IoT Signals

Přečtěte si zprávu IoT Signals pro rok 2020 a prozkoumejte nejnovější trendy v oblasti Internetu věcí (IoT) a získejte poznatky potřebné k vývoji strategie IoT pro vaši organizaci.

IoT hraje klíčovou – a stále významnější – úlohu pro firmy

Řešení IoT se stávají čím dál důležitější součástí každodenního provozu celé řady firem a jejich plánů do budoucna. V zájmu lepšího pochopení tohoto trendu Microsoft zadal zpracování zprávy IoT Signals pro rok 2020. Na vzniku této zprávy se podílelo 3 000 pracovníků s rozhodovací pravomocí z různých odvětví a zemí, kteří odpovídali na otázky ohledně využití IoT ve velkých organizacích, pro které pracují.

Letošní zpráva odhaluje, jak se využití IoT rychle diverzifikuje a stává se čím dál běžnější. Řešení IoT se nadále implementují napříč rozšiřující se škálou případů použití v jednotlivých odvětvích a stávají se tak nedílnou součástí společností více než kdy dříve. 90 % pracovníků s rozhodovací pravomocí v oblasti IoT vypovědělo, že věří, že je IoT zcela zásadní pro trvalý úspěch jejich společnosti, a 64 % z nich vypovědělo, že v budoucnu plánují implementovat ještě více řešení IoT.

Tato zpráva nabízí také unikátní pohled na to, jak pandemie COVID-19 zrychlila projekty IoT a související investice. 31 % organizací uvedlo, že kvůli COVID-19 plánují zvýšit investice do IoT, zatímco pouze 16 % z nich uvedlo, že plánují investice do IoT naopak snížit.

Přečtěte si celou zprávu a prozkoumejte všechny klíčové trendy v oblasti IoT a podrobné přehledy komerčních a průmyslových implementací IoT a faktorů ovlivňujících přechod.

Získat zprávu IoT Signals pro rok 2020

Řešením IoT se daří na hraničních zařízeních

Výpočetní funkce Edge hrají důležitou roli v užitečnosti a účinnosti řešení IoT. Organizace, které v rámci svých řešení IoT využívaly výpočetní funkce Edge, získaly výhody v podobě větších možností připojení, zlepšení provozu a optimalizované automatizace a produktivity.

Výpočetní funkce Edge si také získávají dobrou pověst napříč odvětvími: 95 % pracovníků s rozhodovací pravomocí, kteří se zapojili do našeho průzkumu, uvedlo, že o nich vědí, a 73 % z nich je již využívá ve svém řešení IoT. 33 % pracovníků s rozhodovací pravomocí, kteří věděli o výpočetních funkcích Edge, dále uvedlo, že je považují za klíčovou součást svého řešení IoT.

Prokázaná hodnota aplikací IoT spočívá v tom, že pracovníkům s rozhodovací pravomocí usnadňují podporu zapojení napříč organizacemi a implementaci ještě více řešení IoT. Společnostem, které do svých řešení IoT začlenily nové technologie, jako jsou výpočetní funkce Edge, AI nebo digitální dvojčata, obecně IoT přineslo celkově více výhod, což zase vedlo ke zvýšení investic do řešení IoT a důvěry v tato řešení.

Zabezpečení IoT

Zabezpečení IT podporuje přechod na IoT

Jedněmi z hlavních hlášených faktorů ovlivňujících přechod na IoT byly bezpečnost a zabezpečení – 47 % firem je uvádělo jako hlavní faktory pro využití této technologie.

Zeptali jsme se pracovníků s rozhodovací pravomocí, jaké jsou jejich hlavní priority v oblasti zabezpečení IT

0%

Někteří zmínili zajištění ochrany osobních údajů v datech.

0%

Někteří zmínili zajištění zabezpečení na úrovni sítě.

0%

Někteří zmínili zabezpečení koncových bodů pro jednotlivá zařízení IoT.

IoT podporuje vytváření hodnot, ale některá omezení přetrvávají

Tato studie ukazuje, že většina uživatelů vidí ve svých investicích obchodní hodnotu, ale u některých také dochází k problémům s implementací, a to z následujících důvodů:

Složitost a technické problémy

Více než 25 % organizací zjišťuje, že implementace řešení IoT trvá příliš dlouho a že jsou příliš technicky složitá na to, aby se jejich implementace dala provést interně.

Omezené prostředky

28 % organizací nemá rozpočet nebo lidské zdroje na implementaci a správu projektů IoT.

Resty v inovacích v oblasti IoT

33 % organizací stále implementuje aktuální řešení a přecházejí z fáze učení přes fázi testování konceptu až k implementaci úplného přechodu na tato řešení.

Zvětšující se propast v oblasti dovedností

S tím, jak se organizace snaží dohnat aktuální resty v projektech IoT a zároveň řeší obecnější problémy, které jim brání v rychlejším přechodu, se výrazně zvyšuje poptávka po systémových architektech a cloudových vývojářích.

Průmyslové IoT optimalizuje výrobu a zvyšuje efektivitu

54 % dotazovaných společností uvedlo, že jim IoT pomohlo zvýšit provozní efektivitu, zatímco 47 % z nich uvedlo IoT jako důvod zvýšení produktivity zaměstnanců. Běžné komerční případy použití IoT se navíc rozšiřují napříč klíčovými odvětvími.

Hlavní hlášené případy použití IoT podle odvětví

 • Monitorování výrobního toku
 • Průmyslová automatizace
 • Plánování výroby
 • Sledování inventáře
 • Správa zaměstnanců
 • Zabezpečení IT
 • Optimalizace dodavatelského řetězce
 • Bezpečnostní kamery a zabezpečení
 • Optimalizace zásob
 • Údržba prostředků rozvodné sítě
 • Inteligentní měření
 • Optimalizace výroby a vyrovnávání zatížení
 • Zabezpečení IT
 • Údržba prostředků a prediktivní údržba
 • Sledování a snížení emisí

Rozvoj dovedností v oblasti IoT

Vydejte se na cestu k IoT ještě dnes s využitím studijních programů, které vás provedou podrobnými pokyny k tématům týkajícím se IoT.

Zobrazit studijní programy pro IoT

Prozkoumejte podrobné přehledy věnované přechodu na IoT a souvisejícím problémům a trendy v oblasti IoT

Stáhnout zprávu IoT Signals pro rok 2020