Přeskočit navigaci

Termíny cloud computingu

Umělá inteligence (AI)

Schopnost počítačového systému napodobit lidskou inteligenci. Pomocí matematiky a logiky počítačový systém simuluje způsob, jakým se lidé učí z nových informací a rozhodují se. Další informace o umělé inteligenci (AI)

nástroje pro obchodní analýzu

Nástroje, které extrahují data z obchodních systémů a integrují je do úložiště, jako je třeba datový sklad, kde se dají analyzovat. Analytické nástroje můžou být nejrůznější, od tabulek se statistickými funkcemi až po důmyslné nástroje pro prediktivní modelování a dolování dat. Další informace o nástrojích pro obchodní analýzu

nástroje pro business intelligence (BI)

Nástroje, které zpracovávají velký objem nestrukturovaných dat v knihách, denících, dokumentech, zdravotních záznamech, obrázcích, souborech, e-mailech, videu atd. a pomáhají odhalovat významné trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti. Další informace o nástrojích pro business intelligence

cloud

Metafora pro globální síť. Nejdříve se používala jako označení telefonní sítě, teď se běžně používá jako označení internetu. Další informace o cloudu

shlukování cloudu

Konfigurace, která je nastavená mezi privátním a veřejným cloudem. Pokud se využívá 100 procent kapacity prostředku v privátním cloudu, přebývající provoz se směřuje do veřejného cloudu s využitím shlukování. Další informace o shlukování cloudu

cloud computing

Model dodávání výpočetních prostředků, ve kterém jsou různé servery, aplikace, data a další prostředky integrované a poskytované jako služba přes internet. Prostředky jsou často virtualizované. Další informace o cloud computingu

typy cloud computingu

Existují tři hlavní typy cloud computingu (a vyvíjejí se další): SaaS (software-as-a-service) pro webové aplikace, IaaS (infrastructure-as-a-service) pro internetový přístup k úložištím a výpočetnímu výkonu a PaaS (platform-as-a-service), který vývojářům poskytuje nástroje pro tvorbu a hostování webových aplikací. Další informace o typech cloud computingu

poskytovatel cloudové služby

Společnost, která poskytuje služby cloudové platformy, infrastruktury, aplikací nebo úložišť, obvykle za poplatek. Další informace o poskytovatelích cloudových služeb

cloudové úložiště

Služba, která umožňuje ukládat data tak, že se přenesou přes internet nebo jinou síť do úložného systému mimo pracoviště, který je spravovaný třetí stranou. Další informace o cloudovém úložišti

počítačové gridy

Skupiny počítačů v síti, které spolupracují při zpracování velkých úloh, jako je třeba analýza obrovských dat nebo modelování počasí. Cloud computing umožňuje sestavovat a využívat rozsáhlé počítačové gridy na konkrétní časová období a pro konkrétní účely. Uživatel tak zaplatí jenom za svoje využití a ušetří čas i náklady, které by musel vynaložit na nákup a nasazení potřebných prostředků vlastními silami. Další informace o gridové architektuře

Horizontální dělení databází

Typ dělení, který umožňuje rozdělit velkou databázi na menší databáze, které umožňují rychlejší a snadnější správu napříč servery. Další informace o horizontálním dělení databází

DevOps

Spojení lidí, procesů a technologie, jehož cílem je umožnit průběžné doručování kvalitních produktů a služeb zákazníkům. Praktické uplatnění DevOps přináší spojení vývojářských a provozních týmů za účelem rychlejšího doručování softwaru a zajištění lepšího zabezpečení a spolehlivosti produktů. Získejte další informace o DevOps.

elastický computing

Schopnost dynamicky zřizovat prostředky pro počítačové zpracování, paměť a úložiště a rušit jejich zřízení s cílem splnit měnící se požadavky. Uživatel si přitom nemusí dělat starosti s plánováním kapacity a technickými pracemi při využití ve špičce. Další informace o elastickém computingu

hybridní cloud

Cloud, který kombinuje veřejný a privátní cloud, které jsou technologicky propojené, aby mezi nimi šlo sdílet data a aplikace. Hybridní cloud poskytuje vyšší flexibilitu při vertikálním navýšení nebo snížení kapacity (škálování) a nabízí více možností nasazení. Další informace o hybridním cloud computingu

infrastruktura jako služba (IaaS)

Virtualizované počítačové prostředí poskytované (poskytovatelem) jako služba přes internet. Infrastruktura může zahrnovat servery, síťové vybavení a software. Označuje se taky termínem hardware jako služba (HaaS). Objevte výhody IaaS.

Strojové učení

Proces využívání matematických modelů pro předpověď výsledků ve srovnání se spoléháním na sadu instrukcí. Je to možné díky identifikaci vzorů v rámci dat, sestavení analytického modelu a jeho použití pro předpovědi a rozhodování. Strojové učení se tím, že větší zkušenosti mohou zvyšovat přesnost, podobá způsobu, jakým se učí lidé. Další informace o strojovém učení.

Algoritmy strojového učení

Pomáhají odborníkům na data identifikovat vzory v sadách dat. Algoritmy strojového učení vybrané na základě očekávaného výsledku (předpověď hodnot, identifikace anomálií, hledání struktur nebo určování kategorií) se často dělí na ty, které se používají k učení pod dohledem, a na ty určené k učení bez dohledu. Další informace o algoritmech strojového učení

Microsoft Azure

Cloudová platforma Microsoftu, která nabízí stále větší počet integrovaných služeb, včetně nabídek infrastruktury jako služby (IaaS) a platformy jako služby (PaaS). Další informace o Azure

middleware

Software, který je mezi operačním systémem a aplikací, která je v něm spuštěná. Umožňuje komunikaci a správu dat pro distribuované aplikace, jako jsou cloudové aplikace, takže se třeba k datům v jedné databázi dá přistupovat pomocí jiné databáze. Mezi příklady middlewaru patří webové servery, aplikační servery a systémy pro správu obsahu (CMS). Další informace o middlewaru

NoSQL

NoSQL je sada nerelačních databázových technologií vyvinutá s jedinečnými funkcemi, které umožňují zpracovávat velké objemy nestrukturovaných a měnících se dat. Technologie NoSQL nabízí dynamické schéma, horizontální škálování a možnost ukládat a načítat data jako sloupce, grafy, páry klíč-hodnota nebo dokumenty. Další informace o NoSQL

platforma jako služba (PaaS)

Výpočetní platforma (operační systém a jiné služby) poskytovaná (poskytovatelem) jako služba přes internet. Příkladem je prostředí pro vývoj aplikací, k odběru kterého se můžete přihlásit a začít ho hned používat. Azure nabízí PaaS. Objevte výhody PaaS.

privátní cloud

Služby nabízené přes internet nebo privátní interní síť jenom vybraným uživatelům, ne tedy veřejnosti. Další informace o privátním cloud computingu

veřejný cloud

Služby nabízené přes veřejný internet a dostupné každému, kdo si je chce koupit. Další informace o veřejném cloud computingu

software jako služba (SaaS)

Aplikace poskytovaná (poskytovatelem) přes internet. Označuje se taky jako hostovaná aplikace. Aplikace se nemusí kupovat, instalovat ani spouštět v počítačích uživatelů. Pro poskytovatele SaaS se dřív používalo označení poskytovatel aplikačních služeb (ASP). Objevte výhody SaaS.

bezserverová architektura

Model výpočetního prostředí, ve kterém poskytovatel cloudu zřizuje a spravuje servery. Umožňuje vývojářům strávit více času sestavováním aplikací a méně času správou infrastruktury. Další informace o bezserverové architektuře

virtuální počítač

Počítačový soubor (obvykle se označuje jako image), který se chová jako skutečný počítač. V jednom fyzickém počítači může být spuštěných několik virtuálních počítačů. Další informace o virtuálních počítačích

virtualizace

Akt vytvoření virtuální, a ne fyzické, verze výpočetního prostředí, včetně počítačového hardwaru, operačního systému, paměťových zařízení a tak dál. Další informace o virtualizaci