Přeskočit navigaci

Co jsou nástroje business intelligence (BI)?

Nástroje business intelligence (BI) jsou typem aplikačního softwaru, který shromažďuje a zpracovává velké objemy nestrukturovaných dat z interních i externích systémů, a to včetně knih, časopisů, dokumentů, zdravotních záznamů, obrázků, souborů, e-mailů, videí a dalších obchodních zdrojů. I když nejsou tak flexibilní jako nástroje pro obchodní analýzu, poskytují nástroje BI způsob hromadění dat pro vyhledávání informací primárně prostřednictvím dotazů. Tyto nástroje také pomáhají oddělovat data pro účely analýzy, takže můžete vytvářet sestavy, řídicí panely a vizualizace dat. Tyto výsledky poskytují zaměstnancům i manažerům možnosti, jak urychlit a vylepšit rozhodování, zvýšit provozní efektivitu, identifikovat nové potenciální zdroje příjmů, určit trendy na trhu, vytvářet sestavy klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a identifikovat nové obchodní příležitosti.

Přestože se obvykle používají pro jednodušší dotazování a generování sestav obchodních dat, nástroje business intelligence můžou kombinovat širokou škálu aplikací pro analýzu dat, včetně analýz a dotazování ad hoc, generování sestav organizace, technologie OLAP (Online Analytical Processing), mobilní BI, BI v reálném čase, provozní BI, BI v cloudu, BI v modelu Software jako služba, open-source BI, BI pro spolupráci a informací o umístění. Můžou také zahrnovat software pro vizualizace dat, pomocí kterého můžete navrhovat grafy, stejně jako nástroje pro vytváření řídicích panelů BI a přehledů výkonnostních metrik, které ukazují obchodní metriky a klíčové ukazatele výkonu (KPI). Díky tomu můžete oživit data společnosti v podobě snadno pochopitelných vizuálů.

Související produkty a služby

Azure IoT Suite

Zachycení a analýza neprobádaných dat s cílem zlepšit výsledky podniku

Power BI

Vylepšení obchodních analýz