Migrace virtuálních počítačů do Azure

Zjednodušení migrace virtuálních počítačů do cloudu

Migrace virtuálních počítačů do Azure

Přečtěte si, jak zjišťovat, vyhodnocovat a migrovat vaše virtuální počítače s Windows a Linuxem z VMware do Azure. Služba Azure Migrate vám pomůže naplánovat migraci zjištěním místních virtuálních počítačů a aplikací pomocí zařízení kolektoru. Budete moci vyhodnotit možné scénáře migrace a odhadnout náklady. Azure Site Recovery umožňuje replikovat virtuální počítače do prostředí Azure. Pak budete moci otestovat své úlohy a použít je jako produkční.

  1. Informace

Identifikujte vaše virtuální počítače, vyhodnoťte připravenost k migraci, namapujte aktuální konfiguraci počítačů na optimální cloudové virtuální počítače a proveďte analýzu nákladů na vaše nové cloudové prostředí a potom určete, kde by vaše migrace měla začít. Služba Azure Migrate umožní zjišťování a analýzy místních prostředků. Navíc můžete využít dodatečné nástroje od technologických partnerů pro migraci do Azure.

  1. Migrace

Replikujte vaše virtuální počítače do cloudu pomocí softwarových nástrojů, zvolte kontejnerizaci aplikací pro zajištění větších cenových výhod a současně si zajistěte rychlou migraci a minimální dopad na chod firmy. Migrace virtuálních počítačů metodou Lift and Shift je dostupná pomocí služby Azure Site Recovery nebo nástrojů od technologických partnerů Azure.

  1. Optimalizace

K průběžnému vyladění vašich prostředků využijte nástroje a služby, které posilují zabezpečení, konsolidujte správu úloh pro lepší vyladění výkonu a určete správnou velikost virtuálních počítačů pro vaše prostředí, abyste zajistili maximální návratnost vašich investic. Dokončete proces migrace tím, že umožníte součástem práci v bezpečném a dobře spravovaném prostředí využívajícím služby jako Azure Security Center a Azure Cost Management.

Zkoumání a posouzení

Migrace

Optimalizace

Zjišťování místních virtuálních počítačů s využitím Azure Migrate

Ke zjištění místních virtuálních počítačů využijte virtuální zařízení s využitím formátu OVA (Open Virtual Appliance), vytvořte skupiny virtuálních počítačů a vyhodnoťte jejich vhodnost pro migraci.

Krok 1 z 4

Využití vizualizace závislostí k vytvoření skupin

Můžete zobrazit závislosti místních počítačů a vytvořit vysoce důvěryhodné skupiny pro migraci.

Krok 2 z 4

Vyhodnocení skupiny pro migraci do Azure

Vyhodnoťte, jestli virtuální počítače v každé skupině jsou vhodné pro spouštění v Azure, určete správnou velikost virtuálních počítačů na základě dat o výkonu a odhadněte náklady na provozování virtuálních počítačů v Azure.

Krok 3 z 4

Náprava připravenosti virtuálních počítačů Azure

Zjistěte důvody, které vedou k potížím s připraveností virtuálních počítačů. Služba Azure Migrate vám doporučí kroky k nápravě a navrhne nástroje pro migraci.

V tomto příkladu Azure Migrate navrhuje použití služby Azure Database Migration Service pro virtuální počítač, uvnitř kterého je spuštěná databáze.

Krok 4 z 4

Replikace virtuálních počítačů nebo fyzických serverů do Azure

Pomocí několika jednoduchých kroků můžete replikovat několik virtuálních počítačů VMware najednou. Virtuální počítače je možné replikovat do účtů úložiště úrovně Premium nebo Standard.

Krok 1 z 4

Replikace virtuálních počítačů VMware do Azure

Azure Site Recovery podporuje širokou škálu operačních systémů Windows a Linux. Virtuální počítače VMware s rozhraním UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) je možné replikovat do Azure s využitím Site Recovery.

Krok 2 z 4

Konfigurace programu Zvýhodněné hybridní využití Azure a služby Managed Disks

Při migraci virtuálních počítačů s Windows Serverem do Azure vám pomůže ušetřit program Zvýhodněné hybridní využití Azure. Zvolte ještě před migrací doporučené konfigurace procesu Azure Migrate, jako je typ úložiště, sady dostupnosti, velikosti virtuálních počítačů a konfigurace sítě.

Krok 3 z 4

Testování a migrace aplikací do Azure

Otestujte si výkon vašich aplikací v Azure dřív, než je přesunete, s využitím Site Recovery. Potom pomocí několika málo kliknutí proveďte migraci aplikací do Azure.

Krok 4 z 4

Řídicí panel pro správu nákladů na cloud

Přizpůsobitelné řídicí panely umožňují vizualizovat náklady na cloud a jeho využití shromážděné na jednom místě.

Krok 1 z 4

Porovnání nákladů na cloud a rozpočtu v průběhu času

Sledujte náklady na cloud (seskupené podle obchodních jednotek nebo projektů) ve vztahu k rozpočtu. Získáte navíc podrobný přehled o tom, co všechno k těmto nákladům přispívá.

Krok 2 z 4

Přidělení nákladů na cloud

Vaše náklady na cloud můžete přidělit podle typů úloh, obchodních jednotek, projektů nebo libovolným jiným způsobem, který vám, vyhovuje.

Krok 3 z 4

Sledování využití virtuálních počítačů

Sledování využití procesoru u virtuálních počítačů vám pomůže odhalit slabá místa a zajistit efektivní využití.

Krok 4 z 4

Podívejte se, co vám služba Azure Migrate nabízí

Vyzkoušejte si Azure Migrate v praktické laboratoři

Naučte se používat Azure Migrate v praktické laboratoři.

Pusťte se do testování v laboratoři ještě dnes

Další informace

Další informace vám poskytne průvodce testováním konceptu

Začněte

Související produkty a služby

Azure Migrate

Snadné zjišťování, vyhodnocení, určení správné velikosti a migrace místních virtuálních počítačů do Azure

Další informace vám poskytne průvodce testováním konceptu migrace.

Site Recovery

Organizace ochrany a obnovení privátních cloudů

Přečtěte si dokumentaci, kde se dozvíte víc.

Správa nákladů

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Přečtěte si dokumentaci, kde se dozvíte víc.