure Sentinelu, se účtuje za příslušné ceny. Například Log Analytics, Logic Apps, Machine Learning atd.