Přeskočit navigaci

Připravenost na přechod do cloudu

Vyhodnoťte, jak se má vaše organizace a úlohy přesunout do Azure, a získejte doprovodné materiály, nástroje a pomoc s postupem přechodu na cloud.

Začněte s nástrojem SMART

Změřte si připravenost na přechod do cloudu s využitím nástroje SMART (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool) a získejte podrobné pokyny a materiály, které vám pomůžou s dosažením cílů přechodu na cloud.

Zahájit posouzení

Posouzení připravenosti v 10 klíčových dimenzích

Odpovězte na otázky týkající se vaší organizace a zdrojů IT a získejte individuální posouzení:

  • Obchodní strategie
  • Podpora partnerů
  • Zjišťování a hodnocení
  • Obchodní zdůvodnění
  • Plán migrace
  • Technické dovednosti
  • Cílová zóna
  • Implementace migrace
  • Zásady správného řízení
  • Správa

Nastavení cílů a sledování průběhu

Pomocí nastavení cílů a sledováním postupu přímo v nástroji zjistěte, kde přesně se na cestě modernizace a migrace do cloudu nacházíte a co potřebujete udělat dál. Protože se vaše plány nebo cíle vyvíjejí, můžete vyhodnocení kdykoli znovu spustit.

Kontrolní seznam pro migraci do Azure

V tomto užitečném kontrolním seznamu pro migraci do cloudu najdete názorný postup a dozvíte se, jaké nabídky a prostředky vám pomůžou snížit náklady a urychlit přechod do cloudu.

Přehled procesu přechodu na cloud

Přestože plán migrace a modernizace bude pro vaši organizaci jedinečný, tady je přehled základních kroků:

Identifikace a zapojení účastníků

Obraťte se na klíčové lidi v rámci organizace, včetně IT i obchodních investorů. Včasné zapojení a podpora povedou k plynulejšímu a rychlejšímu procesu modernizace a migrace do cloudu.

Vytvoření strategického plánu

Stanovte si cíle a priority pro modernizaci a migraci do cloudu. Abyste svůj postup urychlili, vytvořte si plán pro hlavní obchodní události a identifikujte možnosti rychlého dosažení požadovaného výsledku, jako je například přesunutí aplikací s pouze několika závislostmi.

Výpočet celkových nákladů na vlastnictví

Pomocí kalkulačky celkových nákladů na vlastnictví (TCO) si můžete vytvořit individuální obchodní odůvodnění migrace, naplánovat náklady a odhadnout potenciální úspory.

Zkoumání a posouzení místních aplikací

Před migrací vytvořte soupis všech svých lokálních serverů a vyhodnoťte všechny závislosti na virtuálních počítačích a aplikacích pomocí Azure Migrate.

Získání podpory pro vaši implementaci

Mnoho organizací se rozhodlo pro externí pomoc při podpoře svých projektů migrace a modernizace cloudu. Pokud se chcete rychle a s jistotou přesunout do Azure pomocí přizpůsobené pomoci, zvažte možnost pracovat s FastTrack pro Azure nebo partnery, kteří jsou certifikovanými odborníky na migraci a modernizaci.

Budování dovedností v týmu

Pevný základ školení je důležitý pro zajištění toho, aby všichni ve vaší organizaci plně využívali výhod zavedení cloudu. Bezplatné školení je k dispozici v Microsoft Learn, které zahrnuje kurzy o základech Azure, architektuře řešení a zabezpečení. Povzbuďte svůj tým, aby si prozkoumal také certifikaci Azure.

Seznámení s možnostmi přechodu na cloud

Existuje několik různých strategií přijetí cloudu, včetně opětovného hostování, refaktoringu a opětovné archivace. Pokud chcete rychle začít, zkuste opětovné hostování – často se označuje jako migrace typu "lift-and-shift". Tento přístup vám umožní začít hned využívat výhody cloudu tím, že migrujete své aplikace v jejich stávající podobě, aniž byste museli věnovat čas nebo vynaložit náklady na změny kódu.

Pilotní nasazení s několika málo úlohami

Prokažte úspěšnost své cesty do cloudu hodnocením a migrací nenáročných úloh jako pilotní projekt..

Modernizace a migrace zbývajících úloh do Azure

Po úspěšném pilotním projektu budete připraveni na migraci nebo modernizaci ve velkém měřítku pomocí nástroje Azure Migrate. Využijte poznatky a nástroje z pilotního projektu k dokončení migrace pracovní zátěže.

Vyřazení stávající místní infrastruktury z provozu

Po úspěšné migraci a ověření určete proces vyřazení z provozu pro vaše místní systémy. Cílem je snížit režijní náklady na IT a čas strávený správou zastaralé infrastruktury.

Optimalizace, zabezpečení a správa migrovaných úloh

Po migraci pokračujte v optimalizaci využití cloudu a úsporách pomocí pokynů a nástrojů v Azure Cost Management a Azure Security Center. Další informace o zabezpečení a osvědčených postupech správy při migraci a modernizaci digitálního majetku.

Přechod na Microsoft Azure

Získejte svobodu potřebnou při sestavování, správě a nasazování aplikací v rozsáhlé globální síti, a to vlastním tempem a pomocí nástrojů a architektur oblíbených ve vaší organizaci.

Inovace

Zaměřte se na obchodní inovace pomocí plně spravovaných služeb a nástrojů Azure, abyste modernizovali své aplikace.

Úspora nákladů

AWS je pětkrát dražší než Azure pro Windows Server a SQL Server. Seznamte se s tím, jak se úspory sčítají se Zvýhodněným hybridním využitím Azure a rozšířenými aktualizacemi zabezpečení.*

Zabezpečení a dodržování předpisů

Nejširší škála dodržování předpisů ze všech poskytovatelů cloudu posílí stav vašeho zabezpečení.

Začínáme

Centrum modernizace a migrace do Azure obsahuje nástroje a materiály, které potřebujete k provedení migrace vlastním tempem.

Program migrace do Azure a modernizace

Zajistěte si při nastavování cloudového prostředí vhodnou kombinaci odborné pomoci a pokračujte s jistotou.

*Ceny jsou platné k 4. červnu 2021 a mohou se změnit. Skutečné ceny a slevy za programy v jednotlivých oblastech se můžou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě. Další informace vám poskytne prodejní zástupce.