SoftwareONE

SoftwareONE

Přehled

SoftwareONE, přední globální poskytovatel služeb v oblasti správy softwarového a cloudového portfolia, modernizuje způsob, jakým zákazníci rozpočtují a využívají svoje celkové náklady na IT, on-premise i v cloudu. Naše platforma PyraCloud využívá strojové učení pro poskytování transparentnosti, přehledu, automatizace a řízení, takže mohou zákazníci maximalizovat svoje investice do softwaru. Naše služby v oblasti správy softwarového portfolia (Software Portfolio Management, SPM) a správy softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) společně poskytují metodiku a rámec pro optimalizaci základní IT infrastruktury. Pomáháme zrychlit nasazení cloudu a minimalizovat rizika nesouladu s licenčními podmínkami. Společnostem, které uvažují o digitální transformaci, navrhneme optimální a vhodné scénáře pro nasazení cloudových techologií. Následně je pomůžeme zavést, a to nejen technologicky, ale i z pohledu přijetí reálnými uživateli - což je klíčové pro úspěch celé transformace. Po skončení migračního procesu pak dále pomáháme nové prostředí rozvíjet a přinášet nové inovativní možnosti pro zvýšení efektivity a snížení nákladů.
Soukromě vlastněná společnost SoftwareONE, založená v roce 1985, je se svými více než 3 000 technologickými experty, rozmístěnými ve více než 80 zemích, jedním z nejrychleji rostoucích poskytovatelů technologických řešení na světě. V České republice působí SoftwareONE od roku 2012. Během prvních dvou let se česká pobočka SoftwareONE stala jedničkou na českém trhu v oblasti prodeje a správy softwarových licencí pro firmy a organizace. Česká pobočka SoftwareONE je také největší pobočkou v rámci oblasti střední a východní Evropy, do které patří 15 zemí a také patří k nejlepším integrátorům služeb z celé firmy globálně. V roce 2017 pak český tým SoftwareONE získal prestižní titul Microsoft Country Partner of the Year 2017.

Klíčové kompetence:
• Služby cloudového poradenství, které organizacím pomáhají identifikovat nejlepší možnosti cloudových zdrojů a, jakmile se rozhodnou, přesunout úlohy do veřejného cloudu. SoftwareONE pomáhá se strategií, plánováním, licencováním, řízením nákladů na cloud a podporou.
• Služba AzureSimple společnosti SoftwareONE provádí zákazníky přesunem jejich úloh do Azure. Jako partner společnosti Microsoft pomáháme zákazníkům stanovit strategii a plán pro Azure, určit nejlepší možnosti licencování, řídit spotřebu a poskytovat podporu. AzureSimple nabízí zjednodušení i odbornost, jelikož slouží jako jediné spolehlivé řešení pro:
• Poradenské služby k Azure o Licencování Azure
• Cloudovou podporu Azure o Řízení spotřeby cloudových zdrojů Azure
• Platforma PyraCloud umožňuje zákazníkům řídit svoje celkové náklady na cloudové zdroje Azure. PyraCloud navíc pomáhá zákazníkům maximalizovat hodnotu celého jejich portfolia produktů Microsoft od on-premise softwaru po cloud.
• Služby migrace do cloudu, které pomáhají zákazníkům přesunout úlohy z on-premise datových center do cloudu Microsoft Azure.
• Pozicování cloudových služeb Azure pro nezávislé dodavatele softwaru (Independent Software Vendors, ISV) a systémové integrátory (SI). Nabídky jako AzureSimple, PyraCloud a služby migrace do cloudu mohou využít také ISV a SI.

Jako Microsoft Gold Partner s více než 3 000 technologickými specialisty pomáhá SoftwareONE zákazníkům realizovat všechny přínosy z cloudových služeb Azure. Služby a řešení SoftwareONE pomáhají zákazníkům ve všech fázích nasazování cloudu – zákazníkům, kteří jsou v rané fázi zvažování cloudových služeb Azure, až po zákazníky, kteří již cloudové služby Azure využívají a chtějí maximalizovat jejich hodnotu a využití. Kombinace řešení a služeb k Azure zajišťuje nejrychlejší dosažení přínosů z cloudových služeb Azure.

Kontaktujte nás

Navštívit web

+ 420 241 405 297

info.cz@softwareone.com

Související produkty Azure

Řešení Azure