Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Přeskočit navigaci

Azure Germany Pay-As-You-Go

No commitment. Pay for what you use each month.

This offer is billed at the standard Pay-As-You-Go rates.

You will be notified at least 30 days in advance of any changes to the Pay-As-You-Go rates. New services may be added periodically to the Azure platform. We will notify you in advance of these new services and any fees that might be charged for using them. However, you would only be charged if you elect to use the new services.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

Možnosti platby

Platit můžete jenom kreditní nebo debetní kartou (pokud jsme vám dřív neschválili platby za faktury převodem z účtu). Upozorňujeme, že nepřijímáme předplacené a virtuální kreditní karty.

Další podrobnosti o cenách a fakturaci najdete na naší stránce s cenami.

Zásady zrušení

Předplatné můžete kdykoli zrušit. Pak jenom musíte uhradit nezaplacené poplatky.

Dostupnost nabídek

Tuto nabídku můžou využít zákazníci, kteří žijí v následujících zemích nebo oblastech. Fakturovat se bude v uvedené měně:

Limity, kvóty a omezení

V tomto dokumentu najdete seznam běžných limitů, kvót a omezení Azure.

Uplatňují se následující měsíční kvóty využívání. Pokud budete potřebovat vyšší limity, kontaktujte prosím kdykoli služby zákazníkům, abychom se o vašich potřebách dověděli a mohli limity odpovídajícím způsobem upravit.

Smlouvy o úrovni služeb

Nabízíme řadu robustních smluv o úrovni služeb pro každou platformovou službu Azure. Další podrobnosti o našich smlouvách o úrovni služeb můžete najít na naší stránce věnované smlouvám o úrovni služeb. Smlouvy o úrovni služeb se neposkytují pro služby ve verzi Preview.

Závazek týkající se prostředků

All increases in usage levels of service resources (e.g. adding to the number of compute instances running, or increasing the amount of storage in use) are subject to the availability of these service resources. Any quota described in the Limits, Quotas and Constraints section is not a commitment that there will be sufficient resources available for you to reach the quota.

For any subscriptions of this offer that are not incurring charges and are inactive for more than 90 days, we reserve the right to remove any compute resources including hosted service(s), virtual machines and websites. Please note that no data would be deleted and customers can redeploy at any time. We will also provide advance notice prior to removing any compute resources.

You can also avoid having your compute resources removed by doing either of the following every 90 days:

  1. Log into the Azure Germany portal
  2. Access your resources via our Azure APIs