Přeskočit navigaci

Azure Microsoft Partner Network

TATO NABÍDKA UŽ NENÍ DOSTUPNÁ.

Seznamte se s novou nabídkou Cloud Essentials.

Tato nabídka je určená pro členy programu Microsoft Partner Network Cloud Essentials. Poskytuje zdarma základní úroveň měsíčních připojení služeb Cloud Services, Virtual Machines, Websites, úložiště, přenosů dat, Media Services Encoding, CDN, SQL Database a Service Bus.

Každý měsíc zahrnuto bezplatně

Cloud Services, Virtual Machines a Websites SQL Server (Web, Standard nebo Enterprise) SQL Database Backup Přenosy dat
375 hodin malých standardních instancí, 50 hodin instancí náročných na paměť1 375 hod. 1 databázová jednotka databáze verze Web Edition2 20 GB 30 GB v zóně 1 a 30 GB v zóně 2 pro odchozí datové přenosy3
Storage Media Services Encoding CDN Mezipaměť Service Bus
70 GB místní a 70 GB geograficky redundantní kapacita úložiště 50 GB (kombinovaný vstup a výstup) 25 GB v zóně 1 a 25 GB v zóně 2 pro odchozí datové přenosy 128 MB mezipaměti 500 000 zpráv
50 000 000 transakcí úložiště   500 000 transakcí CDN   1500 hodin přenosu

Tato nabídka je určená pro členy programu Microsoft Partner Network a je omezená na jednu nabídku na zákazníka.

Žádné nevyužité množství, které je součástí této nabídky, si nemůžete přenést do dalšího fakturačního období.

Při registraci vyžadujeme kreditní nebo debetní kartu. Pro každé nové předplatné nastavíme limit útraty ve výši $0, abyste výše uvedené měsíční výhody nemohli nechtěně překročit. Pokud v daném měsíci využijete víc, než jsou výše uvedené objemy, překročíte limit útraty ve výši $0 a vaše služba se pro tento měsíc deaktivuje. Vaše služba se znova aktivuje na začátku dalšího fakturačního období a i když vaše účty úložiště a databáze zachováme, aniž by došlo k nějaké ztrátě dat, budete muset svoje hostované služby znova nasadit. Pokud se rozhodnete limit útraty vypnout, pak se za každé překročení, tj. měsíční využívání nad rámec výše uvedených objemů, budou účtovat poplatky podle sazeb za průběžné platby.

Přečtěte si další informace o tom, jak funguje limit útraty.

Využívání služeb nad rámec měsíčních objemů, které jsou v ceně vaší nabídky, se bude účtovat podle sazeb za průběžné platby.

V případě změn tarifů průběžných plateb vás budeme informovat s 30denním předstihem.

Do platformy Azure se můžou pravidelně přidávat nové služby. O těchto nových službách a případných poplatcích, které by se za jejich používání mohly účtovat, vás budeme s předstihem informovat. Tyto nové služby se vám ale budou účtovat jenom v případě, že se je rozhodnete využívat.

Za veškeré daně, které by se mohly uplatňovat na bezplatně využívané služby, nese výhradní odpovědnost příjemce těchto služeb.

1 Vaše hodiny malé standardní instance zahrnuté do nabídky můžou sloužit k používání instancí ostatních velikostí a dalších Cloud Services, včetně nabídek modelu instance Sdílených a rezervovaných Websites, v ekvivalentních poměrech vysvětlených na příslušných stránkách s údaji o cenách. Model bezplatných instancí služby Websites nabízí 10 bezplatných webů. Hodiny malé standardní instance zahrnuté do této nabídky můžou sloužit k bezplatnému používání Cloud Services (A0, A1, A2, A3, A4), Windows Virtual Machines (A0, A1, A2, A3, A4) nebo Virtual Machines s jinými systémy než Windows (A0, A1, A2, A3, A4).

2Tato nabídka zákazníkům umožňuje využívat databázi verze Web Edition do limitu $9.99 za měsíc podle standardních tarifů průběžných plateb. To odpovídá jedné 1GB databázi verze Web Edition nebo dvěma 100MB databázím verze Web Edition za měsíc.

3Všechny příchozí datové přenosy jsou zadarmo.

Možnosti platby

Přijaty budou pouze kreditní nebo debetní karty (pokud jsme vám dřív neschválili platby za faktury převodem z účtu). Upozorňujeme, že nepřijímáme předplacené a virtuální kreditní karty.

Další podrobnosti o cenách a fakturaci najdete na naší stránce s cenami.

Zásady zrušení

Předplatné můžete kdykoli zrušit. Pak jenom musíte uhradit nezaplacené poplatky.

Dostupnost nabídek

Tuto nabídku už nejde koupit.

Limity, kvóty a omezení

V tomto dokumentu najdete seznam běžných limitů, kvót a omezení Azure.

Uplatňují se následující měsíční kvóty využívání. Pokud budete potřebovat vyšší limity, kontaktujte prosím kdykoli služby zákazníkům, abychom se o vašich potřebách dověděli a mohli limity odpovídajícím způsobem upravit.

Smlouvy o úrovni služeb

Nabízíme řadu robustních smluv o úrovni služeb pro každou platformovou službu Azure. Další podrobnosti o našich smlouvách o úrovni služeb můžete najít na naší stránce věnované smlouvám o úrovni služeb. Smlouvy o úrovni služeb se neposkytují pro služby ve verzi Preview.

Závazek týkající se prostředků

Jakékoliv zvýšení úrovní využívání prostředků služeb (např. zvýšení počtu běžících výpočetních instancí nebo zvýšení množství využívaného úložiště) závisí na jejich dostupnosti. Žádná kvóta popisovaná v části Limity, kvóty a omezení nepředstavuje závazek, že bude k dispozici dostatek prostředků k dosažení této kvóty.

Pokud je jakékoliv předplatné na základě této nabídky neaktivní po víc než 90 dnů a neúčtují se za něho poplatky, vyhrazujeme si právo odebrat jakékoliv výpočetní prostředky, včetně hostovaných služeb, virtuálních počítačů a webů. Zaručujeme přitom, že nevymažeme žádná data a umožníme zákazníkům kdykoli znovu aktivovat nasazení. Na odebrání výpočetních prostředků vás upozorníme předem.

Pokud chcete odebrání výpočetních prostředků předejít, musíte každých 90 dnů udělat jednu z těchto věcí:

  1. Přihlásit se do portálu Azure nebo do nového portálu Microsoft Azure
  2. Přístup k prostředkům pomocí našich rozhraní Azure API