Přeskočit navigaci

Migrace

Podpořte rychlejší zhodnocení s využitím flexibilních a výkonných strategií migrace do cloudu, a to při minimalizaci vlivu na chod firmy.

Dlouhodobá migrace

V této fázi vás provedeme migrací do cloudu prostřednictvím čtyř běžně používaných přístupů. Seznamte se s těmito přístupy, abyste mohli zvolit správnou kombinaci pro vaše aplikace. U méně důležitých aplikací můžete například zvolit změnu hostitele nebo tyto aplikace migrovat metodou „lift and shift“ beze změn kódu, zatímco u jiných, důležitějších aplikací můžete změnit architekturu jejich rozložením na služby.

"Create a multifaceted application strategy to determine when rehosting, refactoring, rebuilding or replacing applications delivers value, and how new applications can be built using cloud-optimized and cloud-native design principles."

Gartner, „Vytvoření efektivní strategie cloud computingu díky zodpovězení pěti klíčových otázek“, David W. Cearley, listopad 2015, aktualizováno 23. června 2017

Prozkoumejte strategie migrace do cloudu a zjistěte, kdy a jakým způsobem vyhoví vašim cílům

Tato možnost nevyžadující změny kódu, často označovaná jako migrace metodou „lift and shift“, umožňuje rychle migrovat existující aplikace do Azure. Každá aplikace se migruje tak, jak je, což poskytuje výhody cloudu bez rizik nebo nákladů spojených s prováděním změn kódu.

Ideální v těchto situacích:

 • Potřebujete rychle přesunout aplikace ze svého datacentra do cloudu.
 • Architektura vašich aplikací dokáže využít škálovatelnosti služby Azure IaaS.
 • Vaše firma vyžaduje aplikace, ale nepotřebuje rovnou měnit jejich funkce.
 • Vaše požadavky na aplikace nebo databáze může splnit jedině virtuální počítač Azure IaaS.
 • Potřebujete aplikaci přesunout beze změn kódu.

Ukázkový postup změny hostitele

Kroky migrace

Změna hostitele na IaaS

Změna hostitele databáze

Optimalizace

Krok 1 z 4

Replikace virtuálních počítačů nebo fyzických serverů do Azure

Azure Site Recovery umožňuje replikovat servery v pár jednoduchých krocích, včetně virtuálních počítačů VMware nebo fyzických serverů s Windows nebo Linuxem. Virtuální počítače můžete replikovat na účty úložiště úrovně Premium nebo Standard v závislosti na výkonu vaší aplikace a požadavcích na smlouvy SLA.

Krok 2 z 4

Konfigurace programu Zvýhodněné hybridní využití Azure a služby Managed Disks

Při migraci virtuálních počítačů s Windows Serverem do Azure vám pomůže ušetřit program Zvýhodněné hybridní využití Azure. Zvolte ještě před migrací doporučené konfigurace posouzení, jako je typ úložiště, skupiny dostupnosti, velikost virtuálních počítačů a konfigurace sítě.

Krok 3 z 4

Testování a migrace aplikací do Azure

Stanovte směrný plán výkonu aplikace v Azure pomocí nerušivého testovacího převzetí služeb při selhání v rámci Site Recovery. Potom bez obav proveďte migraci aplikace do Azure.

Krok 4 z 4

Přenos velkých objemů dat

Službu Azure Data Box můžete využít, když chcete do Azure přenést velké objemy dat, ale jste omezeni časem, dostupností sítě nebo náklady. Službu Data Box podporuje celá řada partnerů s bohatými zkušenostmi v pomáhání zákazníkům se správou datových prostředků.

Krok 1 z 3

Migrace databáze

Pomocí služby Azure Database Migration Service můžete snadno provést migraci databází SQL Server, open source a jiných relačních databází na plně spravovaná řešení v Azure, jako jsou služby Azure SQL Database Managed Instance, Azure Database for PostgreSQL a Azure Database for MySQL. Nerelační databáze můžete migrovat na služby Azure Cosmos DB pomocí nástroje pro migraci dat.

Krok 2 z 3

Škálování migrace databází

Pomocí služby Database Migration Service můžete provést paralelní migraci databází.

Krok 3 z 3

Dokončení migrace

Až bude migrovaná databáze připravená, stačí znovu připojit vaši aplikaci tím, že aktualizujete připojovací řetězce.

Krok 1 z 4

Zajištění dodržování předpisů

Zásady zabezpečení, které definují požadovanou konfiguraci úloh, vám pomůžou splnit firemní nebo zákonné požadavky. Azure Machine Learning identifikuje chybějící šifrování dat a pravidla brány firewall.

Krok 2 z 4

Zálohování virtuálních počítačů

Zálohujte migrované virtuální počítače s Windows nebo Linuxem z webu Azure Portal. Vzhledem k tomu, že všechny informace o zálohách jsou na centrálním řídicím panelu, můžete se při neočekávané ztrátě dat rychle rozhodnout, co dělat.

Krok 3 z 4

Správa dodržování předpisů

Zajistěte správné řízení definováním zásad a monitorováním dodržování vašich standardů. Pomocí řízení přístupu na základě role (RBAC) implementujte přístup s nejnižšími možnými oprávněními a přístup právě včas pro správce.

Krok 4 z 4

Sledování využití virtuálních počítačů

Pomocí služby Azure Cost Management monitorujte využití procesoru na vašich virtuálních počítačích, detekujte nedostatky a optimalizujte využití.

Doporučené technologické služby

Technologičtí partneři pro migraci do Azure nabízejí alternativní řešení, která můžete prozkoumat v případě, že služby pro migraci do Azure nepodporují vaše konkrétní požadavky. Partnerská řešení můžou splnit různé požadavky, včetně migrace bez agenta, migrace pouze aplikací a další.

Refaktoring, často označovaný jako „opětovné zabalení“, představuje přístup k migraci do cloudu, který umožňuje připojení aplikace k Azure PaaS a lepší využití výhod cloudu s minimálními úpravami kódu aplikace nebo změnami konfigurace.

Existující aplikace můžete například přesunout do služeb Azure App Service nebo Azure Kubernetes Service (AKS). Můžete také refaktorovat relační i nerelační databáze do služeb Azure SQL Database Managed Instance, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL nebo Azure Cosmos DB.

Ideální v těchto situacích:

 • Potřebujete použít stávající základ kódu a dovednosti v oblasti vývoje a je pro vás důležitá přenositelnost kódu.
 • Vaši aplikaci je možné snadno znovu zabalit, aby fungovala v Azure.
 • Chcete aplikovat inovativní postupy DevOps, které nabízí Azure.
 • Váš tým IT investuje do DevOps s využitím kontejnerové strategie pro některé úlohy.

Ukázkový postup refaktorování

Kroky migrace

Kontejnerizace aplikací

Přesun databáze

Optimalizace

Krok 1 z 2

Nové zabalení existujících aplikací

Využijte možnosti platformy jako služby (PaaS). Odesílejte své aplikace do služby Azure Container Registry.

Krok 2 z 2

Nasazení do služby Kubernetes v Azure

Vytvořte, nakonfigurujte a spravujte cluster virtuálních počítačů, ve kterém je předem nakonfigurované spouštění kontejnerizovaných aplikací. Díky službě Azure Kubernetes Service (AKS) je to snadné.

Krok 1 z 2

Migrace databáze

Pomocí služby Database Migration Service můžete snadno provést migraci databází SQL Server, open source a jiných relačních databází na plně spravovaná řešení v Azure, jako jsou služby Azure SQL Database Managed Instance, Azure Database for PostgreSQL a Azure Database for MySQL. Nerelační databáze můžete migrovat na služby Azure Cosmos DB pomocí nástroje pro migraci dat.

Krok 2 z 2

Škálování migrace databází

Služba Azure Database Migration Service umožňuje paralelní migraci databází.

Krok 1 z 2

Security Center

Zásady zabezpečení, které definují požadovanou konfiguraci úloh, vám pomůžou zajistit dodržování firemních nebo zákonných předpisů. Azure Machine Learning identifikuje chybějící šifrování dat a pravidla brány firewall.

Krok 2 z 2

Monitorování a vizualizace nákladů

Získáte přehled o nákladech a spotřebě prostředků, a to v rámci jednoho unifikovaného zobrazení. Váš provozní personál a obchodní uživatelé si mohou vytvářet vlastní řídicí panely a zobrazovat data podle svých potřeb.

Doporučené technologické služby

Technologičtí partneři pro migraci do Azure nabízejí alternativní řešení, která můžete prozkoumat v případě, že služby pro migraci do Azure nepodporují vaše konkrétní požadavky. Partnerská řešení můžou splnit různé požadavky, včetně migrace bez agenta, migrace pouze aplikací a další.

Upravte nebo rozšiřte základ kódu existující aplikace a optimalizujte její architekturu pro cloudové škálování.

Například monolitickou aplikaci můžete rozložit na mikroslužby, které spolupracují a rychle se škálují. Navíc můžete změnit architekturu relačních i nerelačních databází na plně spravovaná řešení Azure DBaaS, jako jsou služby Azure SQL Database Managed Instance, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL nebo Azure Cosmos DB.

Ideální v těchto situacích:

 • Vaše aplikace potřebuje celkovou revizi za účelem začlenění nových funkcí nebo zajištění efektivnějšího fungování na cloudové platformě.
 • Chcete využít investice do stávajících aplikací.
 • Chcete hospodárným způsobem splnit požadavky na škálovatelnost.
 • Chcete minimalizovat využití virtuálních počítačů.
 • Chcete aplikovat inovativní postupy DevOps, které nabízí Azure.

Ukázkový postup změny architektury

Kroky migrace

Změna architektury aplikace

Kontejnerizace aplikací

Přesun databáze

Krok 1 z 2

Změňte architekturu svého kódu

Rozdělte monolitickou aplikaci do několika volně propojených modulů, které spolupracují a využívají výhod cloudové platformy.

Krok 2 z 2

Nezávislý vývoj

Sestavujte, testujte a nasazujte jednotlivé komponenty samostatně. Všechny jsou navzájem nezávislé a volně propojené.

Krok 1 z 3

Nezávislé nasazování

Mikroslužbu můžete aktualizovat, aniž byste museli znovu nasazovat aplikaci. Pokud při aktualizaci dojde k nějaké chybě, můžete ji vrátit nebo posunout vpřed, aniž by to mělo vliv na celou aplikaci.

Krok 2 z 3

Předejte svoji aplikaci do Azure Container Registry

Ukládejte a spravujte image pro všechny typy kontejnerových nasazení pomocí služby Azure Container Registry.

Krok 3 z 3

Nasazení do služby Kubernetes v Azure

Vytvořte, nakonfigurujte a spravujte cluster virtuálních počítačů, ve kterém je předem nakonfigurované spouštění kontejnerizovaných aplikací. Díky službě Azure Kubernetes Service (AKS) je to snadné.

Krok 1 z 2

Škálování migrace databází

Služba Azure Database Migration Service umožňuje paralelní migraci databází.

Krok 2 z 2

Dokončení migrace

Migrovaná databáze je připravená k použití. Stačí se jenom znovu připojit a vaše aplikace může běžet.

Doporučené technologické služby

Technologičtí partneři pro migraci do Azure nabízejí alternativní řešení, která můžete prozkoumat v případě, že služby pro migraci do Azure nepodporují vaše konkrétní požadavky. Partnerská řešení můžou splnit různé požadavky, včetně migrace bez agenta, migrace pouze aplikací a další.

Aplikaci můžete znovu sestavit od základu s využitím nativních cloudových technologií v Azure.

Můžete například sestavovat úplně nové aplikace s využitím nativních cloudových technologií, jako jsou architektura bez serverů, Azure AI, Azure SQL Database Managed Instance, Azure Cosmos DB a další.

Ideální v těchto situacích:

 • Chcete zajistit rychlý vývoj a omezují vás funkce a životnost stávající aplikace.
 • Jste připraveni sestavovat nové aplikace s využitím nativních cloudových technologií.
 • Chcete sestavovat inovativnější aplikace využívající pokroky v oblasti AI, blockchainu a IoT.
 • Chcete urychlit obchodní inovace.
 • Chcete aplikovat inovativní postupy DevOps, které nabízí Azure.

Ukázka opětovného sestavení