Přeskočit navigaci

Co jsou veřejné, privátní a hybridní cloudy?

Vysvětlení možností

Jakmile pochopíte základní premisu cloud computingu, což je zjednodušeně řečeno doručování výpočetních služeb přes internet, zjistíte, že existují různé způsoby nasazování cloudových prostředků. Mezi možnosti nasazení patří veřejný, privátní a hybridní cloud. Všechny tři scénáře poskytují podobné výhody, mimo jiné nákladovou efektivitu, výkon, spolehlivost a škálování, ale zvolená metoda nasazení závisí na konkrétních obchodních potřebách.

Co je veřejný cloud?

Veřejné cloudy jsou nejčastějším způsobem nasazování cloud computingu. Cloudové prostředky (jako jsou servery a úložiště) jsou vlastněné a provozované jinými poskytovateli cloudových služeb, kteří je dodávají přes internet. Microsoft Azure je příkladem veřejného cloudu. U veřejného cloudu veškerý hardware, software a další podpůrnou infrastrukturu vlastní a spravuje poskytovatel cloudu. Ve veřejném cloudu sdílíte stejný hardware, úložiště a síťová zařízení s dalšími organizacemi neboli cloudovými „tenanty“. Přístup ke službám a správa účtu probíhá přes webový prohlížeč. Nasazení veřejného cloudu se často používají k poskytování webového e-mailu, online kancelářských aplikací, úložiště a testovacích a vývojových prostředí.

Výhody veřejných cloudů:

 • Nižší náklady – není potřeba kupovat hardware ani software a platíte jenom za služby, které skutečně využíváte.
 • Žádná údržba – údržbu zajišťuje váš poskytovatel služeb.
 • Téměř neomezená škálovatelnost – pro splnění vašich obchodních potřeb máte k dispozici prostředky na vyžádání.
 • Vysoká spolehlivost – rozsáhlá síť serverů zajišťuje ochranu před selháním.

Co je privátní cloud?

Privátní cloud se skládá z výpočetních prostředků, které používá jediná společnost nebo organizace. Privátní cloud může být fyzicky umístěn v místním datovém centru organizace nebo ho může hostovat jiný poskytovatel služeb. V privátním cloudu se však služby a infrastruktura vždy udržují v privátní síti a hardware a software jsou vyhrazeny výhradně pro vaši organizaci. Tímto způsobem může privátní cloud usnadnit organizaci přizpůsobení prostředků pro splnění konkrétních požadavků IT. Privátní cloudy často používají vládní agentury, finanční instituce a další střední až velké organizace s důležitými operacemi, které požadují zvýšenou kontrolu nad svým prostředím.

Výhody privátních cloudů:

 • Větší flexibilita – vaše organizace si může přizpůsobit cloudové prostředí tak, aby splňovalo konkrétní obchodní potřeby.
 • Lepší zabezpečení – prostředky se nesdílejí s ostatními, proto je možné dosáhnout vyšší úrovně kontroly a zabezpečení.
 • Vysoká škálovatelnost – privátní cloudy stále poskytují škálovatelnost a efektivitu veřejného cloudu.

Co je hybridní cloud?

Hybridní cloudy, často označované jako to nejlepší z obou světů, kombinují místní infrastrukturu, neboli privátní cloudy, s veřejnými cloudy a organizace tak můžou těžit z výhod obou. V hybridním cloudu se data a aplikace můžou přesouvat mezi privátními a veřejnými cloudy pro zajištění větší flexibility a dalších možností nasazení. Například veřejný cloud můžete použít pro potřeby velkého objemu s nižší mírou zabezpečení, jako je webový e-mail, a privátní cloud (nebo jinou místní infrastrukturu) pro citlivé a důležité operace, jako jsou finanční výkazy. Další možností v hybridním cloudu je „shlukování cloudu“. To znamená, že se aplikace nebo prostředek spouští ve veřejném cloudu, dokud nedojde k prudkému nárůstu poptávky (například při sezónních událostech, jako je online nakupování nebo podávání daňového přiznání), kdy organizace může „sáhnout“ do veřejného cloudu a využít další výpočetní prostředky.

Výhody hybridních cloudů:

 • Řízení – vaše organizace může udržovat privátní infrastrukturu pro citlivé prostředky.
 • Flexibilita – můžete využít další prostředky ve veřejném cloudu, když je potřebujete.
 • Nákladová efektivita – díky možnosti škálování na veřejný cloud platíte za další výpočetní výkon, jenom když ho potřebujete.
 • Jednoduchost – přechod na cloud nemusí být nepřekonatelnou překážkou, protože můžete migrovat postupně a rozložit přesun úloh do fází v průběhu času.

Možnosti nasazení

Jak vidíte, cloud poskytuje řadu možností nasazení vhodných pro potřeby každé organizace. Další informace o cloud computingu:

Bezplatný účet

Realizujte svůj další skvělý nápad s využitím bezplatného účtu Azure

Začněte ještě dnes

Visual Studio

Předplatitelé získají až $1800 dalších služeb Azure za rok

Aktivovat teď

Startupy

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace