Přeskočit navigaci

Architektura bez serveru

Zapomeňte na infrastrukturu a vytvářejte aplikace rychleji

Příslib architektury bez serveru

Co kdybyste mohli veškerý svůj čas strávit vytvářením a nasazováním skvělých aplikací a nemuseli se starat o správu serverů? Architektura bez serveru přesně toto umožňuje, protože infrastruktura potřebná k provozu a škálování aplikací je spravována za vás. Zaměřte své úsilí na podnikání. Přesměrujte prostředky ze správy infrastruktury na inovace a uvádějte aplikace rychleji na trh.

Co je architektura bez serveru?

Architektura bez serveru představuje abstrakci serverů, infrastruktury a operačních systémů. Při vytváření aplikací bez serveru není potřeba zřizovat ani spravovat žádné servery, takže můžete zapomenout na starosti s infrastrukturou. Architektura bez serveru je řízená reakcemi na události a triggery, které probíhají v reálném čase v cloudu. Protože se jedná o plně spravovanou službu, správa serveru a plánování kapacity jsou pro vývojáře neviditelné a fakturace je založená jenom na využitých prostředcích nebo času, po který váš kód skutečně běží.

Proč vytvářet aplikace bez serveru?

Výhody plně spravovaných služeb

Sejměte ze svých týmů břemeno správy serverů. Díky využití plně spravovaných služeb se můžete soustředit na obchodní logiku a vyhnete se úlohám správy. S architekturou bez serveru jednoduše nasadíte svůj kód a ten poběží s vysokou dostupností.

Flexibilní škálování

Architektura bez serveru se škáluje od ničeho až po kapacitu umožňující téměř okamžité (během několika sekund) zpracování desítek tisíc souběžných funkcí, aby splnila požadavky jakékoli úlohy, aniž by vyžadovala konfiguraci škálování – téměř v reálném čase reaguje na události a triggery.

Plaťte jenom za prostředky, které skutečně využijete

S architekturou bez serveru platíte jenom za čas, kdy je váš kód spuštěný. Architektura bez serveru je řízená událostmi a prostředky se přidělují okamžitě po aktivaci událostí. Účtují se vám jenom čas a prostředky potřebné ke spuštění kódu, a to prostřednictvím účtování po zlomcích sekund.

Vytváření s platformou Microsoftu pro aplikace bez serveru

Vytvářejte v Azure aplikace bez serveru. Využijte výhody kompletní platformy bez serveru a zvyšte produktivitu vývojářů, zaměřte se na obchodní cíle a vytvářejte inteligentní aplikace, které budete moct rychleji uvést na trh.

Zvýšení produktivity vývojářů

Využijte funkce, jako je místní ladění v sadě Visual Studio, vizuální historie ladění, sloty nasazení a další. Platforma Microsoftu bez serveru jde v abstrakci serverové infrastruktury ještě o krok dál a poskytuje funkce, které vývojářům pomáhají maximalizovat efektivitu.

Vytváření bezproblémových připojení

Vytvářejte moderní aplikace spojováním cenných a doplňujících funkcí z různých zdrojů. Používejte ve službě Azure Functions inovativní funkce, jako jsou triggery a vazby, ke snadné interakci s celou řadou služeb Azure, externích služeb a službou Logic Apps a využijte více než 100 konektorů ke službám Microsoftu a jiných výrobců.

Vývoj inteligentních aplikací

Integrujte do svých aplikací snadno inteligentní funkce. Díky Azure jsou integrované inteligentní funkce na dosah pro všechny vývojáře aplikací. Umožněte svému kódu nebo logice bez serveru využívat služby Machine Learning a Cognitive Services.

Informace o tom, jak zákazníci používají architekturu bez serveru

Příklady aplikací bez serveru

Architektura webových aplikací

Služba Azure Functions se dá s výhodou využít i pro jednostránkovou aplikaci. Aplikace volá funkce využívající adresu URL webhooku, uloží uživatelská data a rozhodne, která data se mají zobrazit. Nebo můžete využít jednoduché vlastní úpravy, jako je třeba změna cílení reklamy tak, že se volá funkce a předají se jí informace profilu uživatele.

Back-end IoT

Například zařízení Internetu věcí (IoT) odesílají zprávy službě Stream Analytics, která potom volá funkci Azure pro transformaci zprávy. Tato funkce zpracuje data a vytvoří novou aktualizaci v Azure Cosmos DB.

Integrace SaaS

Služba Functions podporuje triggery založené na aktivitě v aplikaci SaaS (software jako služba). Pokud se soubor uloží třeba ve OneDrivu, aktivuje se funkce, která využívá rozhraní Microsoft Graph API k úpravě tabulky. Vytvoří se další grafy a počítaná data.

Mobilní back-end

Mobilním back-endem může být sada rozhraní API HTTP, která se volají z mobilního klienta pomocí adresy URL webhooku. Mobilní aplikace může třeba zachytit obrázek a potom voláním funkce Azure získat přístupový token pro jeho odeslání do úložiště objektů blob. Odeslání objektu blob aktivuje druhou funkci, která upraví velikost obrázku tak, aby byla vhodná pro mobilní zařízení.

Prozkoumejte Azure pro aplikace bez serveru

Služba Compute

Azure Functions je výpočetní prostředí řízené událostmi, které umožňuje spouštět kód napsaný v programovacím jazyce podle vašeho výběru, aniž byste se museli starat o servery. Využijte výhody škálování na vyžádání a už nikdy neplaťte za nevyužitou kapacitu.

Úložiště

Azure Storage poskytuje vývojářům odolné, vysoce dostupné a masivně škálovatelné cloudové úložiště cloudových aplikací. Získejte možnosti úložiště nestrukturovaných dat objektů, strukturovaných datových sad, souborů a dotazů pro komunikaci bez serveru mezi cloudovými aplikacemi.

Databáze

Azure Cosmos DB představuje databázového spojence pro vaši aplikaci bez serveru. Tato vícemodelová databázová služba poskytuje transparentní škálování a replikaci dat co nejblíž uživatelům.

Řízení přístupu a zabezpečení

Azure Active Directory poskytuje cloudovou správu identit a přístupů. Pomocí této služby můžou vývojáři bezpečně řídit přístup k prostředkům a spravovat a ověřovat uživatele jejich aplikací bez serveru.

Zasílání zpráv v cloudu

Event Grid je plně spravovaná služba směrování událostí, která umožňuje bohaté scénáře aplikací díky propojení logiky bez serveru a událostí přicházejících z více služeb Azure nebo vlastních aplikací.

Service Bus je plně spravovaná infrastruktura zasílání zpráv, která umožňuje sestavovat distribuovaná a škálovatelná cloudová řešení s připojeními napříč privátními i veřejnými cloudovými prostředími.

Orchestrace pracovních postupů

Logic Apps poskytuje pracovní postupy bez serveru, které umožňují vývojářům snadno integrovat data s aplikacemi místo psaní složitého kódu pro slepení různorodých systémů. Logic Apps umožňuje také orchestraci a propojení funkcí bez serveru a rozhraní API vaší aplikace.

Správa API

API Management je řešení na klíč určené k vytváření, správě, monitorování a zabezpečení rozhraní API v libovolném měřítku.

Proxy servery služby Azure Functions umožňují vytvářet architektury mikroslužeb tím, že rozkládají velké roviny rozhraní API do více aplikací funkcí a přitom stále poskytují jednotnou rovinu rozhraní API pro klienty.

Analýzy

Azure Stream Analytics je plně spravovaná služba analýzy streamovaných dat v reálném čase. Umožňuje vytvářet dotazy v jednoduchém deklarativním jazyce podobném SQL a platíte jenom za výpočetní výkon, který úlohy skutečně využijí.

Event Hubs je plně spravovaná služba, která zjednodušuje masivní ingestování malých objemů vstupních dat, typicky ze zařízení a snímačů, a jejich zpracování, směrování a ukládaní.

Inteligentní funkce

Azure Bot Service umožňuje vytvářet inteligentní roboty bez serveru, kteří kontextově komunikují s uživateli prostřednictvím více kanálů, jako jsou zprávy SMS, Skype, Microsoft Teams, Slack, Office 365, Twitter a další oblíbené služby.

Cognitive Services umožňují do aplikací jednoduše přidávat inteligentní funkce, jako je například rozpoznávání emocí, zabarvení, obrazu, řeči, jazyka a možnosti znalostí a hledání. Používání těchto služeb prostřednictvím kódu nebo logických pracovních postupů bez serveru minimalizuje nutnost učit se kvůli vytváření inteligentních aplikací.

Nástroje pro vývojáře

Integrované vývojové prostředí (IDE)

Vývojářské nástroje v sadě Visual Studio pro službu Functions zjednodušují vývoj bez serveru tím, že umožňují plně místní sestavování, ladění a publikování přímo z integrovaného vývojového prostředí (IDE).

Vývojářské nástroje v sadě Visual Studio pro Logic Apps umožňují vizuální návrh, sestavování a nasazování aplikací logiky přímo ze sady Visual Studio.

Průběžná integrace a průběžné nasazování

Visual Studio Team Services umožňuje vytvářet pracovní postupy průběžné integrace a doručování (CI/CD) pro vaše aplikace bez serveru.

Monitorování, protokolování a diagnostika

Application Insights je rozšiřitelná služba správy výkonu aplikací pro monitorování aplikací bez serveru, detekování anomálií ve výkonu a diagnostiku problémů s těmito aplikacemi.

Sady SDK

Nástroje a sady SDK Azure poskytují bohatá rozhraní API pro více platforem a jazyků, která můžete používat ve svých funkcích bez serveru, a také nástroje příkazového řádku, které vám pomůžou s automatizací a skriptováním.

Platformy

Serverless Framework je opensourcová aplikační platforma, která zjednodušuje vytváření architektur bez serveru. Podporuje modul plug-in pro službu Azure Functions.

Analytická sestava

Ekonomie prostředí bez serveru

Přečíst zprávu

Webinář

Sestavování aplikací řízených událostmi s využitím architektur bez serveru

Podívejte se na webinář

Elektronická příručka

Kuchařka Azure architektury bez serverů s podrobnými postupy

Přečíst elektronickou knihu

Dokumentace

V těchto rychlých startech, kurzech a ukázkách se naučíte používat Functions.

Prozkoumat dokumentaci

Začněte vytvářet s využitím platformy bez serveru

Získejte k vašemu účtu každý měsíc zdarma 1 000 000 požadavků na Azure Functions.