Rychlejší inovace pomocí datových služeb Azure

Ať jsou vaše data kdekoli, Microsoft Azure vám pomůže odhalit jejich skutečný potenciál. Vytvářejte inteligentní aplikace rychleji pomocí nástrojů a technologií podle vašeho výběru a předem integrované umělé inteligence.

Snadné vytváření a nasazování kdekoli

Využijte stávající dovednosti vašeho týmu a nástroje, které znáte a máte rádi, k vytváření a nasazování inteligentních aplikací beze změn kódu. Vytvořte jednou, nasaďte kdekoli – v cloudu, v místním prostředí a do hraničních zařízení – a to bez obav díky globální distribuci do více datových center než nabízí jakýkoli jiný poskytovatel.

Zanechte stopu s využitím otevřené platformy

Vyberte si oblíbené technologie, včetně opensourcových. Azure podporuje řadu možností nasazení, oblíbených sad a jazyků a komplexní sadu datových modulů. Využijte kromě této flexibility i výkon, škálování a zabezpečení poskytované technologiemi Microsoftu a vytvářejte aplikace pro jakékoli scénáře.

Vývoj aplikací s integrovanými inteligentními funkcemi

Vytváření inteligentních aplikací pomocí Azure je snadné, protože žádná jiná platforma nepřináší analýzy a nativní umělou inteligenci do vašich dat bez ohledu na to, kde jsou, a na použitý jazyk. Využijte bohatou nabídku kognitivních rozhraní API a jednoduše do svých aplikací implementujte nová prostředí poskytující téměř lidskou inteligenci.

Vývoj aplikací s integrovanými inteligentními funkcemi

Najděte databázový produkt, který potřebujete

Hledáte... Použijte toto
Udržujte si plnou flexibilitu a řízení své databáze a operačního systému v cloudu. SQL Server ve službě Azure Virtual Machines
Plně spravovanou relační databázi, která se rychle zřídí, průběžně škáluje a zahrnuje integrované inteligentní funkce a zabezpečení Azure SQL Database
Plně spravovanou, škálovatelnou relační databázi MySQL s vysokou dostupností a integrovaným zabezpečením bez dalších poplatků Azure Database for MySQL
Plně spravovanou, škálovatelnou relační databázi PostgreSQL s vysokou dostupností a integrovaným zabezpečením bez dalších poplatků Azure Database for PostgreSQL
Globálně distribuovaná vícemodelová databáze s podporou možností NoSQL, špičkovým výkonem a smlouvami SLA. Databáze Azure Cosmos
Pomoc s migrací databází do cloudu bez změn kódu aplikace Azure Database Migration Service

Najděte analytický produkt, který potřebujete

Hledáte... Použijte toto
Plně spravovaný elastický datový sklad se zabezpečením na všech úrovních škálování bez dalších poplatků Azure SQL Data Warehouse
Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci Azure Databricks
Plně spravovanou cloudovou službu Hadoopu a Sparku s 99,9% dostupností, kterou zajišťuje smlouva SLA pro váš podnik HDInsight
Plně spravovanou cloudovou službu, která umožňuje jednoduché vytvoření, nasazení a sdílení řešení prediktivní analýzy Machine Learning
Službu zpracování datových proudů v reálném čase na vyžádání se zabezpečením, auditováním a podporou na podnikové úrovni Stream Analytics
Datové jezero bez omezení vytvořené k zajištění podpory výkonných paralelních analýz Data Lake Store
Plně spravovanou službu analýzy na vyžádání s účtováním poplatků za úlohu a zabezpečením, auditováním a podporou na podnikové úrovni Data Lake Analytics
Celopodnikový katalog metadat, který zjednodušuje vyhledávání datových prostředků Data Catalog
Službu pro integraci dat k orchestraci a automatizaci přesunu a transformace dat Data Factory

Podívejte se, jak společnosti pomocí Azure využívají svůj potenciál na maximum

Databáze

Azure SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Azure Database for PostgreSQL

Spravovaná databázová služba PostgreSQL pro vývojáře aplikací

Azure Database for MySQL

Spravovaná databázová služba MySQL pro vývojáře aplikací

Analýza

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Machine Learning Studio

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku

Azure Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

Data Catalog

Získejte vyšší hodnotu z vašich prostředků podnikových dat

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

Související služby Azure a produkty Microsoftu

Cognitive Services

Přidejte inteligentní funkce rozhraní API, které umožňují kontextové interakce.

Azure Bot Service

Inteligentní robotická služba bez serveru, která se škáluje na vyžádání.

Azure Developer Tools

Vytvoření, nasazení, diagnostika a správa škálovatelných aplikací a služeb pro víc platforem

Související řešení