Microsoft Azure Government trial

Požádejte o zkušební verzi předplatného Microsoft Azure Government ještě dnes!

Please complete this brief form, and we will begin verifying your eligibility as a US federal, state, local, or tribal entity, or their partner. We will contact you by email within two business days regarding next steps. The Azure Government 90 day trial includes $500 per month to spend on any Azure Government services. This is a non-renewable, fixed-term, free-trial agreement. Customers and partners who wish to continue using Azure Government after 90 days need a volume licensing agreement.

Please be aware that if you have a customer who would like to request an Azure Government trial, a representative of their company with the authority to sign the Azure Government terms and conditions will need to submit the Azure Government trial request form.

Would you like to buy now? Learn more

Questions? Contact the Microsoft Azure Government team.

We look forward to helping you accelerate your secure transformation to Azure Government.

Řekněte nám něco o vás a vaší organizaci


Má organizace je
Zadejte vaše místo podnikání.
Jste výzkumné a vývojové středisko financované z federálních zdrojů?
Je vaše entita občanem USA?
Občanem USA se myslí osoba, která má v USA zákonný trvalý pobyt nebo která je chráněným jedincem. Označení se vztahuje také na všechny korporace, obchodní sdružení, partnerství, společnosti, trusty nebo jiné entity, organizace nebo skupiny, které jsou v USA zaregistrované k podnikání. Zahrnuje také všechny vládní (federální, státní nebo lokální) entity. Nevztahuje se na osoby ze zahraničí.
Jste v současné době členy stávajícího partnerského programu společnosti Microsoft?
Máte v současné době oprávnění poskytovat IT služby v rámci programu General Services Administration IT Schedule 70?
Pokud nemáte číslo smlouva GSA IT-70, poskytovali jste v minulosti IT služby federálním, státním, místním nebo kmenovým vládám či samosprávám?
Je vaše entita občanem USA?
Občanem USA se myslí osoba, která má v USA zákonný trvalý pobyt nebo která je chráněným jedincem. Označení se vztahuje také na všechny korporace, obchodní sdružení, partnerství, společnosti, trusty nebo jiné entity, organizace nebo skupiny, které jsou v USA zaregistrované k podnikání. Zahrnuje také všechny vládní (federální, státní nebo lokální) entity. Nevztahuje se na osoby ze zahraničí.
Jste soukromá entita, která přechovává následující typy dat podléhající vládním předpisům?

1. Jak je definováno v čl. 22 zákoníku USA 2778 zákona o kontrole vývozu zbraní (AECA)

2. Jak je definováno v čl. 28 CFR CH I v sekci 20.33 a zásadách zabezpečení úřadu CJIS

V názvech domén se smí používat jen písmena od „a“ do „z“ a čísla od 0 do 9. Název domény a uživatelské jméno správce nesmí být delší než 64 znaků.
Vaše uživatelské jméno může obsahovat pouze písmena, číslice, tečky, spojovníky a podtržítka. Nesmí obsahovat mezery, speciální znaky nebo písmena s diakritikou.
Upozorňujeme, že vhledem k logické izolaci cloudu Azure Government musí být vybraná doména v rámci oboru názvů onmicrosoft.com jedinečná. Název domény se proto musí lišit od všech stávajících služeb O365, Azure Global nebo dalších cloudových služeb, které máte. To se týká i domén Azure Gov Preview nebo zkušební verze.

Podmínky a ujednání zkušební verze předplatného Azure Government

Když požádáte o zkušební verzi předplatného Microsoft Azure Government, přijde vám od společnosti Microsoft oznámení o zkušební verzi a zprávy týkající se služeb.