Přeskočit navigaci

Podrobnosti o dostupnosti App Service v jednotlivých oblastech

Dostupnost služeb podle oblastí vám pomůže určit, které služby jsou dostupné v rámci oblasti. Přestože v dané oblasti může být podporována služba Azure App Service, ne všechny funkce App Service jsou dostupné v suverénních cloudech, jako je Azure Government, Německo a Čína. Tento seznam podrobně uvádí, které funkce a možnosti jsou nedostupné nebo mají omezenou dostupnost v suverénních cloudech.

Funkce App Service, které nejsou dostupné v suverénních cloudech

  • App Service Isolated (dřív App Service Environment)
  • Hybridní připojení
  • Síť VPN typu Point-to-Site (průběh najdete v tématu Plány Azure do budoucna)
  • Podpora externích poskytovatelů správy zdrojového kódu, jako je GitHub a BitBucket (podpora pouze místního úložiště Git)
  • Prémiová rozšíření jako Tinfoil a Z-Ray (ladění PHP)
  • Integrované nákupy vlastních domén a SSL prostřednictvím GoDaddy
  • Rozšíření webu Kudu třetích stran
  • Portál podpory pro rozšířené funkce specifické pro App Service
  • App Service Advisor
  • Průzkumník prostředků

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma