IoT v dopravě a logistice

Spravujte, sledujte a monitorujte připojená vozidla, náklady nebo jiná aktiva pomocí Internetu věcí (IoT) v reálném čase, a to v rámci města nebo po celém světě.

Azure IoT pro dopravu a logistiku

Přineste pomocí světových služeb zjišťování polohy a IoT do svého hodnotového řetězce vyšší efektivnost a spolehlivost. Zlepšete kvalitu služeb, zvyšte bezpečnost a snižte náklady hledáním chytřejších způsobů, jak dostat lidi a produkty tam, kam je potřeba.

Bezpečnější a efektivnější pohyb pro vaše podnikání s využitím IoT

Projděte si tato obvyklá použití IoT v dopravě a logistice a představte si, jak nové řešení Azure IoT, využívající Azure IoT Edge, Azure IoT Hub, Azure Machine Learning a Azure Maps, může pomoct vašemu podnikání.

Inteligentní město a správa městské mobility

Spravujte inteligentní dopravní infrastrukturu, vyhodnocujte podmínky na cestách a vyhněte se zácpám pomocí sledování historických i reálných informací o provozu.

Provoz vozového parku

Zjednodušte inteligentní logistiku pomocí údajů ve skutečném čase a upozornění od Azure Maps, abyste optimalizovali trasy doručení, monitorovali výkon a rychle reagovali na zpoždění nebo problémy, když k nim dochází.

Inteligentní dodavatelský řetězec

Dosáhněte ve svém dodavatelském řetězci vyšší bezpečnosti, efektivity a klidu. Sledujte připojená vozidla, náklady, jako jsou palety, balíky nebo vozíky, a probíhající dodávky.

Spolupracujte s důvěryhodným dodavatelem IoT řešení

Kontaktujte nás

Udržování dopravního toku pomocí správy vozového parku

Pomocí řešení správy vozového parku založeného zcela na produktech Azure IoT předvídejte objížďky a zvládejte je. V této ukázce uvidíte, jak zjistit problém vozidla, vypočítat novou trasu, najít nejbližší servisní místo a minimalizovat zpoždění.

Krok 1 z 12

Správa vozového parku

IoT využívá data o zařízeních a polohách v reálném čase, která vycházejí z Azure Maps, ke správě denního provozu, rychlé analýze příčin problémů a provádění prediktivní údržby.

Krok 2 z 12

Výstraha signalizuje problém ve vozovém parku

Správce vozového parku monitoruje desítky vozidel na cestách po celé Evropě. Pomocí vzdálené údržby může vidět, že incident v Německu vyžaduje okamžitou akci.

Krok 3 z 12

Bližší pohled na problém

Správce vozového parku zkontroluje, který typ vozidla generuje tuto výstrahu. V Německu je 872 aktivních vozidel převážejících tři typy zboží: mražené, suché a nebezpečné. Výstraha vede k jednomu z 370 vozidel převážejících nebezpečné zboží.

Krok 4 z 12

Bližší pohled na problém

Správce vozového parku zjišťuje, že výstraha přísluší jednomu vozidlu nedaleko Frankfurtu. Po přiblížení Azure Maps dynamicky vykreslí vyšší úroveň detailů, včetně názvů měst a hlavních dálnic.

Krok 5 z 12

Pohled na cesty ve Frankfurt v reálném čase

Správce vozového parku identifikuje vozidlo generující výstrahu nedaleko Frankfurtu. V tomto zobrazení vidí provoz ve městě v reálném čase.

Krok 6 z 12

Informace o trase

Správce vozového parku může zjistit trasu vozidla, jméno řidiče, počátek a cíl cesty, původní odhad času příjezdu, nový zpožděný čas příjezdu a typ nákladu, pro který je trasa optimalizovaná.

Krok 7 z 12

Analýza hlavní příčiny

Nakonec správce vozového parku získá podrobnější pohled na telemetrii z různých snímačů IoT umístěných na vozidle.

Krok 8 z 12

Analýza hlavní příčiny

Výstrahu generoval snímač chladicí jednotky, který zaznamenal vyšší vlhkost.

Krok 9 z 12

Změna trasy pro řidiče

Pomocí přehledu časové řady vlevo uvidí správce vozového parku, že práh vlhkosti chladicí jednotky byl překročen a je potřeba, aby řidič zajel do nejbližšího depa. Pomocí Azure Maps identifikuje nejbližší depo a vytvoří pro řidiče novou trasu.

Krok 10 z 12

Upozornění údržbářské čety a naplánování náhrady

Prostřednictvím integrace s Dynamics CRM vydá správce vozového parku lístek, kterým upozorní údržbářskou četu v depu na problém a naplánuje náhradu vozidla a řidiče.

Krok 11 z 12

Výpočet nové trasy a komunikace s řidičem

Správce vozového parku vypočítá novou trasu na základě stejných parametrů, jako měla původní, včetně typu vozidla, typu nákladu a cíle a pošle ji novému řidiči.

Krok 12 z 12

Problém vyřešen

Správce vozového parku identifikuje příčinu výstrahy snímače, vypočítá pro řidiče novou trasu a přiřadí ji novému řidiči. Správce vozového parku se nyní může vrátit k původnímu globálnímu zobrazení celého vozového parku.

IoT přináší do dopravy a logistiky veliké možnosti

Aljašské ministerstvo dopravy vyhrává díky Internetu věcí nad přírodou.

"With WeatherCloud, we've empowered our staff to be more proactive in fighting winter storms."

Daniel Schacher, vedoucí údržby, Alaska Department of Transportation and Public Facilities
Alaska Department of Transportation and Public Facilities

TEXA S.p.A. Dává zákazníkům, správcům vozového parku a mechanikům mobilní přístup k přehledům z vozidel.

"By analyzing sensor data from a connected car in Microsoft Azure, drivers can see alerts about engine issues and metrics about gas consumption and driving performance, such as idle time. They can also configure their own recipe for rating their driving style and then drill down for details."

Riccardo Zamana, ředitel platformy IoT a hybridních cloudových služeb
TEXA S.p.A

Rolls-Royce pomáhá leteckým společnostem dostat z jejích motorů maximum analýzou dat inteligentní dopravy generovaných během letu.

"We see real value in collaborating with an organization that is already leading the way with its established software capabilities and data analytics."

Alex Dulewicz, vedoucí marketingu služeb společnosti Rolls-Royce, divize civilního letectví
Rolls-Royce

Maersk překrývá fyzickou přepravu kontejnerů digitálními službami, které víc zapojují zákazníky.

"When topped with open source, Azure gives engineers freedom. Software developers have had enough of servers. They want to create."

Rasmus Hald, vedoucí pro cloudovou architekturu, A.P. Moller – Maersk
Maersk

Vydejte se na cestu s důvěryhodným dodavatelem IoT řešení

Kontaktujte nás