Přeskočit navigaci

Cloudera v Azure

Získání podrobnějších přehledů o vašich datech nasazením Cloudery v Azure

Zajištění nových funkcí pro vaše úlohy Cloudera v Azure

 • Doplňte vaše produkční úlohy o nové analýzy, monitorování a možnosti zabezpečení, včetně služeb Azure Data Lake Store, Microsoft Power BI a Šifrování služby Azure Storage.
 • K rozšíření, zmenšení, sledování a správě přechodných clusterů Cloudera Enterprise můžete využít Cloudera Director a pro trvalé clustery je určený Cloudera Manager.
 • Nasazení pro testování konceptu, prototypy a úlohy na produkční úlohy jedním kliknutím vám umožní začít využívat Clouderu Enterprise během několika minut.

Elastické a nezávislé nastavení velikosti pro výpočetní prostředky, úložiště a clustery

Hybridní a multicloudové funkce pro zajištění obchodní flexibility a přenositelnosti dat

Správa, dostupnost, zabezpečení a zásady správného řízení pro úlohy s velkými objemy dat na podnikové úrovni

Platby jenom za to, co využijete u přechodných úloh ad hoc

Zajištění flexibility Azure pro zpracování velkých objemů dat

Platforma Cloudera v Azure, která je založená na Apache Impala, zajišťuje vysoce výkonné analýzy SQL pro velké objemy dat:

 • Spouštění sestav a dotazů, aniž byste potřebovali kopie dat, extrakce nebo speciální formáty úložiště
 • Náklady pod kontrolou díky automatickému zvětšování a zmenšování úloh podle toho, jak se mění vaše potřeby
 • Možnost přenášet zásady zabezpečení a spravovat historii úloh i poté, co clustery zmizí

Zvýšení přenositelnosti dat s využitím hybridního nasazení v Azure

Rychleji a efektivněji odhalujte zákaznické přehledy v reálném čase a využijte výhod rychlých, snadných a vysoce zabezpečených samoobslužných datových věd na podnikové úrovni:

 • Možnost zajistit vývojářům potřebnou procesní flexibilitu se zachováním lineární škálovatelnosti výkonu
 • Vyberte si, kde a jak chcete nasazovat (v místním prostředí, ve veřejném cloudu nebo v hybridním prostředí), a zajistěte si opakovatelné nasazování do produkce bez zaznamenávání.
 • Zajištění zpracování datových proudů a analýz měnících se dat v reálném čase
 • Rychlejší experimentování s využitím R, Pythonu nebo Scaly s výpočetními funkcemi na vyžádání a zabezpečeným přístupem k Apache Sparku a Apache Impale

Platby jen za využité úložiště

Můžete vytrénovat modely strojového učení a získat základní sady funkcí pro velké objemy dat a provoz a vývoj datových kanálů:

 • Snížení nákladů na krátkodobé úlohy, jako je ETL a modelování dat
 • Zajištění přístupu k většímu objemu dat a využití nástrojů pro zpracování a analýzy, které už znáte
 • Spouštění experimentů a zřizování potřebných výpočetních funkcí a prostředků úložiště bez zapojení IT

Zajištění správy, zabezpečení a zásad správného řízení Azure pro úlohy s velkými objemy dat

Výkonná softwarová architektura zajišťuje lepší zabezpečení, jednodušší vývoj a levnější nasazování pro multifunkční datové aplikace:

 • Definování a zachování struktury a obchodního kontextu dat pro nové aplikace a partnerská řešení
 • Pomoc při ochraně citlivých dat pomocí konzistentního řízení pro přechodné a opakující se úlohy
 • Zajištění zotavení po havárii, jedné agregované kopie všech vašich dat a správy dat od ingestování až po vymazání

Těsná integrace s Microsoft Azure

 • Rozšíření možností zpracování dat díky obsáhlé integraci mezi službami Cloudera Enterprise Data Hub 5.12 a Azure Data Lake Store
 • Možnost zvětšovat nebo zmenšovat clustery bez ohledu na velikost dat
 • Využití integrace řízení přístupu na základě rolí s využitím s Azure Active Directory (Azure AD)
 • Bez omezení velikosti účtů a jednotlivých souborů
 • Využití výhod šifrování neaktivních uložených dat ve výchozím nastavení

Další informace o integraci Cloudery a Azure Data Lake Storu

Využijte tuto šablonu Cloudera Enterprise Data Hub nebo tuto šablonu Cloudera Director k vytvoření clusteru pro velký objem dat.

Architektury řešení Cloudery v Azure

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Flexibilní cloudová infrastruktura pro letectví

Lufthansa Technik využívá Red Hat a Clouderu v Azure k vytvoření platformy řízené daty, která zajišťuje efektivitu provozu leteckých služeb MRO (údržba, opravy a přezkoušení).

Lufthansa

Společnost BCP díky využití Cloudery v Azure zkrátila dobu vývoje o 80 %

Společnost Banco de Crédito del Perú (BCP) zkrátila dobu vývoje o 80 procent díky využití Cloudery Enterprise založené na Apache Hadoopu, spuštěné v prostředí Red Hat Enterprise Linuxu a hostované v Microsoft Azure.

BCP

Maersk propojuje moře s cloudem

Společnost A.P. Moller – Maersk zjednodušila provoz IT a optimalizovala prostředky IT s využitím kompletní podpory Azure pro platformu Cloudera a další opensourcové úlohy.

Maersk

Acxiom zvyšuje tržby díky přesnějším modelům

Digitální marketingová společnost Acxiom, která využívá R Services běžící v clusteru Cloudera Hadoop s využitím Hadoopu v Microsoft R Serveru, rychleji vytváří přesnější modely a poskytuje zákazníkům kompletní přehled o nakupujících pro individuální digitální kampaně.

Acxiom

Vylepšení efektivity a bezpečnosti díky propojenému vybavení

Komatsu Mining pomáhá zákazníkům optimalizovat důlní produkci využitím Cloudery Enterprise a Microsoft Azure pro svou průmyslovou analytickou platformu IoT.

Komatsu

Nejčastější dotazy týkající se Cloudery v Azure

 • Cloudera v Azure kombinuje špičkovou platformu Cloudera pro strojové učení a pokročilé analýzy s cloudy na podnikové úrovni a stovkami rozšiřitelných služeb Microsoft Azure. Cloudera společně s Microsoftem pomáhají zákazníkům lépe využívat jejich aplikace i data.
 • Cloudera v Azure má tu výhodu, že poskytuje jednotné prostředí na prověřené a integrované platformě pro multidisciplinární analýzy a práci se sdílenými daty (SDX) pro centrální služby zásad správného řízení, služby zabezpečení a služby katalogů.
 • Cloudera v Azure je ideálním řešením pro zákazníky, kteří potřebují zpracovávat velké objemy dat – od desítek po stovky petabajtů za den.
 • Cloudera je softwarová platforma pro velké objemy dat, která je využívaná v mnoha odvětvích a poskytuje zákazníkům komponenty, jako jsou Hadoop, Spark a Hive. Pár příkladů:

  Finanční služby a bankovnictví: Firmy z oboru finančních služeb používají Clouderu k analýze rizik, finančnímu modelování a k vylepšení zákaznických služeb propojením datových proudů v reálném čase.

  Výroba: V rámci diskrétní a procesní výroby se Cloudera využívá k transformaci správy dodavatelských řetězců prostřednictvím analýz v reálném čase a díky zpracování obrovských objemů dat IoT také k podpoře funkcí, jako je prediktivní údržba.

  Zdravotnictví: Nemocnice využívají Clouderu k zajištění možností, jako je prediktivní zdravotní péče pro pacienty a poskytovatele zdravotní péče. Farmaceutické společnosti využívají Clouderu ke zrychlení zpracování dat, aby bylo možné rychleji uvádět na trh nová léčiva.

  Maloobchod a pohostinství: Společnosti podnikající v oblasti maloobchodu a pohostinství využívají Clouderu ke zpracování velkých objemů dat a objednávek a k zajištění přehledu o vzorech chování zákazníků, identifikaci potenciálních podvodů, lepšímu pochopení životního cyklu produktů a zvýšení spokojenosti a zapojení stávajících zákazníků a získávání nových.

 • Samozřejmě. Vytvořte si bezplatný účet Azure, zjistěte, jak Azure funguje, vyzkoušejte si produkty a cloudové služby a projděte si kurzy o tom, jak nasadit první řešení do 10 minut. Začínáme

Další informace o Cloudeře v Azure

Řekněte nám něco o sobě. Bude vás kontaktovat zástupce Azure a pomůže vám odpovědět na naše otázky.

Všechna pole označená * jsou povinná.