Operations Management Suite | Automatizace a řízení

Povolte nepřetržité služby a dodržování předpisů pomocí automatizace a správy konfigurace

Ceny produktu Operations Management Suite Automation and Control vycházejí z počtu uzlů. Účtování vychází z počtu uzlů, které jsou v této službě zaregistrované. Poplatky se začínají účtovat, když se ve službě zaregistruje nějaký uzel, a přestanou se účtovat, když se registrace uzlu v této službě zruší. Uzel je libovolný počítač, jehož konfiguraci spravuje tato služba. Může to být virtuální počítač s Azure, místní virtuální počítač, fyzický hostitel nebo virtuální počítač v jiném veřejném cloudu.

Free Automatizace a řízení
Správa změn
Správa aktualizací
Požadovaná konfigurace stavu
Automatizace procesů
Počet uzlů 5 Bez omezení
Počet minut 500 minut/kalendářní měsíc1 Neomezené minuty pro řešení bez dalších úprav
10 minut/uzel/den pro vlastní runbooky2
Cena Free $10 za uzel za měsíc3

1Dodatečné minuty zpracování úloh se fakturují podle sazeb uvedených níže. Minuty se agregují napříč všemi účty služby Automation v rámci stejného předplatného.

2Minuty se spojují napříč uzly. Dokud celkový počet spotřebovaných minut nepřekročí fond minut, nebudou účtovány žádné další poplatky.

3Dodatečné minuty zpracování úloh se fakturují podle sazeb uvedených níže. Minuty se agregují napříč všemi účty služby Automation v rámci stejného předplatného.

Další minuty

Pokud využité minuty překročí zahrnuté denní množství, bude překročení účtováno podle cen uvedených níže.
Minuty automatizace procesů
Automatizace procesů $0.002 / minuta

Podpora a SLA

  • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služby Log Analytics. Cena podpory začíná na $29.0/měsíc/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • K dispozici jsou i další školicí videa a další dokumentace.
  • Dostupnost služby Insight and Analytics vychází ze smlouvy SLA základního pracovního prostoru služby Log Analytics a použitých prostředků účtu služby Automation. Další podrobnosti najdete v tématech Smlouva SLA pro službu Log Analytics a Smlouva SLA pro službu Automation.

Nejčastější dotazy

  • Budeme vám fakturovat na základě celkového počtu uzlů za každou hodinu, kdy odesílají data. Každý uzel zaregistrovaný ve službě odesílá data minimálně jednou za hodinu. Pro každý uzel obdržíte 10 minut zpracování úloh na den. Na konci každého dne se určí přidělené minuty zpracování úloh tak, že se celkový počet ohlášených uzlů vynásobí 10 minutami. Vypočítá se také celkový počet minut zpracování úloh a pokud překročí přidělené minuty zpracování úloh, bude se počet minut nad rámec přidělení účtovat podle sazby za další minuty.

    Minuty běhu úloh systémových runbooků se do využití přidělených minut zpracování úloh nepočítají.

  • Ano. Pokud chcete využívat více než 500 minut automatizace procesů nebo spravovat více než 5 uzlů na předplatné a měsíc, musíte přejít na placenou úroveň.

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Automatizace a řízení

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes