Přeskočit navigaci

Azure IP Advantage

Ochrana vašich inovací v cloudu

Můžete omezit svoje rizika, bez obav inovovat a svobodně využívat cloud. Azure IP Advantage poskytuje nejkompletnější ochranu proti rizikům spojeným s duševním vlastnictvím (Intellectual Property, IP).

Špičková ochrana duševního vlastnictví

Přesun ke cloud computingu se po celém světě zrychluje a ovlivňuje všechny lidi a všechna odvětví. Naši zákazníci se přesouvají do cloudu a v souvislosti s tím se mění obchodní rizika. Jedním z nich je zvýšené riziko porušení práv duševního vlastnictví, které souvisí s doručováním softwarových produktů a služeb v cloudu. S cílem podporovat naše zákazníky, komunitu a obchodní prostředí, které oceňuje inovace v cloudu a chrání je, jsme vytvořili program Microsoft Azure IP Advantage.

Sestavování bez obav díky neomezené náhradě škod

Využívejte Azure s vědomím, že máte špičkové neomezené pojištění právní ochrany a náhrady škod, které zahrnuje veškeré opensourcové technologie využívané službami Microsoft Azure, jako je třeba Hadoop používaný pro Azure HDInsight. Vy sami nemusíte nic dělat ani platit, stačí když budete Azure používat s vědomím, že vaše pojištění náhrady škod je dostupné, pokud byste ho náhodou potřebovali.

Obrana a ochrana před soudními spory díky výběru patentů

Braňte se proti patentovým soudním sporům zaměřeným na vaše inovace díky přístupu k rozsáhlému patentovému portfoliu. Na tuto výhodu máte nárok jednoduše proto, že pravidelně používáte Azure. Oprávnění zákazníci Azure mohou v případě obžaloby získat jeden z 10 000 patentů, které Microsoft zpřístupní jako podpůrný protiargument proti žalobě. Další informace o postupu při výběru patentu najdete v části Nejčastější dotazy.

Rozsáhlá ochrana s licencí typu springing

Zákazníkům Azure slibujeme, že pokud patenty převedeme na nepraktikující entity (non-practicing entities, NPE), nebude možné tyto patenty proti nim v budoucnu uplatňovat. Nepraktikující entity jsou společnosti, které využívají patenty primárně pro generování příjmů. Microsoft zpravidla nepřevádí svoje patenty na NPE, ale pokud by k tomu někdy došlo, nabídne všem oprávněným zákazníkům Azure licenci typu springing.

Co říkají zákazníci

Toyota

„Díky Azure IP Advantage můžeme v cloudu svobodněji fungovat a inovovat a současně omezujeme rizika související s duševním vlastnictvím. Microsoft jako jediný poskytuje tak komplexní patentovou nabídku.“

Shigeki Tomoyama, prezident společnosti propojené se společností Toyota

Itron

„Současně s tím, jak transformujeme naše podnikání s cílem vytvořit důmyslnější svět, nabývá na důležitosti i naše schopnost zrychlit inovace v cloudu ve prospěch našich zákazníků. Azure IP Advantage poskytuje jedinečné výhody, které jsou pro nás a naše zákazníky v tomto ohledu důležité.“

Greg Richards, viceprezident, Global DevOps, Itron

Mattel

„Mattel je místem invence a imaginace. Snažíme se věnovat co nejvíce času i energie vlastnímu tvůrčímu procesu. Azure IP Advantage nám umožní soustředit se na inovaci a transformaci našeho podnikání, ne na vedení patentových soudní sporů.“

Geoff Walker, výkonný viceprezident a ředitel pro strategické technologie, Mattel

Pro zajištění nároku na výběr patentu: (i) musíte po dobu posledních tří měsíců využívat Azure ve výši $1,000 USD měsíčně; (ii) nesmíte za poslední dva roky mít podanou žalobu za porušení patentových práv proti jinému zákazníkovi Azure v souvislosti s jeho úlohami Azure; a (iii) musíte předložit doklad o aktuálním patentovém sporu, ke kterému došlo po 8. únoru 2017. Účtují se poplatky za právní transakce. Pro zajištění nároku na licenci typu springing: musíte po dobu posledních tří měsíců využívat Azure ve výši $1,000 USD měsíčně.

Platí další podmínky. Pokud chcete získat podrobné podmínky tohoto programu, odešlete e-mail na adresu IPAdvant@microsoft.com.

Apache Hadoop® a přidružené názvy projektů open source jsou ochranné známky nadace Apache Software Foundation.