Přeskočit navigaci

Migrace do cloudu

Kdy a jak úspěšně přejít do cloudu

Vaše organizace může díky cloud computingu získat konkurenční výhody, jako například vyšší efektivitu, větší flexibilitu, nižší náklady a lepší výkon aplikací a služeb. Protože cloud computing představuje odklon od tradičního způsobu přemýšlení o IT prostředcích, přechod do cloudu vyžaduje pečlivé plánování a strategii.

Migrace do cloudu můžou zahrnovat také přechod z cloudu jednoho poskytovatele k jinému. Tento proces také vyžaduje pečlivé plánování a vztahuje se na něj mnoho stejných aspektů.

Vyhodnocení nákladů a potřeb

Tady je několik prvních bodů, které byste měli zvážit při zkoumání migrace do cloudu.

Vyhodnocení stávajícího prostředí

Zvažte stávající investici do vašeho místního datového centra a náklady na přesun do cloudu, abyste určili, jestli je to pro vaši organizaci vhodné. Pro řadu menších nebo mladších společností může být migrace do cloudu jasným rozhodnutím. Díky cloud computingu můžete rychle získat přístup k prostředkům na podnikové úrovni na základě průběžných plateb – prostředkům, jejichž využití by jinak kvůli vysokým nákladům nebylo možné.

Zvážení aplikací a dat

Které aplikace byste migrovali do cloudu? Budou v cloudu dobře fungovat nebo jsou například závislé na stávající přizpůsobené místní infrastruktuře? Váš cílový cloud nemusí podporovat starší aplikace, proto se ujistěte, že cloudová platforma, na kterou migrujete, podporuje jazyk vaší aplikace. Také zvažte, jestli jsou data, která chcete přesunout do cloudu, pro cloud vůbec vhodná. Například vysoce citlivá data můžou vyžadovat zabezpečenější cloudové nasazení.

Start Justin

Určení množství prostředků využívaných jednotlivými aplikacemi

Cloud může poskytovat skvělé výhody v podobě vertikálního navyšování a snižování kapacity prostředků pro vaše aplikace. Určete, pro které z vašich aplikací může být výhodný model průběžných plateb za spotřebu prostředků.

Správná volba: veřejný, privátní nebo hybridní cloud?

Cloud není univerzální. Hlavní výhodou cloudu je, že umožňuje konfiguraci nasazení způsobem, jaký je pro vaši organizaci nejvhodnější. Například si můžete zvolit mezi nasazením cloud computingu prostřednictvím veřejného cloudu, privátního cloudu nebo hybridního cloudu:

Veřejný cloud

Toto je nejčastější způsob nasazování cloud computingu. Prostředky jsou vlastněné a provozované jinými poskytovateli cloudových služeb a jsou sdílené s dalšími organizacemi, které službu také používají.

Privátní cloud

V privátním cloudu prostředky používá jediná společnost nebo organizace. Privátní cloudy se často používají v případech, kdy je vyžadováno silnější zabezpečení nebo větší kontrola nad infrastrukturou.

Hybridní cloud

Hybridní cloud je kombinací veřejného a privátního cloudu, který využívá prostředky veřejného cloudu a prostředky vašeho privátního cloudu nebo stávající místní prostředky. Mezi různými prostředími se vytvoří propojení, které vám pomůže využít výhody všech.

Další informace o možnostech najdete v tématu Co jsou veřejné, privátní a hybridní cloudy?

Kdy migrovat?

Kdy migrovat do cloudu je obchodní rozhodnutí založené na více faktorech, které jsou pro každou organizaci jedinečné. Nicméně klíčovým momentem ke zvážení cloudu je, když se podnik chystá expandovat nebo upgradovat. Například váš serverový hardware může dospívat ke konci svého životního cyklu nebo potřebujete přidat kapacitu do svého datového centra. Nebo je čas na upgrade na nejnovější verzi softwaru, který je zásadní pro vaše obchodní operace. Toto můžou být vhodné okamžiky ke zvážení cloudu jako součásti nové nebo upgradované infrastruktury.

Omezení rizik

Při migraci do cloudu musí organizace vyhodnotit požadavky na dodržování bezpečnostních a legislativních předpisů a odpovídajícím způsobem naplánovat nasazení. Po migraci do cloudu se budete méně spoléhat na vnitřní zabezpečení a kontrolu v rámci organizace, takže budete muset spolupracovat se svým poskytovatelem, abyste zajistili správnou úroveň zabezpečení a dodržování předpisů. Pokud například vaše organizace spravuje citlivá data, můžete ve svém nasazení potřebovat vyhrazený hardware, software a síťová zařízení (privátní cloud) – nebo veřejný cloud, který nabízí prostředky a nástroje pro zajištění dodržování předpisů specifické pro váš obor.

Získání pomoci se strategií migrace do cloudu a její implementací

Pro zajištění hladkého přechodu zvažte spolupráci s vnějším partnerem, který vám pomůže se zprovozněním vašeho cloudového výpočetního prostředí. Třetí strana vám můžete pomoct s formulací strategie migrace do cloudu. Někteří technologičtí partneři také vytvářejí předem připravená řešení nebo vám pomůžou s návrhem, vytvořením a správou řešení, které je přizpůsobené potřebám vaší organizace. Další možností je spolupráce s poskytovatelem cloudových služeb, který pro vaši organizaci řešení implementuje.

Zvážení pomalého začátku

Pro přesun do cloudu budete potřebovat časovou osu migrace. Přestože některé organizace volí migraci všeho najednou, může být jednodušší a méně riskantní migrovat aplikace nebo úlohy jednu po druhé. Například se můžete rozhodnout začít místo produkčního prostředí méně důležitými úlohami, jako je vývojové a testovací prostředí. Také virtualizace může vaši migraci zjednodušit. Přesun nejrůznějších úloh do cloudu může být mnohem snadnější, pokud již byly virtualizovány v rámci místního serverového prostředí.

Migrace z jednoho cloudu do jiného

Možná už cloud computing využíváte. Pokud ano, váš scénář migrace do cloudu může zahrnovat přechod od jednoho poskytovatele cloudu k jinému. Časem můžete zjistit, že jiný poskytovatel nabízí zvláštní funkce a možnosti, které chcete využít. Úspěšný přechod vám pomůže zajistit důkladné zvážení, čím služba nového poskytovatele přispěje vašemu prostředí, a pečlivě naplánovaná migrace.

Výběr poskytovatele cloudových služeb

Jakmile se rozhodnete přejít ke cloud computingu, je dalším krokem výběr poskytovatele cloudových služeb. Je klíčové správně ohodnotit spolehlivost a schopnost poskytovatele služeb, kterému plánujete svěřit aplikace a data své organizace. Pár věcí k uvážení:

Obchodní kondice a procesy

Poskytovatel by měl být známý stabilitou a mít formální strukturu řízení. Nezbytné jsou zavedené zásady řízení rizik, stejně jako schopnost poskytovatele ověřit dodržování předpisů pro všechny vaše požadavky. A nepodceňujte své instinkty. Společnosti byste měli věřit. Ověřte si její reputaci a prozkoumejte její partnery. Ujistěte se, že plně chápete úroveň jejích zkušeností s cloudem.

Administrační podpora

Poskytovatel by měl být schopen zaručit vám základní úroveň služeb, která vám bude vyhovovat. Seznamte se s jeho smlouvami o úrovni služeb (SLA). Poskytovatel by měl také poskytovat sestavy výkonu a být schopen sledovat a monitorovat vaše služby a všechny změny systémů. Fakturace by měla být automatická a bezproblémová.

Technické funkce a procesy

Váš poskytovatel by vám měl usnadnit nasazení, správu a upgrade prostředí. Také se ujistěte, že poskytovatel používá standardní rozhraní API a transformace dat, že má formální systém pro správu událostí, který je integrovaný se systémem monitorování a správy, a že má zdokumentované a formální procesy pro žádosti, protokolování, schvalování, testování a přijímání změn. A i když se nechystáte používat hybridní cloud, ověřte, že je poskytovatel tento model schopen podporovat, kdybyste ho chtěli později.

Postupy zabezpečení

Ujistěte se, že má poskytovatel komplexní infrastrukturu zabezpečení. Měly by platit zásady a postupy pro řízení přístupu k systémům poskytovatele i zákazníka a k systémům, které zajišťují integritu zákaznických dat. Vyhodnoťte také fyzické zabezpečení. Je chráněný hardware poskytovatele umístěný na společném místě? Mají datová centra ochranná opatření, aby byla zajištěna ochrana před ničivými událostmi životního prostředí? K dispozici by mělo být také zdvojené napájení a sítě a zdokumentovaný plán zotavení po havárii a provozní kontinuity. Další informace najdete v tématu Centrum zabezpečení Microsoft Azure – Zabezpečení.

Pokud jde o migraci do cloudu, existuje mnoho věcí k uvážení. Nicméně pečlivě naplánované nasazení – bez ohledu na to, jestli se jedná o váš první vstup do cloudu nebo přecházíte k novému poskytovateli – může vaší organizaci pomoct získat z nasazení maximum. Ujistěte se, že máte solidní strategii, a zvažte spolupráci s důvěryhodným poskytovatelem a technologickým partnerem.

Bezplatný účet

Realizujte svůj další skvělý nápad s využitím bezplatného účtu Azure

Začněte ještě dnes

Visual Studio

Předplatitelé získají až $1800 dalších služeb Azure za rok

Aktivovat teď

Startupy

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace