Přeskočit navigaci

Co je PaaS?

Platforma jako služba

Platforma jako služba (PaaS) je úplné prostředí pro vývoj a nasazení v cloudu, které vám poskytuje prostředky umožňující dodat cokoli od jednoduchých cloudových aplikací po propracované podnikové aplikace s podporou cloudu. Potřebné prostředky nakupujete od poskytovatele cloudové služby na základě průběžných plateb a přistupujete k nim přes zabezpečené internetové připojení.

Podobně jako IaaS zahrnuje PaaS infrastrukturu (servery, úložiště a sítě), ale taky middleware, vývojové nástroje, služby BI (Business Intelligence), systémy správy databáze a další nástroje. PaaS je navržený tak, aby podporoval celý životní cyklus webové aplikace: sestavení, testování, nasazení, správu a aktualizace.

PaaS umožňuje vyhnout se rozsáhlému a složitému nákupu a správě softwarových licencí, podpůrné aplikační infrastruktury a middlewaru nebo nástrojů pro vývoj a dalších prostředků. Vy spravujete vyvíjené aplikace a služby a poskytovatel cloudové služby obvykle spravuje všechno ostatní.

Platforma jako služba – IaaS zahrnuje servery a úložiště, síťové brány firewall a zabezpečení a datová centra (fyzický závod/budova). PaaS zahrnuje elementy IaaS a navíc operační systémy, vývojové nástroje, správu databází a obchodní analýzy. SaaS zahrnuje elementy PaaS a hostované aplikace.
Hostované aplikace Nástroje pro vývoj, správa databází, obchodní analýzy Operační systémy Servery a úložiště Zabezpečení a brány sítí Fyzický provoz/budova datového centra

Obvyklé scénáře PaaS

Organizace obvykle používají PaaS v těchto scénářích:

Vývojová architektura. PaaS poskytuje architekturu, na které mohou vývojáři stavět při vývoji nebo úpravách cloudových aplikací. Podobně jako když vytváříte makro v Excelu, umožňuje PaaS vývojářům vytvářet aplikace s použitím integrovaných softwarových komponent. Cloudové funkce, jako je škálovatelnost, vysoká dostupnost a podpora více klientů, jsou už součástí, a to snižuje množství kódu, který musí vývojáři napsat.

Analytické funkce a funkce business intelligence. Nástroje poskytované v modelu PaaS jako služby umožňují organizacím analyzovat a dolovat data, získávat náhledy, hledat vzorce a předvídat výstupy, takže lépe odhadují budoucí vývoj, rozhodují o designu výrobků nebo návratnosti investic a dělají další obchodní rozhodnutí.

Další služby. Poskytovatelé PaaS můžou nabízet další služby, které aplikace vylepšují, jako je například podpora sledu prací, adresářové služby, zabezpečení a plánování.

Výhody PaaS

Při dodávání infrastruktury jako služby nabízí PaaS stejné výhody jako IaaS. Ale jeho přidané funkce (middleware, nástroje pro vývoj a další obchodní nástroje) vám dávají další výhody:

Zkraťte dobu psaní kódu. Nástroje pro vývoj PaaS můžou zkrátit čas potřebný k napsání nových aplikací pomocí předpřipravených aplikačních komponent integrovaných v platformě, jako jsou podpora sledu prací, adresářové služby, funkce zabezpečení a další.

Rozšiřte vývojové možnosti bez nabírání lidí. Komponenty PaaS nabídnou vývojovému týmu nové možnosti bez potřeby zaměstnávat další pracovníky s potřebnými zkušenostmi.

Vyvíjejte snadněji pro více platforem, včetně mobilní. Někteří poskytovatelé služeb vám poskytnou možnosti vývoje pro více platforem, jako jsou počítače, mobilní zařízení a prohlížeče, takže jde aplikace pracující na různých platformách vyvíjet snadněji a efektivněji.

Používejte cenově dostupné propracované nástroje. Model průběžných plateb umožňuje jednotlivcům i organizacím používat propracovaný vývojový software, funkce business intelligence a analytické nástroje, které by si jinak nemohli dovolit koupit.

Podporujte geograficky nesourodé vývojové týmy. Protože je vývojové prostředí dostupné po internetu, můžou vývojové týmy pracovat společně na projektech, i když jednotliví členové týmu nesedí na stejném místě.

Spravujte efektivně životní cyklus aplikací. PaaS poskytuje v rámci téhož integrovaného prostředí veškeré funkce potřebné k podpoře celého životního cyklu webové aplikace: sestavení, testování, nasazení, správu a aktualizace.