Automatizace a řízení

Povolte nepřetržité služby a dodržování předpisů pomocí automatizace a správy konfigurace

Ceny produktu Automation and Control vycházejí z počtu uzlů. Účtování vychází z počtu uzlů, které jsou v této službě zaregistrované. Poplatky se začínají účtovat, když se ve službě zaregistruje nějaký uzel, a přestanou se účtovat, když se registrace uzlu v této službě zruší. Uzel je libovolný počítač, jehož konfiguraci spravuje tato služba. Může to být virtuální počítač s Azure, místní virtuální počítač, fyzický hostitel nebo virtuální počítač v jiném veřejném cloudu.

Automatizace a řízení
Správa změn1 Zahrnuté Zahrnuté
Správa aktualizací1 Zahrnuté Zahrnuté
Požadovaná konfigurace stavu Zahrnuté Zahrnuté
Automatizace procesů Zahrnuté Zahrnuté
Počet uzlů Bez omezení
Cena $6 za uzel za měsíc
1Uložená data protokolů jsou zpoplatněna podle ceníku služby Azure Log Analytics

Další minuty

Pokud využité minuty překročí zahrnuté denní množství, bude překročení účtováno podle cen uvedených níže.
Minuty automatizace procesů
Automatizace procesů2 $0.002 / minuta
2Dodatečné minuty zpracování úloh se fakturují podle sazeb uvedených níže. Minuty se agregují napříč všemi účty služby Automation v rámci stejného předplatného.

Podpora a SLA

  • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služby Log Analytics. Cena podpory začíná na $29/měsíc/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • K dispozici jsou i další školicí videa a další dokumentace.
  • Dostupnost služby Insight and Analytics vychází ze smlouvy SLA základního pracovního prostoru služby Log Analytics a použitých prostředků účtu služby Automation. Další podrobnosti najdete v tématech Smlouva SLA pro službu Log Analytics a Smlouva SLA pro službu Automation.

Nejčastější dotazy

  • Budeme vám fakturovat na základě celkového počtu uzlů za každou hodinu, kdy odesílají data. Každý uzel zaregistrovaný ve službě odesílá data minimálně jednou za hodinu. Pro každý uzel obdržíte 10 minut zpracování úloh na den. Na konci každého dne se určí přidělené minuty zpracování úloh tak, že se celkový počet ohlášených uzlů vynásobí 10 minutami. Vypočítá se také celkový počet minut zpracování úloh a pokud překročí přidělené minuty zpracování úloh, bude se počet minut nad rámec přidělení účtovat podle sazby za další minuty.

    Minuty běhu úloh systémových runbooků se do využití přidělených minut zpracování úloh nepočítají.

  • Ano. Pokud chcete využívat více než 500 minut automatizace procesů nebo spravovat více než 5 uzlů na předplatné a měsíc, musíte přejít na placenou úroveň.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Automatizace a řízení

Technické výukové programy, videa a další materiály

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet