Přeskočit navigaci

Připravenost na přechod do cloudu

Vyhodnoťte, jak se má vaše organizace a úlohy přesunout do Azure, a získejte doprovodné materiály, nástroje a pomoc s postupem přechodu na cloud.

Začněte s nástrojem SMART

Změřte si připravenost na přechod do cloudu s využitím nástroje SMART (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool) a získejte podrobné pokyny a materiály, které vám pomůžou s dosažením cílů přechodu na cloud.

Zahájit posouzení

Posouzení připravenosti v 10 klíčových dimenzích

Odpovězte na otázky týkající se vaší organizace a zdrojů IT a získejte individuální posouzení:

  • Obchodní strategie
  • Podpora partnerů
  • Zjišťování a hodnocení
  • Obchodní zdůvodnění
  • Plán migrace
  • Technické dovednosti
  • Cílová zóna
  • Implementace migrace
  • Zásady správného řízení
  • Správa

Nastavení cílů a sledování průběhu

Pomocí nastavení cílů a sledováním postupu přímo v nástroji zjistěte, kde přesně se na cestě modernizace a migrace do cloudu nacházíte a co potřebujete udělat dál. Protože se vaše plány nebo cíle vyvíjejí, můžete vyhodnocení kdykoli znovu spustit.

Kontrolní seznam pro migraci do Azure

V tomto užitečném kontrolním seznamu pro migraci do cloudu najdete názorný postup a dozvíte se, jaké nabídky a prostředky vám pomůžou snížit náklady a urychlit přechod do cloudu.

Přehled procesu přechodu na cloud

Přestože plán migrace a modernizace bude pro vaši organizaci jedinečný, tady je přehled základních kroků:

Identifikace a zapojení účastníků

Obraťte se na klíčové lidi v rámci organizace, včetně IT i obchodních investorů. Včasné zapojení a podpora povedou k plynulejšímu a rychlejšímu procesu modernizace a migrace do cloudu.

Vytvoření strategického plánu

Stanovte si cíle a priority pro modernizaci a migraci do cloudu. Abyste svůj postup urychlili, vytvořte si plán pro hlavní obchodní události a identifikujte možnosti rychlého dosažení požadovaného výsledku, jako je například přesunutí aplikací s pouze několika závislostmi.

Výpočet celkových nákladů na vlastnictví

Create a personalized business case for migration by using the total cost of ownership (TCO) calculator to plan for costs and estimate your potential savings.

Zkoumání a posouzení místních aplikací

Before migrating, create an inventory of all your on-premises servers and assess any virtual machine and app dependencies using Azure Migrate.

Získání podpory pro vaši implementaci

Many organizations opt for outside help to support their cloud migration and modernization projects. To move to Azure quickly and confidently with personalized assistance, consider working with FastTrack for Azure or partners who are certified migration and modernization experts.

Budování dovedností v týmu

A solid training foundation is important for ensuring that everyone in your org experiences the full benefits of cloud adoption. Free training is available on Microsoft Learn, which includes courses on Azure fundamentals, solution architecture, and security. Encourage your team to explore Azure certification, as well.

Seznámení s možnostmi přechodu na cloud

There are several different cloud adoption strategies, including rehosting, refactoring, and rearchitecting. To get off to a fast start, try rehosting—often referred to as "lift-and-shift" migration. This approach lets you start taking advantage of cloud benefits right away by migrating your apps as they are, without the time or expense of making code changes.

Pilotní nasazení s několika málo úlohami

Prove success in your cloud journey by assessing and migrating low complexity workloads as a pilot.

Modernizace a migrace zbývajících úloh do Azure

After a successful pilot, you'll be ready to migrate or modernize at scale using Azure Migrate. Use learnings and tools from the pilot to complete your workload migration.

Vyřazení stávající místní infrastruktury z provozu

Po úspěšné migraci a ověření určete proces vyřazení z provozu pro vaše místní systémy. Cílem je snížit režijní náklady na IT a čas strávený správou zastaralé infrastruktury.

Optimalizace, zabezpečení a správa migrovaných úloh

After migration, continue to optimize your cloud usage and savings using the guidance and tools found in Azure Cost Management and Azure Security Center. Learn more about security and management best practices for migrating and modernizing your digital estate.

Přechod na Microsoft Azure

Získejte svobodu potřebnou při sestavování, správě a nasazování aplikací v rozsáhlé globální síti, a to vlastním tempem a pomocí nástrojů a architektur oblíbených ve vaší organizaci.

Inovace

Zaměřte se na obchodní inovace pomocí plně spravovaných služeb a nástrojů Azure, abyste modernizovali své aplikace.

Úspora nákladů

AWS je pětkrát dražší než Azure pro Windows Server a SQL Server. Seznamte se s tím, jak se úspory sčítají se Zvýhodněným hybridním využitím Azure a rozšířenými aktualizacemi zabezpečení.*

Zabezpečení a dodržování předpisů

Nejširší škála dodržování předpisů ze všech poskytovatelů cloudu posílí stav vašeho zabezpečení.

Začínáme

Centrum modernizace a migrace do Azure obsahuje nástroje a materiály, které potřebujete k provedení migrace vlastním tempem.

Program migrace do Azure a modernizace

Zajistěte si při nastavování cloudového prostředí vhodnou kombinaci odborné pomoci a pokračujte s jistotou.

*Ceny jsou platné k 4. červnu 2021 a mohou se změnit. Skutečné ceny a slevy za programy v jednotlivých oblastech se můžou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě. Další informace vám poskytne prodejní zástupce.