Azure IoT pro energetiku

Optimalizace distribuce energie při současném snížení provozních nákladů

Prosazování inovací v energetice s využitím řízení dodávek energie pomocí IoT

Zmírněte zatížení rozvodné sítě a pracujte na udržitelné budoucnosti. Azure IoT umožňuje sledovat a zvýšit výkon prostředků rozvodné sítě a optimalizovat distribuované zdroje energie při současném snížení provozních nákladů. Zvyšte energetickou účinnost, zlepšete tok údajů o rozvodné síti a zajistěte rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou.

Bez problémů

Zkraťte dobu potřebnou k uvedení vašich řešení IoT pro energetiku na trh s využitím šablon aplikací specifických pro energetiku, rostoucí nabídky certifikovaných zařízení a nejkomplexnějšího portfolia služeb IoT v oboru.

Inteligence

Propojte inteligentní hraniční zařízení s inteligentním cloudem pomocí Azure IoT a zajistěte tak doručování energetických dat v interoperabilním formátu, přehledy na základě pokročilých analýz, umělou inteligenci a nové modely interakce s využitím hybridní reality.

Zabezpečení

Se zabezpečením a správou řešení IoT pro energetiku vám pomůže Microsoft a naši partneři, kteří přinášejí desítky let zkušeností v oboru a robustní portfolio funkcí IoT. Pomocí služby Azure Sphere a Azure Security Center pro IoT můžete monitorovat a spravovat kompletní zabezpečení řešení od hraničních zařízení až po cloud. Azure IoT pro energetiku vám pomůže zajistit zabezpečení důležitých dat a ochranu osobních údajů.

Výzkum: IoT Signals for Power and Utilities

Microsoft se zavázal investovat 5 miliard dolarů do výzkumu IoT a inteligentních hraničních zařízení s cílem přidávat do Azure IoT nové služby a funkce pro oblasti, jako je energetika, a také podpořit obchodní strategii a diskuze výkonného vedení ohledně definování úspěchu v inteligentním věku. Hlavní shrnutí pro vaši firmu najdete ve zprávě IoT Signals for Energy.

Běžné případy použití IoT pro energetiku

Prozkoumejte běžné případy použití IoT v energetickém sektoru a seznamte se s řešeními, která zvyšují efektivitu při řízení dodávek energie pomocí IoT.

Údržba prostředků rozvodné sítě

Můžete vizuálně znázornit topologii rozvodné sítě, shromáždit data z rozvodných prostředků a definovat pravidla pro aktivaci výstrah. Tyto přehledy vám pak umožní předvídat údržbu a poskytnout bezpečnější dohled. Sledováním výkonu a stavu zařízení můžete zabránit poruchám a závažným prostojům.

Optimalizace energie a vyrovnávání zatížení

Vyrovnáváním dodávek energie a poptávky můžete zmírnit zatížení sítě a zabránit závažným výpadkům elektřiny. Využíváním distribuovaných zdrojů energie se vyhnete nákladným vylepšením infrastruktury a získáte flexibilitu, která vám umožní začít s energetickou optimalizací.

Elektrická doprava

Údržbu a servis nabíjecích stanic elektrických vozidel, které podporují různé rychlosti nabíjení a typy vozidel, můžete provádět vzdáleně. Usnadněte vlastnictví a provoz elektrických vozidel motivováním k jejich pořízení a vytvářením nových pohledů na využití energie.

Sledování emisí

Sledujte emise téměř v reálném čase a zajistěte pohotovou dostupnost emisních údajů. Díky účtování a vykazování skleníkových plynů a uhlíkové stopy můžete dosáhnout cílů trvalé udržitelnosti a přechodu na čistou energii.

Nejlepší přístup IoT pro vaše řešení pro energetiku

Build

Zrychlení vývoje s využitím spravované aplikační platformy

Začněte vytvářet aplikace s využitím řešení Azure IoT Central. Tato spravovaná aplikační platforma pomáhá rychle vytvářet aplikace díky snížení množství rozhodnutí, která je potřeba učinit k dosažení výsledků. Většina elementů řešení je již naprogramovaná a spravovaná, takže se můžete zaměřit na implementaci vašich znalostí v oboru a rychlé škálování a připojování zařízení.

Vývoj od počátku s využitím služeb platformy

Zajistěte si robustní stavební bloky pro vysoce přizpůsobené a flexibilní aplikace IoT s využitím služeb platformy Azure. Prozkoumejte možnosti vytvoření a naprogramování vlastního řešení IoT a přidejte nebo připojte zařízení, ingestujte, ukládejte a analyzujte data s využitím služeb Azure IoT Hub a Azure Digital Twins.

Výukové materiály:

Najít partnera

Bez ohledu na to, jestli tvoříte s použitím služeb Azure IoT nebo IoT platformy, jako je Azure IoT Central, pracujte s jedním z našich certifikovaných partnerů a zajistili si tak nejlepší prostředí, od vývoje testování konceptu až po nasazení ve velkém.

Společnost Microsoft byla v rámci IDC MarketScape označena za lídra v hodnocení dodavatelů Manufacturing a Energy IIoT Platform pro rok 2019.

Tato ukázka je příkladem toho, jak Schneider-Electric transformuje životy miliónů lidí v Nigérii tím, že dodává spolehlivou, trvale udržitelnou a dostupnou energii pomocí řešení, jejichž základem je Azure IoT.

Krok 1 z 6

Globální řídicí panel solárních panelů

IoT umožňuje energetické společnosti Schneider vzdáleně sledovat a spravovat solární panely prostřednictvím globálního řídicího panelu infrastruktury. Uživatel se může podívat na lokality v Nigérii a zobrazit klíčové ukazatele výkonu pro celou oblast a sledovat celkový stav a výkon solárního řešení. Výstrahy a eskalované problémy se řadí podle priority. Na začátku tohoto seznamu je lékařská klinika, u které se zobrazuje kritické upozornění.

Krok 2 z 6

Výstraha signalizující problém ve vzdálené lokalitě

Na úrovni lokality je vidět schéma objektu. U všech prostředků se sledují metriky stavu a výkonu které se porovnávají s očekávanými a předpovězeným údaji. Řídicí panel označuje, že došlo ke kritickým problémům s bateriemi a solárními panely. Prognostická analýza ukazuje, že současný trend by mohl vést k potenciálnímu výpadu a ohrozit životy pacientů.

Krok 3 z 6

Analýza problému v lokalitě

První výstraha ukazuje, že solární panely nenabíjejí při optimální kapacitě kvůli písku na nečistotám na panelech. Při pokračování tohoto trendu nebudou schopny dostát poptávce. Zároveň je vidět, že se baterie začínají přehřívat kvůli nedostatečnému větrání v okolí baterií, což významně sníží jejich životnost.

Krok 4 z 6

Vytvoření oznámení pro danou lokalitu

Uživatel může odeslat oznámení, aby manažeři v dané lokalitě tyto problémy vyřešili. Systém automaticky vytvoří oznámení, ve kterém jsou předvyplněny všechny důležité informace.

Krok 5 z 6

Odeslané oznámení

Doporučenou akcí je vyčištění solárních panelů a zajištění dostatečného větrání baterií. Uživatel tyto pokyny potvrdí a odešle je manažerovi v lokalitě, který akci okamžitě provede.

Krok 6 z 6

Nezbytné aktualizace firmwaru

Zároveň je vidět, že zařízení v dané lokalitě potřebuje aktualizovat firmware a nastavení. Kliknutím na tlačítko lze tyto prostředky aktualizovat, aniž je do těchto vzdálených míst potřeba vyslat techniky.

IoT nabízí předním dodavatelům energií úžasné možnosti

Norský dodavatel Agder Energi využívá data a spolupráci se zákazníky ke zlepšení efektivity své rozvodné sítě.

"At Agder Energi we want to use technology to make the power grid more efficient, more predictable and more flexible. We will go from energy generators to energy partners, with a more active role for our customers."

Tom Nysted, CEO, Agder Energi
Agder Energi

Zkombinováním dat z elektrických zařízení v domácnosti do jedné platformy vyvíjí E.ON vysoce zabezpečené řešení propojené domácnosti.

"By teaming up with Microsoft and leveraging Azure Sphere, we can leverage the opportunity and power of IoT and AI in a highly secure, trusted and scalable way."

Alex Cirlan, vedoucí globální divize HEM and Software, E.ON
E.ON

Allego implementuje inteligentní řešení pro nabíjení vozidel s využitím Azure IoT.

"Azure Digital Twins optimization has added intelligence to our EV platform. Without this optimization capability, it would be difficult to deliver a smart and flexible charging solution. We are enthusiastic about using these capabilities as we continue to evolve and improve EV platform for our customers."

Marc Diks, CIO, Allego
Allego

Společnost Vattenfall vyvíjí zelené energetické řešení schopné nepřetržitého provozu

"The IoT Central app platform has expedited our product development, providing fast and seamless device connectivity and device management, and built-in data storage, rule creation, and dashboarding for our operators."

Sebastian Waldenström, vedoucí správy IoT a energií ve společnosti Vattenfall
Vattenfall

Lídr v oblasti energetiky usnadňuje vzdálenou správu prostředků

"Traditionally, machine learning is something that has only run in the cloud…Now, we have the flexibility to run it in the cloud or at the edge—wherever we need it to be."

Matt Boujonnier, architekt analytických aplikací, Schneider Electric
Schneider Electric

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete prodiskutovat svůj projekt, spojte se se specialisty na Azure IoT

Kontaktujte nás