Přeskočit navigaci

Co je poskytovatel cloudových služeb?

Poskytovatel cloudových služeb je společnost, která nabízí služby cloudové platformy, infrastruktury, aplikací nebo úložišť. Společnosti obvykle musí platit za objem cloudových služeb, které na základě svých obchodních požadavků spotřebují. Je to podobné, jak když v domácnosti platíte za spotřebovanou elektřinu nebo plyn.

Kromě modelu plateb na základě spotřeby poskytovatelé cloudových služeb společnostem také poskytují celou řadu výhod. Podniky mohou využívat výhod škálovatelnosti a flexibility (neboť už je neomezují fyzická omezení místních serverů), spolehlivosti několika datových center s různou redundancí, přizpůsobení díky konfiguraci serverů na základě preferencí a interaktivního vyrovnávání zatížení, které může snadno reagovat na měnící se požadavky. Měly by ale také vyhodnotit zvážit aspekty zabezpečení spojené s ukládáním informací v cloudu a zajistit přijetí doporučených postupů a konfigurací správy dodržování předpisů a přístupu a jejich plnění.