Přeskočit navigaci

Nejčastější dotazy k Azure pro software od Microsoftu

Získejte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se propagačních akcí, nabídek a možností licencování, které vám poskytnou výpočetní infrastrukturu s nejnižšími náklady pro změnu obchodních priorit.

Azure Hybrid Benefit pro Windows Server

  • Abyste mohli využít maximálně hodnotu vašich místních i cloudových licencí, nabízí Microsoft různé programy a výhody. Program Azure Hybrid Benefit vám umožní použít vaše licence Windows Serveru kryté službou Software Assurance pro Azure Virtual Machines se základní výpočetní sazbou, a to od 1. února 2016.

  • Základní výpočetní sazba použitá pro určení ceny v programu Azure Hybrid Benefit se rovná linuxové sazbě pro virtuální počítače.

  • Každý zákazník s Windows Serverem Standard nebo Datacenter a službou Software Assurance má nárok na Azure Hybrid Benefit a může začít nasazovat virtuální počítače s využitím této výhody. Azure Hybrid Benefit se neomezuje na žádný konkrétní licenční program. Hlavním požadavkem je, aby zákazník měl aktivní službu Software Assurance.

  • Program Azure Hybrid Benefit je možné využít pro Windows Server v edicích Standard a Datacenter. Každá 2procesorová licence nebo každá sada 16jádrových licencí má nárok na dvě instance s nejvýše osmi jádry, nebo na jednu instanci s nejvýše 16 jádry. Jakmile se Azure Hybrid Benefit přiřadí do Azure, je možné licence na Standard Edition využívat jenom místně nebo v Azure. Výhody Datacenter Edition umožňují současné využití v místním prostředí i v Azure.

  • Zákazníci mohou nasadit předem sestavené image Windows Serveru v rámci programu Azure Hybrid Benefit přímo z Azure Marketplace pro Windows Server 2016, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012 a Windows Server 2008SP1. Zákazníci mohou také nahrát vlastní virtuální počítače a nasadit je pomocí Azure PowerShellu nebo šablony Resource Manageru. Zákazníci, kteří migrují stávající úlohy, mohou využít službu Azure Site Recovery (která je po dobu prvních 31 dnů zdarma).

    Další podrobnosti najdete na webu https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/virtual-machines/virtual-machines-windows-hybrid-use-benefit-licensing.

  • Navštivte https://azure.microsoft.com/cs-cz/pricing/hybrid-benefit/ nebo se obraťte na zákaznický tým Microsoftu.