Přeskočit navigaci

Nabídka služby Azure Databricks

Migrací místních úloh s velkými objemy dat do služby Azure Databricks můžete ušetřit až 50 %.

Modernizace místních úloh v cloudu

Přesuňte své místní úlohy Sparku a úlohy s velkými objemy dat do cloudu a zjednodušte proces vytváření řešení pro velké objemy dat a AI s využitím rychlé a snadno použitelné služby Azure Databricks založené na Apache Sparku a podporující spolupráci.

  • Snížení nákladů

    Snižte provozní náklady s využitím automatického škálování, automatického ukončování úloh a nativní integrace se službou Azure Data Lake Storage Gen2.

  • Zlepšení flexibility

    Zrychlete úlohy a zvyšte produktivitu díky možnosti podle potřeby rychle vertikálně navyšovat nebo snižovat kapacitu výpočetních prostředků.

  • Zlepšení spolupráce

    Umožněte datovým technikům, odborníkům na data a vývojářům získat přístup k novým technologiím a spolupracovat v interaktivním pracovním prostoru s využitím libovolných jazyků a architektur.

Ušetřete až 50 procent

Free yourself from the complexities and constraints of on-premises solutions and realize the benefits of the fully managed Azure Databricks service at a significant discount. Take advantage of the Azure Databricks Unit pre-purchase plan to save up to a 50 percent over the pay-as-you-go pricing.

Získání bezplatného posouzení migrace

Oprávnění zákazníci, kteří podají žádost o tuto nabídku, získají nárok na bezplatné posouzení od Microsoftu i společnosti Databricks.

Podrobnosti nabídky

Zákazníci již nyní můžou ušetřit až 37 % oproti průběžným platbám zakoupením plánu předběžného nákupu jednotek služby Azure Databricks se závazkem na jeden nebo tři roky. Nabídka migrace přináší další 20% slevu pro plán předběžného nákupu se závazkem na tři roky s více než 150 000 jednotek DBCU a 15% slevu pro plán předběžného nákupu se závazkem na jeden rok s více než 100 000 jednotek DBCU. Tato nabídka je platná do 31. prosince 2021. Další informace o plánu předběžného nákupu jednotek služby Azure Databricks najdete na stránce s cenami.

Na tuto nabídku migrace mají nárok všechny skladové položky služby Azure Databricks – skladové položky Premium a Standard pro jednoduchou přípravu dat, přípravu dat a analýzu dat. Předem zakoupené jednotky služby Azure Databricks je možné využít kdykoli a pro všechny typy a úrovně úloh Databricks.

Oprávnění zákazníci získají také bezplatné posouzení migrace. To zahrnuje posouzení stávajících nástrojů, systémů a procesů a dvoudenní workshop věnovaný identifikaci faktorů ovlivňujících hodnotu, určení priorit případů použití a definici budoucí architektury.

Získání nabídky

Pokud vás zajímají další informace o kvalifikačních kritériích a možnostech využití této nabídky, kontaktujte svého zástupce Microsoftu. Pokud nemáte zástupce Microsoftu, kontaktujte prodejní oddělení, které vám poskytne informace o cenách služby Azure Databricks a o tom, jak začít.

Kontaktujte prodej