Elastic v Azure

Využijte Elastic Stack (Elastic, Logstash a Kibana) k prohledávání, analýzám a vizualizacím v reálném čase.

Prohledávání, analýzy, monitorování a zabezpečení vašich aplikací a IT v Azure

Elastic je svou podstatou vyhledávací nástroj, ale rozšiřuje se nad rámec webového, aplikačního a podnikového vyhledávání i na další případy použití vyžadující rychlost, škálování a relevanci. Pro správu výkonu aplikací (APM), správu protokolů a metrik, analytiku zabezpečení a ochranu koncových bodů je důležité škálování na úrovni petabajtů a zpracování v reálném čase.

Rychlé nasazení kompletního Elastic (ELK) Stacku v Azure – nasazení služeb Elasticsearch, Kibana, Beats a Logstash během několika minut

Rychlé zobrazení počítačových dat a dat protokolů s integrací Elastic Stacku a vašich prostředků Azure

Splnění organizačních požadavků na hledání rozšířením Azure Monitoru o hybridní a vícecloudové protokolování, metriky a APM s využitím služby Elasticsearch

Zabezpečené odesílání dat ze všech vašich zdrojů a využití řešení SIEM (Security Information and Event Management) podle vaší volby

Vytváření pozorovatelných systémů s využitím nástrojů Elastic

 • Elastic vám zajistí požadovanou úroveň služeb: monitorování a indexování protokolů IT, metrik, trasování APM a upozornění.
 • Detekujte nežádoucí chování, jako jsou výpadky služeb, chyby a pomalé odezvy.
 • Podrobné protokoly událostí, podrobné informace o využití prostředků a trasování aplikací vám umožní rychleji zjistit původní příčinu případných potíží.
 • Strojové učení pomáhá detekovat neobvyklé chování a upozorňování zajišťuje dostupnost systému.
Vyzkoušet si Elastic Stack v Azure

Zjednodušení rozšířeného webového, aplikačního a podnikového vyhledávání

 • Rychlé zprovoznění služby Elasticsearch s využitím funkce Elastic App Search a integrovaných a nastavitelných řídicích mechanismů, dobře spravovaných klientů a robustních analýz pro vaše aplikace založené na Azure
 • Eliminace nutnosti osvojovat si nové znalosti díky implementaci výkonného řešení v rámci celé lokality
 • Posílení produktivity celého týmu dík sjednocení veškerých dat v rámci personalizovaného vyhledávacího prostředí s využitím služby Elastic Enterprise Search (beta verze)

Nástroj pro ochranu koncových bodů a analytiku zabezpečení pro vaše úlohy

Vytvořte si centralizovanou platformu analytiky zabezpečení s potřebnou rychlostí a škálováním pro analýzy ad hoc během proaktivního vyhledávání a detekce hrozeb.

Procházení geografických dat a údajů o poloze

 • Analyzujte vaše geoprostorové data s využitím služby Elastic Maps v Azure.
 • Vizualizace více indexů jako jedinečných vrstev v jednom zobrazení umožňuje dotazování a korelaci napříč daty Elasticsearch.

Podívejte se, jak společnosti všech velikostí využívají Elastic v Azure

Systéme BMW Open Mobility Cloud

BMW sestavuje Driver Actors pro svůj systém připojených vozidel s daty diagnostiky aplikací připojenými se službou Elastic Search v Azure.

BMW

Mars sleduje dodavatelské řetězce v cloudu

Mars využil C#, grafovou databázi Neo4j a Elastic a vytvořil sofistikované řešení pro správu dodavatelských řetězců Transparency-One v Azure.

MARS

Esri mapuje IoT v reálném čase

Společnost Esri využila Elasticsearch a přizpůsobený modul plug-in ke zrychlení vývoje agregace prostorových dat pro své mapové služby hostované v Azure.

ESRI

Rychlé vylepšení her ve FunRocku

Švédský herní startup využil Azure DevOps s Elastic Stackem k indexování protokolů aplikací a her a herních statistik pro rychlé vyhledávání a agregaci těchto data do jednoho centrálního umístění.

FunRock

Nejčastější dotazy k Elastic v Azure

 • Spuštění služby Elasticsearch v Azure umožňuje spolehlivě a zabezpečeně převzít data v libovolném formátu a z libovolného zdroje a potom je prohledávat, analyzovat a vizualizovat v reálném čase. Elastic může při práci v Azure na úrovni terabajtů a petabajtů zajistit doby odezvy kratší než jedna sekunda.
 • Uživatelé opensourcu si musí licencování a software Elastic spravovat sami. Nemají přístup k výhodám softwaru Elasticsearch Service jako služby (SaaS) ani přístup k funkcím obsaženým v prémiových předplatných Elastic Stack nebo k profesionálním službám, jako jsou naše konzultační technická podpora, školení a konzultační služby.
 • Vývojářské týmy, které chtějí do svých vyvíjených aplikací začlenit hledání pro aplikace a weby, protokolování, metriky, APM, dobu provozu, upozorňování na infrastrukturu, strojové učení, bohaté funkce BI a analytiku zabezpečení.

  Provozní týmy, které musí zajistit splnění SLA a vyžadují pozorovatelný systém. Tyto týmy často spravují aplikace i infrastrukturu bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou v cloudu.

  Týmy zabezpečení, které monitorují hrozby, shromažďují legitimace na interaktivní časové ose, připínají a anotují relevantní události a předávají potenciální incidenty k dalšímu zpracování.

  Obchodní analytici, kteří chtějí mít na jednom místě přehledy s klíčovými ukazateli výkonu, metrikami a cíli s využitím Elastic Stacku. Vytvářejí a sdílejí sestavy s daty v reálném čase.

  • Hledat: Můžete přijímat a transformovat data, nasazovat služby prohledávání webů, vkládat hledání do aplikací a připojovat datová sila pro podnikové vyhledávání.
  • Unifikace protokolů, metrik událostí APM a trasování umožňuje vytvářet pozorovatelné systémy. Naše uživatelé proaktivně vyhledávají hrozby a reagují s využitím SIEM a zabezpečení koncových bodů.
  • Vytvářejte aplikace s podporou polohy, které ví, co je to GeoJSON.
 • Samozřejmě. Vytvořte si bezplatný účet Azure, zjistěte, jak Azure funguje, vyzkoušejte si produkty a cloudové služby a projděte si kurzy o tom, jak nasadit první řešení do 10 minut. Pusťte se do toho.

Další informace o službě Elastic v Azure

Všechna pole označená * jsou povinná.

Přeji si dostávat informace, tipy a nabídky týkající se Solutions for Businesses and Organizations a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. Prohlášení o ochraně osobních údajů