Přeskočit navigaci

Podívejte se, co oboroví analytici říkají o Azure AI

Přečtěte si nejnovější zprávy a hodnocení od předních analytických společností.

Forrester

The Forrester Wave™: Prediktivní analýza a strojové učení na základě poznámkových bloků, 3. čtvrtletí 2020

Přečtěte si, proč Forrester uvádí Microsoft jako lídra a službě Azure Machine Learning uděluje nejvyšší skóre z hlediska možností spouštění a nejvyšší hodnocení v kategorii strategie. Podívejte se, proč se tato analytická firma domnívá, že „Microsoft poskytuje odborníkům na data všechno potřebné“.

"The major cloud vendors have long had a gap in offering a comprehensive PAML platform that meets the full set of enterprise data science team needs, to the detriment of bewildered customers who have had to build or find their own solutions. Microsoft has filled that gap and then some."

The Forrester Wave™: Prediktivní analýza a strojové učení na základě poznámkových bloků, 3. čtvrtletí 2020

The Forrester New Wave™: Platformy počítačového zpracování obrazu, 4. čtvrtletí 2019

Zjistěte, proč společnost Forrester považuje Microsoft za lídra v oblasti platforem počítačového zpracování obrazu. Prozkoumejte poznámky této analytické společnosti týkající se nabídky Počítačového zpracování obrazu ve službách Azure Cognitive Services a „jedinečných vizionářských triků, které skrývá v rukávu“.

"Microsoft will be the CV [computer vision] starting point for many enterprises."

Zpráva The Forrester New Wave™

The Forrester Wave™: Cognitive Search, 2. čtvrtletí 2019

Podívejte se, proč Forrester označuje Microsoft za silného hráče. Přečtěte si poznámky této analytické společnosti týkající se jednoduchosti a škálovatelnosti služby Azure Cognitive Search a „neustálých pokroků Microsoftu v oblasti špičkových technologií AI“.

"Microsoft empowers developers to sprinkle search into any application. Microsoft has been steadily pumping out new AI/ML technologies that make information processing and retrieval faster and smarter."

Zpráva The Forrester New Wave™
IDC

IDC MarketScape: Studie Worldwide Advanced Machine Learning Software Platforms 2020 Vendor Assessment

Zjistěte, proč je Microsoft ve studii IDC MarketScape 2020 zaměřené na celosvětové softwarové platformy pokročilého strojového učení uvedený mezi lídry.

"Integration of Azure Machine Learning with the Azure ecosystem of services is unparalleled compared with other cloud providers."

Výzkum IDC

Zpráva IDC MarketScape: Hodnocení dodavatelů celosvětových softwarových platforem umělé inteligence za období 2019–⁠2020

Zjistěte, proč IDC MarketScape považuje Microsoft za lídra v oblasti softwarových platforem AI pro obecné účely. Seznamte se s širokou škálou funkcí AI, které tato analytická společnost v této zprávě uvádí.

"Microsoft is a good choice for AI use cases that integrate structured and unstructured information across the enterprise. Organizations should consider Microsoft when they are looking to infuse AI across their enterprise software stack."

IDC MarketScape
Gartner

Žebříček Magic Quadrant společnosti Gartner pro oblast cloudových služeb pro vývojáře AI za rok 2021

Zjistěte, proč společnost Gartner považuje Microsoft za lídra v žebříčku Magic Quadrant pro oblast cloudových služeb pro vývojáře AI. Prozkoumejte porovnání 13 dodavatelů od této analytické společnosti z hlediska ucelenosti vize a schopnosti ji realizovat v oblastech, jako jsou zpracování jazyka, zpracování obrazu a automatizované strojové učení pro vývojáře. Přečtěte si o schopnosti dodavatelů reagovat na požadavky trhu –⁠ jejich „schopnosti reagovat, měnit směr, být flexibilní a prosazovat se v konkurenci s ohledem na rozvoj příležitostí, kroky konkurence, vývoj potřeb zákazníků a změny dynamiky trhu“.

Přečíst zprávu

Žebříček Magic Quadrant společnosti Gartner pro oblast platforem pro datové vědy a strojové učení za rok 2021

Podívejte se, proč společnost Gartner označila Microsoft za vizionáře v žebříčku Magic Quadrant pro oblast platforem pro datové vědy a strojové učení. Prozkoumejte informace v této zprávě zaměřené na odborníky na data z řad veřejnosti i odborníků.

Přečíst zprávu
Omdia

Rozhodovací matice Omdia: Podnikové platformy pro vývoj strojového učení, 2020–⁠2021

Zjistěte, proč společnost Omdia umístila Microsoft na vrchol žebříčku hodnocení platforem pro vývoj strojového učení od osmi dodavatelů. Seznamte se s funkcemi automatizovaného strojového učení, hardwarové akcelerace a operací strojového učení, které tato analytická společnost uvádí jako důležité silné stránky řešení Azure Machine Learning.

Přečíst zprávu

GARTNER je registrovaná ochranná známka a značka služby společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích poboček v USA i v mezinárodním měřítku a v tomto textu je použitá se svolením. Všechna práva vyhrazena. Grafika v této části byla publikována společností Gartner, Inc. jako součást dokumentu k rozsáhlejšímu výzkumu a měla by být hodnocena v kontextu celého tohoto dokumentu. Tyto dokumenty společnosti Gartner jsou na vyžádání k dispozici od Microsoftu. Společnost Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Výzkumy společnosti Gartner představují její názor a pohled na věc a neměly by se vykládat jako jednoznačná fakta. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Model analýzy dodavatelů IDC MarketScape je navržený tak, aby poskytoval přehled konkurenceschopnosti dodavatelů ICT na daném trhu. Metodologie výzkumu využívá přísnou metodiku bodování založenou na kvalitativních i kvantitativních kritériích, jejímž výsledkem jsou jednotlivé grafické ilustrace pozice každého dodavatele na daném trhu. Skóre schopností měří produkt, uvedení na trh a obchodní provedení dodavatele z krátkodobého hlediska. Skóre strategie měří soulad strategií dodavatele s požadavky zákazníků v horizontu 3 až 5 let. Tržní podíl dodavatele se vyjadřuje velikostí kruhů. Relativní meziroční tempo růstu dodavatele na daném trhu označuje znaménko plus, nula nebo znaménko minus vedle názvu dodavatele.

OMDIA je registrovaná ochranná známka společnosti Informa PLC a/nebo jejích poboček. Zde uvedené informace byly publikovány společností Omdia v rámci výsledků rozsáhlého výzkumu a měly by být hodnoceny v původním kontextu.

Zdroj –⁠ Rozhodovací matice Omdia: Podnikové platformy pro vývoj strojového učení, 2020–⁠2021. Výsledky nepředstavují doporučení Microsoftu. Spoléhání se na tyto výsledky je na vlastní riziko. Pokud máte zájem o licencované přetisky celého výzkumného řešení, můžete o ně požádat na adrese citations@omdia.com.