Přeskočit navigaci
TATO NABÍDKA UŽ NENÍ DOSTUPNÁ.

MSDN Premium

Tato nabídka zahrnuje měsíční objemy Cloud Services, Virtual Machines, Websites, úložiště, Content Delivery Network, datových přenosů, SQL Database, SQL Reporting, Service Bus, Media Services Encoding, Backup a Mezipaměti pro předplatitele sady Visual Studio 2010 Premium se sadou Visual Studio.

Každý měsíc zahrnuto bezplatně

Služba Měsíční výhody
Cloud Services, Virtual Machines a Websites 1 500 hodin malých standardních instancí1
50 hodin instancí náročných na paměť2
SQL Server (Web, Standard nebo Enterprise) 1 500 hodin2
SQL Database 5 databázových jednotek databáze verze Web Edition3
Backup 40 GB
Přenosy dat 40 GB v zóně 1 a 40 GB v zóně 2 pro odchozí datové přenosy 4
Úložiště 90 GB místní a 90 GB geograficky redundantní kapacita úložiště
100 000 000 transakcí úložiště
Kódování médií 100 GB (kombinovaný vstup a výstup)
CDN 35 GB v zóně 1 a 35 GB v zóně 2 pro odchozí datové přenosy
2 000 000 transakcí CDN
Mezipaměť 128 MB mezipaměti
Service Bus 1 000 000 zpráv
3000 hodin přenosu

Žádné nevyužité množství, které je součástí této nabídky, si nemůžete přenést do dalšího fakturačního období.

Při registraci vyžadujeme kreditní nebo debetní kartu. Pro každé nové předplatné nastavíme limit útraty ve výši $0, abyste výše uvedené měsíční výhody nemohli nechtěně překročit. Pokud v daném měsíci využijete víc, než jsou výše uvedené objemy, překročíte limit útraty ve výši $0 a vaše služba se pro tento měsíc deaktivuje. Vaše služba se znova aktivuje na začátku dalšího fakturačního období a i když vaše účty úložiště a databáze zachováme, aniž by došlo k nějaké ztrátě dat, budete muset svoje hostované služby znova nasadit. Pokud se rozhodnete limit útraty vypnout, pak se za každé překročení, tj. měsíční využívání nad rámec výše uvedených objemů, budou účtovat poplatky podle sazeb za průběžné platby.

Přečtěte si další informace o tom, jak funguje limit útraty.

Využívání služeb nad rámec měsíčních objemů, které jsou v ceně vaší nabídky, se bude účtovat podle sazeb za průběžné platby.

V případě změn tarifů průběžných plateb vás budeme informovat s 30denním předstihem.

Na platformu Azure se můžou příležitostně přidávat nové služby. O těchto nových službách a případných poplatcích, které by se za jejich používání mohly účtovat, vás budeme s předstihem informovat. Tyto nové služby se vám ale budou účtovat jenom v případě, že se je rozhodnete využívat.

Za veškeré daně, které by se mohly uplatňovat na bezplatně využívané služby, nese výhradní odpovědnost příjemce těchto služeb.

1 Vaše hodiny malé standardní instance zahrnuté do nabídky můžou sloužit k používání instancí ostatních velikostí a dalších Cloud Services, včetně nabídek modelu instance Sdílených a rezervovaných Websites, v ekvivalentních poměrech vysvětlených na příslušných stránkách s údaji o cenách. Model bezplatných instancí služby Websites nabízí 10 bezplatných webů. Hodiny malé standardní instance zahrnuté do této nabídky můžou sloužit k bezplatnému používání Cloud Services (A0, A1, A2, A3, A4), Windows Virtual Machines (A0, A1, A2, A3, A4) nebo Virtual Machines s jinými systémy než Windows (A0, A1, A2, A3, A4).

2 50 hodin instancí náročných na paměť a SQL Server (Web, Standard nebo Enterprise) nabízíme do 31. srpna 2013 jako propagační akci.

3 Tato nabídka zákazníkům umožňuje využívat databáze verze Web Edition do limitu $49.95 USD za měsíc podle standardních tarifů průběžných plateb. To odpovídá pěti 1GB databázím verze Web Edition nebo menšímu počtu větších databází za měsíc.

4 Všechny příchozí datové přenosy jsou zadarmo.

Zásady zrušení

Zrušení můžete provést kdykoli. Pak jenom musíte uhradit nezaplacené poplatky.

Zásady obnovení

Vaše předplatné se každých 8 měsíců od data původní registrace automaticky obnoví s měsíční úrovní výhod MSDN, které jsou v platnosti v okamžiku obnovení. Abyste měli oprávnění dál využívat tyto měsíční výhody, musíte mít aktivní předplatné Visual Studia 2010 Premium s MSDN nebo Visual Studia Ultimate 2010. Pokud svoje předplatné nechcete obnovovat, stačí se přihlásit na zákaznický portál služeb Microsoft Online Services, přejít na kartu Předplatné a funkci automatického obnovování vypnout.

Dostupnost nabídek

Tuto nabídku už nejde koupit.

Limity, kvóty a omezení

V tomto dokumentu najdete seznam běžných limitů, kvót a omezení Azure.

Uplatňují se následující měsíční kvóty využívání. Pokud budete potřebovat vyšší limity, kontaktujte prosím kdykoli služby zákazníkům, abychom se o vašich potřebách dověděli a mohli limity odpovídajícím způsobem upravit.

Smlouvy o úrovni služeb

Nabízíme řadu robustních smluv o úrovni služeb pro každou platformovou službu Azure. Další podrobnosti o našich smlouvách o úrovni služeb můžete najít na naší stránce věnované smlouvám o úrovni služeb. Smlouvy o úrovni služeb se neposkytují pro služby ve verzi Preview.

Závazek týkající se prostředků

Jakékoliv zvýšení úrovní využívání prostředků služeb (např. zvýšení počtu běžících výpočetních instancí nebo zvýšení množství využívaného úložiště) závisí na jejich dostupnosti. Žádná kvóta popisovaná v části Limity, kvóty a omezení nepředstavuje závazek, že bude k dispozici dostatek prostředků k dosažení této kvóty.

Pokud je jakékoliv předplatné na základě této nabídky neaktivní po víc než 90 dnů a neúčtují se za něho poplatky, vyhrazujeme si právo odebrat jakékoliv výpočetní prostředky, včetně hostovaných služeb, virtuálních počítačů a webů. Zaručujeme přitom, že nevymažeme žádná data a umožníme zákazníkům kdykoli znovu aktivovat nasazení. Na odebrání výpočetních prostředků vás upozorníme předem.

Pokud chcete odebrání výpočetních prostředků předejít, musíte každých 90 dnů udělat jednu z těchto věcí:

  1. Přihlásit se do portálu Azure nebo do nového portálu Microsoft Azure
  2. Přístup k prostředkům pomocí našich rozhraní Azure API