Přeskočit navigaci

Co je middleware?

Middleware je software, který je mezi operačním systémem a aplikacemi, které jsou v něm spuštěné. Middleware v podstatě funguje jako skrytá transakční vrstva a umožňuje komunikaci a správu dat pro distribuované aplikace. Někdy se označuje jako potrubí, protože propojuje dvě aplikace, aby se data a databáze mohly snadno přenášet prostřednictvím „trubky“. Použití middlewaru umožňuje uživatelům provádět požadavky, jako je odesílání formulářů ve webovém prohlížeči nebo povolení webovému serveru vracet dynamické webové stránky na základě profilu uživatele.

Běžné příklady middlewaru zahrnují middleware databáze, middleware aplikačního serveru, middleware zaměřený na zprávy, webový middleware a monitorování zpracování transakcí. Každý program obvykle poskytuje služby pro zasílání zpráv, takže různé aplikace můžou komunikovat pomocí architektur pro zasílání zpráv, jako je protokol SOAP, webové služby, REST (Representational State Transfer) a JSON (JavaScript Object Notation). Protože každý middleware provádí komunikační funkce, typ middlewaru, který si společnost vybere, bude záviset na používané službě a typu informací, které je potřeba předávat. To může zahrnovat bezpečnostní ověřování, správu transakcí, fronty zpráv, aplikační servery, webové servery a adresáře. Middleware lze použít také pro distribuované zpracování, ve kterém k akcím dochází v reálném čase namísto odesílání dat tam a zpět.

Související produkty a služby

Service Fabric

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím