Přeskočit navigaci

Rychlejší inovace pomocí datových služeb Azure

Ať jsou vaše data kdekoli, Microsoft Azure vám pomůže odhalit jejich skutečný potenciál. Vytvářejte inteligentní aplikace rychleji pomocí nástrojů a technologií podle vašeho výběru a předem integrované umělé inteligence.

Snadné vytváření a nasazování kdekoli

Využijte stávající dovednosti vašeho týmu a nástroje, které znáte a máte rádi, k vytváření a nasazování inteligentních aplikací beze změn kódu. Vytvořte jednou, nasaďte kdekoli – v cloudu, v místním prostředí a do hraničních zařízení – a to bez obav díky globální distribuci do více datových center než nabízí jakýkoli jiný poskytovatel.

Zanechte stopu s využitím otevřené platformy

Vyberte si oblíbené technologie, včetně opensourcových. Azure podporuje řadu možností nasazení, oblíbených sad a jazyků a komplexní sadu datových modulů. Využijte kromě této flexibility i výkon, škálování a zabezpečení poskytované technologiemi Microsoftu a vytvářejte aplikace pro jakékoli scénáře.

Vývoj aplikací s integrovanými inteligentními funkcemi

Vytváření inteligentních aplikací pomocí Azure je snadné, protože žádná jiná platforma nepřináší analýzy a nativní umělou inteligenci do vašich dat bez ohledu na to, kde jsou, a na použitý jazyk. Využijte bohatou nabídku kognitivních rozhraní API a jednoduše do svých aplikací implementujte nová prostředí poskytující téměř lidskou inteligenci.

Vývoj aplikací s integrovanými inteligentními funkcemi

Najděte databázový produkt, který potřebujete

Hledáte... Použijte toto
Plně spravovanou relační databázi, která se rychle zřídí, průběžně škáluje a zahrnuje integrované inteligentní funkce a zabezpečení Azure SQL Database
Plně spravovanou, škálovatelnou relační databázi MySQL s vysokou dostupností a integrovaným zabezpečením bez dalších poplatků Azure Database for MySQL
Plně spravovanou, škálovatelnou relační databázi PostgreSQL s vysokou dostupností a integrovaným zabezpečením bez dalších poplatků Azure Database for PostgreSQL
Globálně distribuovaná vícemodelová databáze s podporou možností NoSQL, špičkovým výkonem a smlouvami SLA. Databáze Azure Cosmos
Pomoc s migrací databází do cloudu bez změn kódu aplikace Azure Database Migration Service

Najděte analytický produkt, který potřebujete

Hledáte... Použijte toto
Plně spravovaný elastický datový sklad se zabezpečením na všech úrovních škálování bez dalších poplatků Azure SQL Data Warehouse
Plně spravovanou cloudovou službu Hadoopu a Sparku s 99,9% dostupností, kterou zajišťuje smlouva SLA pro váš podnik HDInsight
Plně spravovanou cloudovou službu, která umožňuje jednoduché vytvoření, nasazení a sdílení řešení prediktivní analýzy Machine Learning
Službu zpracování datových proudů v reálném čase na vyžádání se zabezpečením, auditováním a podporou na podnikové úrovni Stream Analytics
Datové jezero bez omezení vytvořené k zajištění podpory výkonných paralelních analýz Data Lake Store
Plně spravovanou službu analýzy na vyžádání s účtováním poplatků za úlohu a zabezpečením, auditováním a podporou na podnikové úrovni Data Lake Analytics
Celopodnikový katalog metadat, který zjednodušuje vyhledávání datových prostředků Data Catalog
Službu pro integraci dat k orchestraci a automatizaci přesunu a transformace dat Data Factory

Podívejte se, jak společnosti pomocí Azure využívají svůj potenciál na maximum

Databáze

Azure SQL Database

SQL Database je relační databázový systém s možností přístupu odkudkoli na světě vytvořený pro vývojáře, který nabízí dostupnost, škálovatelnost a zabezpečení na podnikové úrovni, a integrované inteligentní funkce schopné učit se aplikační postupy.

Databáze Azure Cosmos

S garancí latencí v řádu jednotek milisekund na úrovni 99. percentilu kdekoli na světě nabízí tato databázová služba pro více modelů globální distribuci na klíč do libovolného počtu oblastí Azure díky tomu, že transparentně škáluje a replikuje vaše data co nejblíž uživatelům.

SQL Data Warehouse

Škálujte nezávisle na sobě výpočetní výkon a úložiště pomocí tohoto plně spravovaného, vysoce elastického cloudového datového skladu založeného na SQL s kapacitou v řádu petabajtů, který umožňuje nastavení během několika minut a škálování kapacity během několika sekund.

Azure Database for PostgreSQL

Zprovozněte databázi PostgreSQL během několika minut a průběžně ji škálujte – tato plně spravovaná databázová služba pro vývoj a nasazování aplikací navíc nabízí vysokou dostupnost, zabezpečení a možnosti obnovení bez dalších poplatků.

Azure Database for MySQL

Rychle zprovozněte databázi MySQL a průběžně ji škálujte pomocí této plně spravované databázové služby pro vývoj a nasazování aplikací, která zahrnujte vysokou dostupnost, zabezpečení a možnosti obnovení bez dalších poplatků.

Analýza

HDInsight

HDInsight je plně spravovaná cloudová služba Hadoopu a Sparku, která poskytuje pro Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafku a Microsoft R Server opensourcové analytické clustery s 99,9% dostupností, kterou zajišťuje smlouva SLA.

Machine Learning Studio

Jednoduše vytvářejte, nasazujte a spravujte řešení prediktivní analýzy pomocí této plně spravované cloudové služby a během několika minut nasazujte modely do produkčního prostředí jako webové služby, které se můžou volat odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.

Data Factory

Sestavujte a spravujte datové služby se škálováním pomocí této služby pro přesun globálně nasazených dat v cloudu, která se připojuje k místním a cloudovým zdrojům dat.

Stream Analytics

Vyvíjejte a spouštějte vysoce výkonné paralelní analýzy v reálném čase nad několika proudy dat pomocí této služby analýzy, která pomáhá získat informace ze zařízení, senzorů, infrastruktury a aplikací v reálném čase.

Data Catalog

Věnujte méně času hledání dat a více času jejich využití díky této plně spravované cloudové službě, která umožňuje registraci, obohacení, objevování, porozumění a využití vašich podnikových zdrojů dat.

Data Lake Store

Toto cloudové datové jezero bez omezení, vytvořené v souladu s otevřeným standardem HDFS, je určené pro nestrukturovaná, částečně strukturovaná a strukturovaná data vašeho podniku, je vysoce škálovatelné a zabezpečené a umožňuje spouštění výkonných paralelních analýz.

Data Lake Analytics

Vyvíjejte a spouštějte programy v jazycích U-SQL, Python a Microsoft .NET pro výkonné paralelní zpracování a transformace petabajtů dat pomocí této služby na vyžádání, která poskytuje snadný a škálovatelný způsob analýzy velkého objemu dat během několika sekund.

Související služby Azure a produkty Microsoftu

Cognitive Services

Přidejte inteligentní funkce rozhraní API, které umožňují kontextové interakce.

Azure Bot Service

Inteligentní robotická služba bez serveru, která se škáluje na vyžádání.

Azure Developer Tools

Vytvoření, nasazení, diagnostika a správa škálovatelných aplikací a služeb pro víc platforem

Související řešení