Přeskočit navigaci

Nominace od partnerů

Vaše informace

Řekněte nám něco o sobě.

Všechna pole označená * jsou povinná.

Informace o zákazníkovi

Řekněte nám něco o zákazníkovi, kterého chcete do programu nominovat.

Informace o projektu

Řekněte nám o projektu migrace zákazníka, včetně jejího rozsahu a časové osy.

Který scénář zákazníka zajímá? *

Podrobnosti o projektu migrace databází a infrastruktury

Které úlohy jsou součástí migrace DC zákazníka (vyberte jednu nebo víc možností) *

Podrobnosti o projektu modernizace dat a aplikací

Podrobnosti o projektu VDI

Jakou možnost nasazení VDI plánujete?

Poznámka: Pokud je vaše možnost nasazení Windows Virtual Desktop, ujistěte se prosím, že máte odpovídající licencování. Další informace najdete na stránce s cenami.

Proběhlo již posouzení migrace?
Požádali jste Microsoft o finanční pomoc (např. přes stávající program End Customer Investment Fund [ECIF]) nebo technickou pomoc (např. zapojení technických pracovníků Microsoftu)?
Spolupracujete se zákaznickým týmem Microsoftu?
Má už zákazník předplatné Azure?