Výhody služeb Azure pro Visual Studio Premium s MSDN

TATO NABÍDKA UŽ NENÍ DOSTUPNÁ.

Azure poskytuje předplatitelům Visual Studia s Visual Studiem Premium skvělé výhody. Mezi tyto výhody patří měsíční kredit na služby Azure ve výši $100, nižší tarify a žádné další poplatky za využívání softwaru MSDN na Azure pro vývoj a testování.

Flexibilita s kredity Azure

Je jenom na vás, jak kredity využijete. Můžete je podle potřeby využívat na všechny služby Azure, včetně Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services a řady dalších.

Nespotřebované měsíční kredity není možné přenést do následujících měsíců ani přesunout do jiných předplatných Azure.

Výhody

Virtualize with Lower Rates

Speed up your development and test using Azure virtual machines. Visual Studio subscribers receive discounted hourly rates. That’s not all. Stop your virtual machines and we will stop billing them within a minute.

Discounted Hourly Rates

All instances for Windows and Windows Server Virtual Machines, Cloud Services, Websites, and HDInsight are discounted up to 40% off our Pay-as-you-go rates. The MSDN rate on these services is equal to the rate for a Linux virtual machine of the same size and type. For example:

  • A Windows Server/Medium (A2)/Basic Instance virtual machine is billed at the Linux/Medium (A2)/Basic Instance virtual machine rate.
  • A Websites/Large (L)/Standard is billed at the Linux/Large (A3)/Standard Instance virtual machine rate.
  • A HDInsight Head Node (on an Extra Large A4 instance) is billed at the Linux/Extra Large (A4)/Standard Instance virtual machine rate.

If the Spending Limit has been removed, charges will be incurred at the Pay-As-You-Go rates.  If the Spending Limit is set at $0, your subscription will be suspended upon using the third party service. You will be notified at least 30 days in advance of any increases to the rates.

No additional charge for using MSDN software

There is no additional charge for the MSDN software that runs on top of Windows Server such as SQL Server. You get access to preconfigured virtual machine images with MSDN software, such as SQL Server and BizTalk Server. Alternatively, upload your own virtual machine with your MSDN software. You will only be charged at the discounted Windows Server rate.

Within this Azure subscription, you can use the software covered by your Visual Studio subscription for development and test purposes.

Microsoft server software that are supported by Azure Virtual Machines are listed here.

Use up to your monthly Azure credits at no charge. If you exceed your monthly credits, your service will be disabled for that month. You can choose to turn off your Spending Limit, and any usage each month in excess of the monthly credits will be charged at the rates specified in this offer. Read more about the Spending Limit feature. If you turn off your Spending Limit, you do have the option to re-enable it at the start of your next billing month.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

Musíte mít Visual Studio Premium s předplatným Visual Studia a využívat účet Microsoft spojený s tímto předplatným. Abyste mohli využívat výhody Azure MSDN, musíte mít aktivní členství v programu MSDN. Tato nabídka je omezená na jednu nabídku na předplatitele.

Vyloučení

Azure Credits may not be used to purchase Azure support plans, third-party branded products, or products otherwise sold separately from Azure (for example, Microsoft Azure Active Directory Premium).

Možnosti platby

Platit můžete jenom kreditní nebo debetní kartou (pokud jsme vám dřív neschválili platby za faktury převodem z účtu). Upozorňujeme, že nepřijímáme předplacené a virtuální kreditní karty.

Další podrobnosti o cenách a fakturaci najdete na naší stránce s cenami.

Zásady zrušení

Předplatné můžete kdykoli zrušit. Pak jenom musíte uhradit nezaplacené poplatky.

Dostupnost nabídek

Tuto nabídku můžou využít zákazníci, kteří žijí v následujících zemích nebo oblastech. Fakturovat se bude v uvedené měně:

Limity, kvóty a omezení

V tomto dokumentu najdete seznam běžných limitů, kvót a omezení Azure.

Uplatňují se následující měsíční kvóty využívání. Pokud budete potřebovat vyšší limity, kontaktujte prosím kdykoli služby zákazníkům, abychom se o vašich potřebách dověděli a mohli limity odpovídajícím způsobem upravit.

Užívací práva

Tento benefit je určený jenom pro vývoj a testování. Vyhrazujeme si právo pozastavit jakoukoliv instanci (virtuální počítač nebo cloudovou službu) spuštěnou déle než 120 hodin nebo vyhodnocenou jako instance sloužící k produkčním účelům. Pro úlohy týkající se aplikací v produkčním prostředí je potřeba použít běžná předplatná.

Smlouvy o úrovni služeb

Tento benefit je určený výhradně pro vývoj a testování a nevztahuje se na něj žádná finančně jištěná smlouva SLA.

Závazek týkající se prostředků

Jakékoliv zvýšení úrovní využívání prostředků služeb (např. zvýšení počtu běžících výpočetních instancí nebo zvýšení množství využívaného úložiště) závisí na jejich dostupnosti. Žádná kvóta popisovaná v části Limity, kvóty a omezení nepředstavuje závazek, že bude k dispozici dostatek prostředků k dosažení této kvóty.

Pokud je jakékoliv předplatné na základě této nabídky neaktivní po víc než 90 dnů a neúčtují se za něho poplatky, vyhrazujeme si právo odebrat jakékoliv výpočetní prostředky, včetně hostovaných služeb, virtuálních počítačů a webů. Zaručujeme přitom, že nevymažeme žádná data a umožníme zákazníkům kdykoli znovu aktivovat nasazení. Na odebrání výpočetních prostředků vás upozorníme předem.

Pokud chcete odebrání výpočetních prostředků předejít, musíte každých 90 dnů udělat jednu z těchto věcí:

  1. Přihlásit se do portálu Azure nebo do nového portálu Microsoft Azure
  2. Přístup k prostředkům pomocí našich rozhraní Azure API