Klíčové funkce Azure Stacku

Objevte možnosti Azure, které jsou k dispozici v místním prostředí, a to s využitím Azure Stacku

Služba Compute

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Další informace

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Další informace

Funkce Azure

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Další informace

Kontejnery

Azure Kubernetes Service (AKS) UŽ BRZO

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Další informace

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Další informace

Internet věcí

Azure IoT Hub IN DEVELOPMENT

Připojení, sledování a správa miliard prostředků IoT

Další informace

Analýza

Azure Event Hubs IN DEVELOPMENT

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Další informace

Zabezpečení

Key Vault

Zabezpečení a zachování kontroly nad klíči a jinými tajnými kódy

Další informace

Účty úložiště

Blob Storage

Získání úložiště objektů pro nestrukturovaná data založeného na protokolu REST

Další informace

Queue Storage

Efektivně škálujte aplikace podle provozu

Další informace

Spravované disky

Získejte trvalá a zabezpečená disková úložiště pro virtuální počítače Azure.

Další informace

Table Storage

NoSQL key-value store using semi-structured datasets

Další informace

Data

SQL Server 2019 IN DEVELOPMENT

Inovativní zabezpečení, špičkový výkon, dostupnost nepostradatelných aplikací a pokročilé analýzy

Další informace

Poskytovatel prostředků SQL

Nabízejte SQL Database jako PaaS pro vaše uživatele v Azure Stacku

Další informace

Poskytovatel prostředků MySQL

Nabízejte databáze MySQL jako PaaS pro služby vašich uživatelů v Azure Stacku

Další informace

Software na Azure Marketplace

Stáhněte si z Marketplace vybraný software a služby pro použití ve službě Azure Stack

Najít software na Marketplace

Doporučení partneři Marketplace

Jsme na vás připraveni – projděte si možnosti zahájení práce v Azure Stacku