Přeskočit navigaci

Kontrolní seznam pro migraci do cloudu

Jednoduché kroky pro okamžité zahájení migrace

Tento kontrolní seznam vás provede kroky pro naplánování, vyhodnocení a zahájení migrace do cloudu a nabídne vám prostředky, které vám pomohou přesunout se do cloudu s využitím Microsoft Azure.

Posílení zabezpečení a úspora nákladů

Konec podpory serverů 2008 se blíží. Nastavte prioritu migrace úloh běžících na SQL Serveru a Windows Serveru 2008 a 2008 R2 do Azure a získejte rozšířené aktualizace zabezpečení bez dalších poplatků.

Migrace do Azure

Získejte další tipy, které vám pomohou zjednodušit vaši cestu ke cloudu.

Tento kontrolní seznam vás provede kroky pro naplánování, vyhodnocení a zahájení migrace do cloudu a nabídne vám prostředky, které vám pomohou přesunout se do cloudu s využitím Microsoft Azure.

 • Identifikace a zapojení účastníků

  Obraťte se na klíčové lidi v rámci organizace, včetně IT i obchodních investorů. Včasné zapojení a podpora povedou k plynulejšímu a rychlejšímu procesu migrace.

 • Vytvoření strategického plánu

  Stanovte si cíle a priority pro migraci do cloudu. Abyste migraci urychlili, vytvořte plán pro hlavní obchodní události a identifikujte rychlé úspěchy, jako je přesunutí aplikací s pouze několika závislostmi.

 • Výpočet celkových nákladů na vlastnictví

  Vytvořte přizpůsobený obchodní případ pro migraci pomocí kalkulačky celkových nákladů na vlastnictví, abyste naplánovali náklady a odhadli potenciálních úspory.

 • Zkoumání a posouzení místních aplikací

  Před migrací proveďte inventuru všech místních serverů a vyhodnoťte závislosti. Azure Migrate poskytuje mechanismus inventarizace, který vám pomůže při přechodu k dalším krokům. Během migrace můžete pomocí Azure Migrate lépe pochopit závislosti virtuálních počítačů a aplikací vaší migrace.

 • Získání podpory pro vaši implementaci

  Mnoho organizací si pro podporu migrace do cloudu vyžádá externí pomoc. Pokud chcete přejít na Azure rychle a bez obav s přizpůsobenou asistencí, zvažte poskytovatele spravované služby Azure Expert nebo FastTrack for Azure.

 • Budování dovedností týmu

  Pro úspěšnou změnu organizace je důležitý pevný základ školení. Podívejte se na bezplatná školení dostupná na Microsoft Learn zahrnující kurzy základů Azure, architektury řešení a zabezpečení. Podporujte svůj tým, aby si také prošel certifikaci Azure.

 • Seznámení s možnostmi migrace

  Existuje několik různých strategií migrace včetně změny hostování, refaktoringu a změny architektury. Na začátek zkuste změnu hostování, která se často označuje jako migrace metodou „lift and shift“. Tento přístup umožňuje migrovat aplikace tak, jak jsou, bez rizika nebo nákladů na změny kódu.

 • Pilotní nasazení migrace s několika úlohami

  K potvrzení úspěchu cesty migrace použijte vyhodnocování a migraci úloh s nízkou složitostí jako pilotního projektu.

  • Vyhodnoťte úlohy pomocí služby Azure Migrate a pak ji použijte k provedení testovací migrace.
  • Proveďte pilotní nasazení pomocí migrace databází z místního prostředí do Azure prostřednictvím Azure Database Migration Service.
 • Migrace zbývajících úloh do Azure

  Po úspěšném pilotním nasazení pomocí Azure Migrate budete připraveni na migraci ve velkém měřítku. Pomocí poznatků a nástrojů z pilotního nasazení dokončete migraci úloh do Azure.

 • Vyřazení stávající místní infrastruktury z provozu

  Po úspěšné migraci a ověření určete proces vyřazení z provozu pro vaše místní systémy. Cílem je snížit režijní náklady na IT a čas strávený správou zastaralé infrastruktury.

 • Optimalizace, zabezpečení a správa migrovaných úloh

  Po migraci pokračujte v optimalizaci využití a úspor. Azure vám pomáhá s dalším zlepšováním pomocí služeb Azure Cost Management a Azure Security Center. Další informace o osvědčených postupech zabezpečení a správy

Přechod na Microsoft Azure

Migrace na Azure vám poskytuje svobodu při sestavování, správě a nasazování aplikací v rozsáhlé globální síti pomocí nástrojů a architektur oblíbených ve vaší organizaci.

Inovace

Zaměřte se na obchodní inovace pomocí plně spravovaných služeb a nástrojů Azure, abyste modernizovali své aplikace.

Úspora nákladů

AWS je pětkrát dražší než Azure pro Windows Server a SQL Server. Seznamte se s tím, jak se úspory sčítají se Zvýhodněným hybridním využitím Azure a rozšířenými aktualizacemi zabezpečení.*

Zabezpečení a dodržování předpisů

Nejširší škála dodržování předpisů ze všech poskytovatelů cloudu posílí stav vašeho zabezpečení.

Začínáme

Centrum migrace Azure obsahuje nástroje a prostředky, které potřebujete k zahájení migrace.

Kontaktovat specialistu na Azure

Prodiskutujte svůj projekt migrace do cloudu a využijte Azure na maximum.

*Ceny jsou platné k 24. říjnu 2018 a mohou se změnit. Skutečné ceny a slevy za programy v jednotlivých oblastech se můžou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě. Další informace vám poskytne prodejní zástupce.