IoT v diskrétní výrobě

Vstupte s jistotou do Průmyslu 4.0 – modernizace průmyslových systémů. IoT od Azure v oblasti průmyslu vám umožní zvýšit provozní efektivitu a vytvořit nové zdroje příjmů, které udržují tempo s potřebami zákazníků.

Urychlení přechodu na Průmysl 4.0 pomocí Azure IoT

Objevte nové úrovně firemních přehledů a prozkoumejte chytrou produkci s řešeními Azure IoT pro diskrétní výrobu. Najděte řešení, která podporují připojení v průmyslových zónách, zabraňují vzniku závislosti na dodavatelích a umožňují interoperabilitu pro průmyslová prostředí. Získejte nejlepší podporu ve své třídě po celou dobu provozu vaší továrny a řešení IoT založená na otevřených standardech.

Industriální Internet věcí (IIoT)

Společně s maximalizací kvality provozu a snížením nákladů můžete vytvořit nové zdroje příjmů, díky kterým budete mít náskok před konkurencí. Zjistěte další informace o běžných příkladech použití Azure IoT v diskrétní výrobě.

Sledování stavu

Sledováním klíčových parametrů zařízení odhalíte anomálie ještě předtím, než se z nich stanou kritické problémy, přičemž tato data můžete využít k sestavení programů prediktivní údržby. Propojte své systémy a produkty pomocí senzorů, které shromažďují data a v pravidelných intervalech tyto informace předávají do cloudu. Akcelerátor řešení Azure IoT pro vzdálené sledování vám umožní zabránit předčasným vysokým nákladům na údržbu zařízení, prodloužit životnost strojního vybavení a zamezit závažným prostojům.

Propojené produkty

Výrobou a prodejem produktů opatřených chytrými součástmi, které sbírají údaje o produktech a používání, zdokonalíte provoz a komunikaci se zákazníky. Když od modelu, který se zaměřuje na prodej produktů, přejdete k modelu, který výsledky a služby navazuje na výkonnost propojených produktů, transformujete svou firmu a získáte nové zdroje příjmů. Azure IoT Central a Azure Sphere vám umožní najít řešení pro propojené produkty.

Správa objektů

Optimalizujte v továrně spotřebu energií, využití prostoru a produktivitu pracovníků. Efektivním řízením klíčových prvků prostředí, jako je vytápění a osvětlení, vytvoříte svým zaměstnancům bezpečnější podmínky a ještě ušetříte. S využitím digitálního dvojčete své továrny pomocí Azure Digital Twins můžete simulovat výsledky procesů a optimalizovat výsledek a efektivitu výroby.

Celková efektivita zařízení

Propojením diskrétních procesů se senzory, které sbírají data, můžete vygenerovat důležité přehledy o tom, nakolik vaše továrna využívá navrženou kapacitu, což vám umožní tato data analyzovat a seřídit výrobní linky. Akcelerátor řešení Azure IoT pro propojenou továrnu vám umožní optimalizovat jednotkový výkon.

Inteligentní dodavatelský řetězec

Vytvořením chytrých systémů zvládnete složité dodavatelské řetězce, které se neomezují jen na vaši továrnu. Získáte plně integrovaný přehled obsahující firemní plánování, prognózování poptávky a komplexní sledování, což vám umožní minimalizovat ztráty. Akcelerátor řešení Azure IoT pro propojenou továrnu, Azure Sphere, Azure Blockchain a Azure Maps vám pomůžou vybudovat chytřejší dodavatelský řetězec.

Sledování majetku

Zabraňte nákladným ztrátám zařízení, minimalizujte provozní prostoje a vylepšete produktivitu svých pracovníků v přední linii. Akcelerátor řešení Azure IoT pro vzdálené sledování vám umožní označit majetek, zařízení a nástroje používané na různých místech.

Spolupracujte s důvěryhodným dodavatelem IoT řešení

Kontaktujte nás

Ukázka akcelerátoru řešení Azure IoT: propojená továrna

Zjistěte, jak se akcelerátor řešení Azure IoT pro propojenou továrnu používá k propojení stávajících zařízení a strojního vybavení továrny z různých výrobních linek a lokalit. Podívejte se, jak se konektory pro průmyslové zóny a architektura OPC UA používají ke standardizaci dat a komunikaci s cloudem.

Globální zobrazení

Zobrazení továrny

Zobrazení výrobní linky

Zobrazení strojů

Řešení potíží

Krok 1 z 4

Globální přehled

Globální souhrnný řídicí panel poskytuje operátorům celkový náhled na výrobu.

Krok 2 z 4

Reportování důležitých informací

Operátoři na první pohled vidí stav jednotlivých provozů, včetně jejich výkonu, efektivity a výstupu.

Krok 3 z 4

Protokolování upozornění

Důležitá upozornění, výpadky, provozní anomálie nebo problémy s efektivitou se eskalují pro zajištění rychlého řešení.

Krok 4 z 4

Eskalace upozornění

Z pracoviště v Německu přichází důležité upozornění, podíváme se na něj podrobněji…

Krok 1 z 3

Klíčové ukazatele výkonu na úrovni továrny

Na úrovni jednotlivých továren se sumarizují klíčové ukazatele výkonu a upozornění pro konkrétní pracoviště.

Krok 2 z 3

Podrobnosti o výrobě

Každou výrobní linku je možné reprezentovat, sledovat a analyzovat samostatně. Efektivita a výroba se také sumarizují téměř v reálném čase, aby bylo možné odhalit případné potíže.

Krok 3 z 3

Důležitá upozornění

Vidíme, že důležité upozornění pro toto pracoviště se týká výrobní linky č. 6, která vyrábí autodíly. Podívejme se na to zblízka...

Krok 1 z 3

Zobrazení výrobní linky

Na této úrovni se sumarizuje konkrétní výrobní linka s uvedením údajů o výrobě, doby běhu jednotlivých strojů a aktuálních datových metrik zařízení.

Krok 2 z 3

Analýzy konkrétních strojů

Teď je možné zjistit, který konkrétní díl způsobuje chybu nebo anomálii. Vidíme robotické rameno v této výrobní lince, u kterého došlo k potížím.

Krok 3 z 3

Cílená upozornění

Pro toto pracoviště existuje několik upozornění a eskalací, ale jenom jedno je důležité. Upozornění pro toto zařízení souvisí s teplotou. Klikneme na ně a podíváme se, co se s tímto robotickým ramenem děje.

Krok 1 z 4

Zobrazení strojů

Na úrovni stroje je možné zobrazit nezpracovaná data zařízení, údaje o výkonu a dokonce i prediktivní analýzy.

Krok 2 z 4

Podrobné analýzy

Tady je možné zobrazit aktuální metriky zařízení a hodnoty téměř v reálném čase. Zobrazují se také klíčové ukazatele výkonu pro konkrétní zařízení, doby běhu a zbývající naplánované požadavky.

Krok 3 z 4

Kontextové rozhodování

Vidíme, že zařízení by mělo být nějakou dobu dostupné, ale řídicí panel predikuje, že mnohem dřív dojde k neplánované chybě.

Krok 4 z 4

Provedení akce

Tady může operátor vybrat důležité upozornění, na které bude reagovat.

Krok 1 z 2

Řešení potíží

Panel upozornění poskytuje data téměř v reálném čase a také historické informace. Vizualizace dat zřetelně ukazuje překročenou prahovou hodnotu a nutnost akce dřív, než se díl porouchá a případně zastaví výrobu.

Krok 2 z 2

Obchodní integrace

Díky integraci Dynamics365 a Field Service je možné zavolat na pracoviště technika. Údržba se dá naplánovat na vhodný čas mezi směnami, aby se omezil její dopad na výrobní plány.

Hráči působící v oblasti diskrétní výroby transformují provoz pomocí Azure IoT

Thyssenkrupp buduje základy inteligentních budov s technologií digitálních dvojčat.

"I know that Microsoft has made a tremendous investment in security and that Azure has numerous regulatory and compliance certifications. Why would we choose anyone else?"

Profesor Michael Cesarz, výkonný ředitel, thyssenkrupp Elevator
ThyssenKrupp

Legrand podněcuje inovaci budov vývojem otevřeného cloudu IoT pro výrobu.

"Through our partnership with Microsoft, we have developed a predictive analytics manufacturing solution… Our customers will be able to make quicker decisions to become more profitable."

Nevzat Ertan, hlavní architekt a vedoucí manažer, Legrand
Legrand

ABB zajišťuje svůj chod s využitím softwaru pro řízení lidských zdrojů založeného na AI.

"In Azure, we have a rich menu of services that we can use to make our workforce management solution smarter, so field technicians are more productive."

James Pierre-Noel, vedoucí manažer správy produktů, ABB Enterprise Software
ABB Group

Vydejte se na cestu s důvěryhodným dodavatelem IoT řešení

Kontaktujte nás