Microsoft Ignite

Podívejte se na hlavní přednášku k Azure

Nejzajímavější okamžiky konference Microsoft Ignite

Zobrazení všech oznámení Azure z Ignite

AI a Machine Learning

Azure FarmBeats urychluje hospodaření řízené daty

Očekává se, že světová populace dosáhne do roku 2050 skoro 10 miliard lidí. Farmáři a další producenti potravin musí hledat způsoby udržitelného růstu a dodávání stále většího objemu výživných potravin. Digitální technologie můžou pomoct, ale jejich přijetí je zatím omezené. Abychom urychlili hospodaření řízené daty, Microsoft přetavil roky špičkových výzkumů do nabídky založené na Azure s názvem FarmBeats.

Aktualizace pro Azure Cognitive Search pomáhají podnikům zlepšit prostředí pro vývojáře

Služba Azure Cognitive Search, dříve nazývaná Azure Search, usnadňuje podnikům ingestování, obohacení a prohledávání jejich strukturovaných i nestrukturovaných informací. Nové aktualizace zahrnují datové konektory, další integrované dovednosti a rozšířenou dostupnost v oblastech. Integrované funkce AI v Azure Cognitive Search obohacují všechny typy obsahu, aby bylo snazší identifikovat a procházet relevantní obsah ve velkém měřítku.

Opensourcová architektura ML.NET 1.4 zpřístupňuje strojové učení pro vývojáře na platformě .NET

ML.NET je opensourcová architektura strojového učení pro různé platformy, která zpřístupňuje strojové učení pro vývojáře na platformě .NET. Nejnovější vydaná verze je doplněná o trénování klasifikace obrázků s využitím aplikačního programovacího rozhraní API v ML.NET a také o rozhraní API zavaděče relačních databází pro načítání dat používaných k trénování modelů s využitím ML.NET. Nová verze Preview rozšíření Model Builder sady Visual Studio podporuje trénování klasifikace obrázků z grafického uživatelského rozhraní.

Rozšíření verze Preview autonomních systémů a nová partnerství

Rozšiřujeme omezenou verzi Preview naší platformy autonomních systémů a zveme další vývojáře a inženýry k otestování platformy, a také podnikové zákazníky a partnery, které zajímá vytváření inteligentních systémů fungujících v reálném světě s důvěryhodnou autonomií. Prostřednictvím strojového učení umožňuje platforma inženýrům s malými nebo žádnými zkušenostmi v oblasti datových věd specifikovat požadované výstupy nebo chování.

Aktualizace služeb Bot Framework a Azure Bot Service zajišťují vývojářům zvýšení produktivity

Nejnovější vydaná verze opensourcové služby Bot Framework přináší nové možnosti, které vývojářům pomáhají ve snadném sestavování a doručování robotů napříč několika kanály. Mezi důležité možnosti patří sada SDK pro Microsoft Teams, nová jazyková podpora s využitím Java SDK a integrace dovedností pro službu Power Virtual Agents. Nové nástroje navíc zjednodušují proces vytváření robotů a umožňují vývojářům vytvořit robota prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní.

Zrychlení životního cyklu strojového učení

Verze Preview nových funkcí ve službě Azure Machine Learning pomáhá zjednodušit sestavování, trénování a nasazování modelů strojového učení.  Nové funkce zahrnují návrháře strojového učení, vylepšení automatizovaného strojového učení a integrované poznámkové bloky, které zákazníkům všech úrovní zkušeností pomáhají sestavovat a nasazovat modely pomocí Pythonu a nyní taky jazyka R.  Nové funkce MLOP pomáhají zákazníkům zrychlovat celkový životní cyklus strojového učení.

Průběžná inovace Azure Cognitive Services 

Oznamujeme několik inovací Azure Cognitive Services, které se nabízejí ve verzi Preview a jako obecně dostupné. Personalizace, první služba umělé inteligence v oboru, která společnostem dovoluje vytvářet bohaté interakce se zákazníky tím, že upřednostňuje relevantní obsah a prostředí, je teď obecně dostupná. Premiérově uvádíme také verze Preview funkce Vlastní neurální hlas, textové analýzy a zpětné smyčky v Rozpoznávání formulářů.

Analýza

Azure Synapse Analytics přináší podnikům neomezené analýzy

Azure Synapse Analytics spojuje dohromady tradiční datové sklady a analýzy velkého objemu dat. Dává podnikům možnost dotazovat se na data podle toho, jak jim to vyhovuje, s využitím bezserverové architektury na vyžádání, nebo zřízených prostředků, a to ve velkém měřítku. Azure Synapse spojuje tyto dva světy dohromady s unifikovaným prostředím pro ingestování, přípravu, správu a poskytování dat pro okamžité aplikace BI a strojového učení.

Blockchain

Vylepšení pro Azure Blockchain pomáhají urychlit přijetí v podnicích

Demokratizace složitých technologií a možnost pro každého, kdo má nápad, sestavit software byly hlavními cíli našeho plánu investic do blockchainu. Naše ohlášení na konferenci Microsoft Ignite jsou určená k urychlení přijetí blockchainu v podnicích. Patří mezi ně nová spravovaná služba zjednodušující tokenizaci, investice do správy dat mimo hlavní knihu a rozšíření volby hlavní knihy a produktivity vývojářů.

Služba Compute

Modul AKS v Azure Stack Hubu je teď obecně dostupný

Zjednodušení zřizování, nasazování a správy životního cyklu je důležité pro vývojáře aplikací i architekty IT. Na konferenci Microsoft Ignite společnost Microsoft oznamuje obecnou dostupnost modulu AKS v Azure Stack Hubu. Zákazníci teď mohou nasazovat clustery Kubernetes a spravovat jejich životní cyklus v Azure Stack Hubu pomocí jednoho nástroje a pro procesy nasazování, upgradu a škálování clusterů už nemusejí nastavovat složité orchestrace.

Azure Spring Cloud verze Preview

K sestavování aplikací s podporou Springu vývojáři v Javě obvykle využívají Spring Boot, který umožňuje začít s minimální konfigurací předem, a Spring Cloud, který pro jejich mikroslužby zajišťuje odolnost, spolehlivost a koordinaci. Na konferenci Microsoft Ignite oznamujeme verzi Preview pro Azure Spring Cloud. Tato plně spravovaná služba Spring Cloud je vytvořená a provozovaná společně s Pivotalem.

Windows Server v Azure: Ohlášení obecné dostupnosti řešení Windows Admin Center verze 1910

Průběžné inovace Microsoftu poskytují zákazníkům nejlepší prostředí Windows Serveru v Azure i místně. Na konferenci Microsoft ohlásíme obecnou dostupnost řešení Windows Admin Center verze 1910. Mezi nejzajímavější body patří integrace se službou Azure Security Center, snadnější rozšíření místních prostředí serveru do Azure a nová verze Preview funkcí monitorování výkonu, které slouží ke sledování a odstraňování potíží výkonu serverů a virtuálních počítačů.

Zjednodušené vývojové prostředí pro Azure Kubernetes Service

Nové možnosti v Dev Spaces dále usnadňují vývoj pro AKS. Connect umožňuje vývojářům spouštět a ladit služby místně a současně zachovat připojení k dalším cloudovým službám v kontextu aplikace běžící v AKS. A integrace akcí GitHubu umožňuje vývojářům automaticky vytvářet a revidovat aplikace dřív, než dojde ke sloučení změn do hlavní větve úložiště. Obě tyto funkce jsou teď k dispozici ve verzi Preview.

Verze Preview pro Windows Virtual Desktop na Azure Stack Hubu rozšiřuje hybridní funkce

Podniky dnes potřebují datovou suverenitu i datovou závažnost. Microsoft na základě hybridních funkcí Windows Virtual Desktopu ohlašuje na konferenci Microsoft Ignite verzi Preview pro Windows Virtual Desktop na Azure Stack Hubu. Jedná se o plně propojený scénář, kdy rovina řízení zůstává v Azure, zatímco fondy hostitelů spouštějící úlohy zůstávají na Azure Stack Hubu.

Azure Bastion: Plně spravovaná služba PaaS poskytující zabezpečený přístup k virtuálním počítačů, která je teď obecně dostupná

Zákazníci, kteří se připojují k úlohám a virtuálním počítačům v privátních sítích, čelí stále větším bezpečnostním rizikům. Vystavení síťových prostředků na veřejném internetu prostřednictvím protokolů RDP (Remote Desktop Protocol) a Secure Shell znesnadňuje jejich správu i ochranu. Microsoft oznamuje obecnou dostupnost Azure Bastionu, plně spravované služby PaaS, která poskytuje lépe zabezpečený přístup RDP a SSH k vašim virtuálním počítačům přímo prostřednictvím webu Azure Portal.

Ochrana před hrozbami pro Azure Kubernetes Service

Aby pomohl zákazníky vybavit lepšími přehledy a osvědčenými postupy zabezpečení, Microsoft oznamuje, že služba Azure Security Center rozšiřuje podporu ochrany před hrozbami pro Azure Kubernetes Service. Nové funkce, které jsou teď ve verzi Public Preview, zahrnují průběžné zjišťování spravovaných instancí AKS v rámci registrovaných předplatných pro Security Center, akční položky pomáhající zákazníkům spravovat osvědčené postupy zabezpečení a analýzy hrozeb pro hostitele i cluster.

Azure Kubernetes Service – snazší diagnostika a protokolování

Diagnostika Azure Kubernetes Service (AKS), která je nyní ve verzi Preview, poskytuje asistované a interaktivní prostředí pomáhající zákazníkům diagnostikovat a řešit potenciální problémy s clustery AKS.  Diagnostika AKS analyzuje backendovou telemetrii z clusterů AKS a pak s těmito informacemi provádí srovnávací testy za použití konkrétních znalostí o doméně AKS a osvědčených postupů, to vše v uživatelsky přívětivém rozhraním.

Azure Monitor pro kontejnery: Verze Preview hybridního monitorování, podpora systému Prometheus teď obecně dostupná

Monitorování kontejnerů je důležité, zejména pokud provozujete produkční cluster ve velkém měřítku a s několika aplikacemi. Azure Monitor pro kontejnery je navržen tak, aby monitoroval výkon kontejnerových úloh nasazených buď v instancích služby Azure Container, nebo ve spravovaných clusterech Kubernetes hostovaných v AKS. Na konferenci Microsoft Ignite ohlašuje Microsoft dvě nové funkce Azure Monitoru pro kontejnery, hybridní monitorování a podporu systému Prometheus.

SQL Server 2019 zajišťuje inteligentní funkce pro všechna vaše data 

SQL Server 2019 kombinuje výkon nových možností clusterů velkých objemů dat a vylepšenou virtualizací dat a umožňuje tak podnikům zajistit inteligentní funkce pro všechna data, strukturovaná i nestrukturovaná. Tato výkonná produktová rozšíření umožňují podnikům nejenom ukládat velké objemy dat a dotazovat se na ně ve velkém měřítku, ale současně je také kombinovat se zákaznickými daty, ať už jsou umístěná kdekoli (SQL Server, Oracle, Mongo, PostgreSQL atd.).

Kontejnery

Ceny na vyžádání a integrace Log Analytics služby Azure Monitor pro Azure Red Hat OpenShift 

Díky novým hodinovým cenám pro Azure Red Hat OpenShift teď zákazníci mohou aktivovat a deaktivovat clustery, aniž by se museli vázat na rezervované instance na celý rok dopředu. Clustery Azure Red Hat OpenShift jsou teď ve verzi Preview také integrované s Log Analytics služby Azure Monitor. Zákazníci tak mají možnost zobrazovat protokoly clusterů i aplikací na jedné integrované platformě. 

Modul AKS v Azure Stack Hubu je teď obecně dostupný

Zjednodušení zřizování, nasazování a správy životního cyklu je důležité pro vývojáře aplikací i architekty IT. Na konferenci Microsoft Ignite společnost Microsoft oznamuje obecnou dostupnost modulu AKS v Azure Stack Hubu. Zákazníci teď mohou nasazovat clustery Kubernetes a spravovat jejich životní cyklus v Azure Stack Hubu pomocí jednoho nástroje a pro procesy nasazování, upgradu a škálování clusterů už nemusejí nastavovat složité orchestrace.

Podpora artefaktů Open Container Initiative v Azure Container Registry

Mimo ukládání imagí kontejnerů Dockeru a diagramy Helmu může nyní obecně dostupná služba Azure Container Registry ukládat artefakty a image OCI (Open Container Initiative) sestavené v souladu se specifikací formátu image OCI. Zákazníci teď budou moct používat jeden registr pro všechny své artefakty související s kontejnery.

Zjednodušené vývojové prostředí pro Azure Kubernetes Service

Nové možnosti v Dev Spaces dále usnadňují vývoj pro AKS. Connect umožňuje vývojářům spouštět a ladit služby místně a současně zachovat připojení k dalším cloudovým službám v kontextu aplikace běžící v AKS. A integrace akcí GitHubu umožňuje vývojářům automaticky vytvářet a revidovat aplikace dřív, než dojde ke sloučení změn do hlavní větve úložiště. Obě tyto funkce jsou teď k dispozici ve verzi Preview.

Ochrana před hrozbami pro Azure Kubernetes Service

Aby pomohl zákazníky vybavit lepšími přehledy a osvědčenými postupy zabezpečení, Microsoft oznamuje, že služba Azure Security Center rozšiřuje podporu ochrany před hrozbami pro Azure Kubernetes Service. Nové funkce, které jsou teď ve verzi Public Preview, zahrnují průběžné zjišťování spravovaných instancí AKS v rámci registrovaných předplatných pro Security Center, akční položky pomáhající zákazníkům spravovat osvědčené postupy zabezpečení a analýzy hrozeb pro hostitele i cluster.

Azure Kubernetes Service – snazší diagnostika a protokolování

Diagnostika Azure Kubernetes Service (AKS), která je nyní ve verzi Preview, poskytuje asistované a interaktivní prostředí pomáhající zákazníkům diagnostikovat a řešit potenciální problémy s clustery AKS.  Diagnostika AKS analyzuje backendovou telemetrii z clusterů AKS a pak s těmito informacemi provádí srovnávací testy za použití konkrétních znalostí o doméně AKS a osvědčených postupů, to vše v uživatelsky přívětivém rozhraním.

Azure Monitor pro kontejnery: Verze Preview hybridního monitorování, podpora systému Prometheus teď obecně dostupná

Monitorování kontejnerů je důležité, zejména pokud provozujete produkční cluster ve velkém měřítku a s několika aplikacemi. Azure Monitor pro kontejnery je navržen tak, aby monitoroval výkon kontejnerových úloh nasazených buď v instancích služby Azure Container, nebo ve spravovaných clusterech Kubernetes hostovaných v AKS. Na konferenci Microsoft Ignite ohlašuje Microsoft dvě nové funkce Azure Monitoru pro kontejnery, hybridní monitorování a podporu systému Prometheus.

Databáze

Možnost vyvinout jednou a nasadit kdekoli s využitím Azure SQL Database Edge

Azure SQL Database Edge je teď k dispozici ve verzi Preview. Jednoduchost začlenění streamování dat, analýz časových řad a úložišť s možnostmi AI v kontejneru s malým využitím paměti výrazně snižuje složitost hraniční architektury a implementace. Jednou vyvinutou aplikaci mohou uživatelé nasadit kdekoli na hraničních zařízeních, ve vlastním datacentru nebo v Azure. V oblastech, kde je Azure IoT Edge k dispozici, mohou zákazníci ke stažení využít Azure Portal.

Azure Arc: Rozšíření správy a zabezpečení Azure na libovolnou infrastrukturu

Podniky se setkávají se stále složitějšími prostředími, které obsahují tisíce aplikací, různorodý hardware a infrastrukturu a víc cloudů. Zákazníci potřebují umožnit inovace a flexibilitu vývojářů, provozovat různorodá prostředí ve velkém měřítku a zajistit integrované zabezpečení. Azure Arc zpřístupňuje služby Azure kdekoli a rozšiřuje správu Azure na libovolnou infrastrukturu, aby se sjednotila správa, zásady správného řízení a ovládání přes různé cloudy, datová centra a hraniční zařízení.

Azure Data Services ve verzi Preview: Provoz datových služeb Azure v libovolném prostředí

Azure Arc umožňuje využívat datové služby Azure kdekoli, takže zákazníci mohou spouštět software, jako je Azure SQL Database a Azure Database for PostgreSQL Hyperscale, na libovolné infrastruktuře. Díky transformaci způsobu správy dat služby Azure Data Services zjednodušují tradičně složitý proces a výsledkem je nasazení, které trvá jenom několik sekund. Zákazníci získají více přehledů v reálném čase a možnost využívat AI napříč datovým centrem a hraničními zařízeními až po cloud.

Cloudové databáze Azure uvádějí flexibilnější možnosti nákupu k maximalizaci celkových nákladů na vlastnictví

Oznamujeme flexibilnější možnosti nákupu našich relačních a nerelačních databází, abychom poskytli nejlepší hodnotu pro cloudové úlohy, bez ohledu na volbu databáze. Azure SQL Database (bezserverové) je teď obecně dostupná. Azure SQL Database (bezserverové), která se nabízí jako nová výpočetní úroveň, zjednodušuje správu výkonu pro databáze s přerušovaným a nepředvídatelným využitím.

Cloudové databáze Azure: Investice do neomezeného výkonu a škálování

Urychlení digitální transformace stále více závisí na naší schopnosti spravovat velké objemy dat a využívat jejich potenciál. Máme radost, že prostřednictvím obecné dostupnosti Azure Database for PostgreSQL ve verzi Hyperscale dál rozšiřujeme portfolio pro neomezená data. Varianta Hyperscale (s podporou technologie Citus Data) vnáší vysokovýkonné škálování do databázových úloh PostgreSQL, a to díky možnosti horizontálního škálování jedné databáze napříč stovkami uzlů. Výsledkem je mimořádně vysoký výkon a rychlé škálování.

Vývojářské nástroje

Visual Studio 2019 verze 16.4 Preview 3 

Nejnovější verze Preview pro Visual Studio 2019 verzi 16.4 je teď dostupná a obsahuje vylepšení vývoje aplikací pomocí kontejnerů, pokyny k projektu CMake a analýzu kódu pomocí C++ a vertikální rozložení karet dokumentů. Mimo jiných obecných zlepšení výkonu a oprav chyb poskytuje verze Preview vývojářům dřívější přístup k nejnovějším vylepšením a funkcím, které dosud nejsou dostupné v kanálu hlavní vydané verze.

Visual Studio Online: Přístup odkudkoli pro vyšší produktivitu vývojářů

Visual Studio Online dává dohromady Visual Studio, vývojářská prostředí hostovaná v cloudu a webový editor, který je dostupný odkudkoli, aby mohli být vývojáři mnohem produktivnější než dřív.   Prostředí Visual Studio Online hostovaná v cloudu, stejně jako rozšířená podpora pro Visual Studio Code a webové uživatelské rozhraní, jsou teď k dispozici ve verzi Preview.

Azure Bastion: Plně spravovaná služba PaaS poskytující zabezpečený přístup k virtuálním počítačů, která je teď obecně dostupná

Zákazníci, kteří se připojují k úlohám a virtuálním počítačům v privátních sítích, čelí stále větším bezpečnostním rizikům. Vystavení síťových prostředků na veřejném internetu prostřednictvím protokolů RDP (Remote Desktop Protocol) a Secure Shell znesnadňuje jejich správu i ochranu. Microsoft oznamuje obecnou dostupnost Azure Bastionu, plně spravované služby PaaS, která poskytuje lépe zabezpečený přístup RDP a SSH k vašim virtuálním počítačům přímo prostřednictvím webu Azure Portal.

DevOps

Ceny na vyžádání a integrace Log Analytics služby Azure Monitor pro Azure Red Hat OpenShift 

Díky novým hodinovým cenám pro Azure Red Hat OpenShift teď zákazníci mohou aktivovat a deaktivovat clustery, aniž by se museli vázat na rezervované instance na celý rok dopředu. Clustery Azure Red Hat OpenShift jsou teď ve verzi Preview také integrované s Log Analytics služby Azure Monitor. Zákazníci tak mají možnost zobrazovat protokoly clusterů i aplikací na jedné integrované platformě. 

Visual Studio 2019 verze 16.4 Preview 3 

Nejnovější verze Preview pro Visual Studio 2019 verzi 16.4 je teď dostupná a obsahuje vylepšení vývoje aplikací pomocí kontejnerů, pokyny k projektu CMake a analýzu kódu pomocí C++ a vertikální rozložení karet dokumentů. Mimo jiných obecných zlepšení výkonu a oprav chyb poskytuje verze Preview vývojářům dřívější přístup k nejnovějším vylepšením a funkcím, které dosud nejsou dostupné v kanálu hlavní vydané verze.

Azure Monitor: Network Insights a rychlejší zpracování v Analýze provozu

Azure Monitor umožňuje zákazníkům diagnostikovat problémy, zobrazovat metriky a povolit nebo zakázat protokoly pro prostředky ve virtuální síti Azure. Na konferenci Microsoft Ignite společnost Microsoft oznamuje dvě vylepšení. Network Insights, teď ve verzi Preview, je konzola poskytující informace o stavu a další data napříč síťovými prostředky zákazníků v cloudu. Už existující řešení Analýza provozu teď poskytuje rychlejší přehledy, neboť zpracovává data v desetiminutových intervalech.

Visual Studio Online: Přístup odkudkoli pro vyšší produktivitu vývojářů

Visual Studio Online dává dohromady Visual Studio, vývojářská prostředí hostovaná v cloudu a webový editor, který je dostupný odkudkoli, aby mohli být vývojáři mnohem produktivnější než dřív.   Prostředí Visual Studio Online hostovaná v cloudu, stejně jako rozšířená podpora pro Visual Studio Code a webové uživatelské rozhraní, jsou teď k dispozici ve verzi Preview.

Azure Monitor pro kontejnery: Verze Preview hybridního monitorování, podpora systému Prometheus teď obecně dostupná

Monitorování kontejnerů je důležité, zejména pokud provozujete produkční cluster ve velkém měřítku a s několika aplikacemi. Azure Monitor pro kontejnery je navržen tak, aby monitoroval výkon kontejnerových úloh nasazených buď v instancích služby Azure Container, nebo ve spravovaných clusterech Kubernetes hostovaných v AKS. Na konferenci Microsoft Ignite ohlašuje Microsoft dvě nové funkce Azure Monitoru pro kontejnery, hybridní monitorování a podporu systému Prometheus.

Hybridnost

Možnost vyvinout jednou a nasadit kdekoli s využitím Azure SQL Database Edge

Azure SQL Database Edge je teď k dispozici ve verzi Preview. Jednoduchost začlenění streamování dat, analýz časových řad a úložišť s možnostmi AI v kontejneru s malým využitím paměti výrazně snižuje složitost hraniční architektury a implementace. Jednou vyvinutou aplikaci mohou uživatelé nasadit kdekoli na hraničních zařízeních, ve vlastním datacentru nebo v Azure. V oblastech, kde je Azure IoT Edge k dispozici, mohou zákazníci ke stažení využít Azure Portal.

Visual Studio 2019 verze 16.4 Preview 3 

Nejnovější verze Preview pro Visual Studio 2019 verzi 16.4 je teď dostupná a obsahuje vylepšení vývoje aplikací pomocí kontejnerů, pokyny k projektu CMake a analýzu kódu pomocí C++ a vertikální rozložení karet dokumentů. Mimo jiných obecných zlepšení výkonu a oprav chyb poskytuje verze Preview vývojářům dřívější přístup k nejnovějším vylepšením a funkcím, které dosud nejsou dostupné v kanálu hlavní vydané verze.

Azure Arc: Rozšíření správy a zabezpečení Azure na libovolnou infrastrukturu

Podniky se setkávají se stále složitějšími prostředími, které obsahují tisíce aplikací, různorodý hardware a infrastrukturu a víc cloudů. Zákazníci potřebují umožnit inovace a flexibilitu vývojářů, provozovat různorodá prostředí ve velkém měřítku a zajistit integrované zabezpečení. Azure Arc zpřístupňuje služby Azure kdekoli a rozšiřuje správu Azure na libovolnou infrastrukturu, aby se sjednotila správa, zásady správného řízení a ovládání přes různé cloudy, datová centra a hraniční zařízení.

Azure Data Services ve verzi Preview: Provoz datových služeb Azure v libovolném prostředí

Azure Arc umožňuje využívat datové služby Azure kdekoli, takže zákazníci mohou spouštět software, jako je Azure SQL Database a Azure Database for PostgreSQL Hyperscale, na libovolné infrastruktuře. Díky transformaci způsobu správy dat služby Azure Data Services zjednodušují tradičně složitý proces a výsledkem je nasazení, které trvá jenom několik sekund. Zákazníci získají více přehledů v reálném čase a možnost využívat AI napříč datovým centrem a hraničními zařízeními až po cloud.

Dostupnost základního vzorce BC/DR pro připojení více systémů Azure Stack Hub

Microsoft Azure Stack Hub je rozšíření, které umožňuje zákazníkům doručovat služby Azure z jejich vlastních datacenter nebo je spotřebovávat přímo od poskytovatele služeb. Aby pomohl zákazníkům lépe chránit jejich aplikace IaaS založené na virtuálních počítačích, ohlašuje Microsoft dostupnost základního vzorce BC/DR pro Azure Stack Hub v první polovině kalendářního roku 2020.

Datové služby Azure Arc jsou v Azure Stack Hubu k dispozici ve verzi Preview

Microsoft oznamuje verzi Preview moderních možností správy cloudových databází pro datové služby Azure (Arc) v Azure Stack Hubu. Azure Stack Hub je ideální prostředí pro Azure Arc s integrovanou podporou pro hardwarovou a softwarovou infrastrukturu a optimalizací nasazování služeb. Zákazníci s Azure Stack Hubem si mohou do tohoto prostředí nasadit Azure Arc a nabízet samoobslužné zřizování a správu spravovaných instancí SQL Serveru.

Modul AKS v Azure Stack Hubu je teď obecně dostupný

Zjednodušení zřizování, nasazování a správy životního cyklu je důležité pro vývojáře aplikací i architekty IT. Na konferenci Microsoft Ignite společnost Microsoft oznamuje obecnou dostupnost modulu AKS v Azure Stack Hubu. Zákazníci teď mohou nasazovat clustery Kubernetes a spravovat jejich životní cyklus v Azure Stack Hubu pomocí jednoho nástroje a pro procesy nasazování, upgradu a škálování clusterů už nemusejí nastavovat složité orchestrace.

Visual Studio Online: Přístup odkudkoli pro vyšší produktivitu vývojářů

Visual Studio Online dává dohromady Visual Studio, vývojářská prostředí hostovaná v cloudu a webový editor, který je dostupný odkudkoli, aby mohli být vývojáři mnohem produktivnější než dřív.   Prostředí Visual Studio Online hostovaná v cloudu, stejně jako rozšířená podpora pro Visual Studio Code a webové uživatelské rozhraní, jsou teď k dispozici ve verzi Preview.

Rozšířená ochrana před hrozbami pro cloudové prostředky ve službě Azure Security Center

Ochrana před hrozbami služby Azure Security Center umožňuje zjišťování hrozeb v široké škále služeb, od vrstvy IaaS po prostředky PaaS v Azure, jako jsou IoT a App Service, a nakonec i pomocí místních virtuálních počítačů. A výsledky služby Azure Security Center jde teď posílat do cloudové nabídky SIEM Microsoftu, Azure Sentinelu, k prošetření, dohledání hrozeb a korelaci se signály z jiných řešení zabezpečení.

Windows Server v Azure: Ohlášení obecné dostupnosti řešení Windows Admin Center verze 1910

Průběžné inovace Microsoftu poskytují zákazníkům nejlepší prostředí Windows Serveru v Azure i místně. Na konferenci Microsoft ohlásíme obecnou dostupnost řešení Windows Admin Center verze 1910. Mezi nejzajímavější body patří integrace se službou Azure Security Center, snadnější rozšíření místních prostředí serveru do Azure a nová verze Preview funkcí monitorování výkonu, které slouží ke sledování a odstraňování potíží výkonu serverů a virtuálních počítačů.

Azure FarmBeats urychluje hospodaření řízené daty

Očekává se, že světová populace dosáhne do roku 2050 skoro 10 miliard lidí. Farmáři a další producenti potravin musí hledat způsoby udržitelného růstu a dodávání stále většího objemu výživných potravin. Digitální technologie můžou pomoct, ale jejich přijetí je zatím omezené. Abychom urychlili hospodaření řízené daty, Microsoft přetavil roky špičkových výzkumů do nabídky založené na Azure s názvem FarmBeats.

Verze Preview pro Windows Virtual Desktop na Azure Stack Hubu rozšiřuje hybridní funkce

Podniky dnes potřebují datovou suverenitu i datovou závažnost. Microsoft na základě hybridních funkcí Windows Virtual Desktopu ohlašuje na konferenci Microsoft Ignite verzi Preview pro Windows Virtual Desktop na Azure Stack Hubu. Jedná se o plně propojený scénář, kdy rovina řízení zůstává v Azure, zatímco fondy hostitelů spouštějící úlohy zůstávají na Azure Stack Hubu.

Advanced Data Security pro SQL Server na virtuálních počítačích Azure

Silné zabezpečení dat je základním atributem cloudových služeb Microsoftu. Na konferenci Microsoft Ignite oznamujeme dvě důležitá vylepšení zabezpečení pro databáze SQL spouštěné na virtuálních počítačích IaaS ve verzi Preview: Azure Security Center podporuje hodnocení ohrožení zabezpečení a rozšířenou ochranu před internetovými útoky.

Azure Security Center vylepšuje správu stavu zabezpečení cloudu

Největším rizikem pro cloudové úlohy jsou chyby konfigurace. Azure Security Center dovoluje zákazníkům podívat se na své prostředí Azure z nadhledu a umožňuje průběžné monitorování a zlepšování jejich stavu zabezpečení. Microsoft ohlašuje vylepšení správy zabezpečení zahrnující zjednodušení skóre Secure Score, podporu pro vlastní zásady ve verzi Preview, další standardy dodržování právních předpisů ve verzi Preview a obecnou dostupnost rychlé opravy pro hromadné prostředky.

Ochrana před hrozbami pro Azure Kubernetes Service

Aby pomohl zákazníky vybavit lepšími přehledy a osvědčenými postupy zabezpečení, Microsoft oznamuje, že služba Azure Security Center rozšiřuje podporu ochrany před hrozbami pro Azure Kubernetes Service. Nové funkce, které jsou teď ve verzi Public Preview, zahrnují průběžné zjišťování spravovaných instancí AKS v rámci registrovaných předplatných pro Security Center, akční položky pomáhající zákazníkům spravovat osvědčené postupy zabezpečení a analýzy hrozeb pro hostitele i cluster.

Azure Stack Edge: Nové provedení a funkce rozšiřují výhody edge computingu

Azure Stack Edge je zařízení pro edge computing s podporou AI, které má funkce pro síťový přenos dat. Toto cloudově spravované zařízení typu hardware-as-a-service přichází s obvodem FPGA, který umožňuje zrychlené odvozování AI a má všechny funkce brány úložiště. Microsoft uvádí verze Preview několika nových funkcí a provedení, které přinášejí výhody edge computingu jak zcela novým aplikacím, tak i již používaným aplikacím založeným na virtuálních počítačích.

Rychlejší implementace zabezpečení pomocí služby Azure Security Center

Na konferenci Microsoft Ignite oznamujeme vylepšení platformy Azure Security Center, která zákazníkům pomáhají využít nejnovější poznatky o zabezpečení na podnikové úrovni. Nové funkce zahrnují automatizaci pracovních postupů pomocí Azure Logic Apps, rozšířené integrace podporující průběžný export a vylepšené hlášení výstrah a doporučení.

Cloudové databáze Azure uvádějí flexibilnější možnosti nákupu k maximalizaci celkových nákladů na vlastnictví

Oznamujeme flexibilnější možnosti nákupu našich relačních a nerelačních databází, abychom poskytli nejlepší hodnotu pro cloudové úlohy, bez ohledu na volbu databáze. Azure SQL Database (bezserverové) je teď obecně dostupná. Azure SQL Database (bezserverové), která se nabízí jako nová výpočetní úroveň, zjednodušuje správu výkonu pro databáze s přerušovaným a nepředvídatelným využitím.

Cloudové databáze Azure: Investice do neomezeného výkonu a škálování

Urychlení digitální transformace stále více závisí na naší schopnosti spravovat velké objemy dat a využívat jejich potenciál. Máme radost, že prostřednictvím obecné dostupnosti Azure Database for PostgreSQL ve verzi Hyperscale dál rozšiřujeme portfolio pro neomezená data. Varianta Hyperscale (s podporou technologie Citus Data) vnáší vysokovýkonné škálování do databázových úloh PostgreSQL, a to díky možnosti horizontálního škálování jedné databáze napříč stovkami uzlů. Výsledkem je mimořádně vysoký výkon a rychlé škálování.

Integrace

API Management s podporou Azure Arc pomáhá organizacím spravovat rozhraní API v různých prostředích

Microsoft vydává verzi Preview pro API Management s podporou Azure Arc, aby pomohl organizacím spravovat rozhraní API v různých prostředích, včetně hybridních a vícecloudových. Sestává z kontejnerizované brány rozhraní API, kterou jde nasadit v libovolném prostředí a která stále umožňuje uživatelům spravovat všechna svá rozhraní API v rovině řízení Azure API Management.

Internet věcí

Možnost vyvinout jednou a nasadit kdekoli s využitím Azure SQL Database Edge

Azure SQL Database Edge je teď k dispozici ve verzi Preview. Jednoduchost začlenění streamování dat, analýz časových řad a úložišť s možnostmi AI v kontejneru s malým využitím paměti výrazně snižuje složitost hraniční architektury a implementace. Jednou vyvinutou aplikaci mohou uživatelé nasadit kdekoli na hraničních zařízeních, ve vlastním datacentru nebo v Azure. V oblastech, kde je Azure IoT Edge k dispozici, mohou zákazníci ke stažení využít Azure Portal.

API Management s podporou Azure Arc pomáhá organizacím spravovat rozhraní API v různých prostředích

Microsoft vydává verzi Preview pro API Management s podporou Azure Arc, aby pomohl organizacím spravovat rozhraní API v různých prostředích, včetně hybridních a vícecloudových. Sestává z kontejnerizované brány rozhraní API, kterou jde nasadit v libovolném prostředí a která stále umožňuje uživatelům spravovat všechna svá rozhraní API v rovině řízení Azure API Management.

Azure FarmBeats urychluje hospodaření řízené daty

Očekává se, že světová populace dosáhne do roku 2050 skoro 10 miliard lidí. Farmáři a další producenti potravin musí hledat způsoby udržitelného růstu a dodávání stále většího objemu výživných potravin. Digitální technologie můžou pomoct, ale jejich přijetí je zatím omezené. Abychom urychlili hospodaření řízené daty, Microsoft přetavil roky špičkových výzkumů do nabídky založené na Azure s názvem FarmBeats.

Opensourcová architektura ML.NET 1.4 zpřístupňuje strojové učení pro vývojáře na platformě .NET

ML.NET je opensourcová architektura strojového učení pro různé platformy, která zpřístupňuje strojové učení pro vývojáře na platformě .NET. Nejnovější vydaná verze je doplněná o trénování klasifikace obrázků s využitím aplikačního programovacího rozhraní API v ML.NET a také o rozhraní API zavaděče relačních databází pro načítání dat používaných k trénování modelů s využitím ML.NET. Nová verze Preview rozšíření Model Builder sady Visual Studio podporuje trénování klasifikace obrázků z grafického uživatelského rozhraní.

Rozšíření verze Preview autonomních systémů a nová partnerství

Rozšiřujeme omezenou verzi Preview naší platformy autonomních systémů a zveme další vývojáře a inženýry k otestování platformy, a také podnikové zákazníky a partnery, které zajímá vytváření inteligentních systémů fungujících v reálném světě s důvěryhodnou autonomií. Prostřednictvím strojového učení umožňuje platforma inženýrům s malými nebo žádnými zkušenostmi v oblasti datových věd specifikovat požadované výstupy nebo chování.

Zrychlení životního cyklu strojového učení

Verze Preview nových funkcí ve službě Azure Machine Learning pomáhá zjednodušit sestavování, trénování a nasazování modelů strojového učení.  Nové funkce zahrnují návrháře strojového učení, vylepšení automatizovaného strojového učení a integrované poznámkové bloky, které zákazníkům všech úrovní zkušeností pomáhají sestavovat a nasazovat modely pomocí Pythonu a nyní taky jazyka R.  Nové funkce MLOP pomáhají zákazníkům zrychlovat celkový životní cyklus strojového učení.

Správa a zásady správného řízení

Ceny na vyžádání a integrace Log Analytics služby Azure Monitor pro Azure Red Hat OpenShift 

Díky novým hodinovým cenám pro Azure Red Hat OpenShift teď zákazníci mohou aktivovat a deaktivovat clustery, aniž by se museli vázat na rezervované instance na celý rok dopředu. Clustery Azure Red Hat OpenShift jsou teď ve verzi Preview také integrované s Log Analytics služby Azure Monitor. Zákazníci tak mají možnost zobrazovat protokoly clusterů i aplikací na jedné integrované platformě. 

Azure Monitor: Network Insights a rychlejší zpracování v Analýze provozu

Azure Monitor umožňuje zákazníkům diagnostikovat problémy, zobrazovat metriky a povolit nebo zakázat protokoly pro prostředky ve virtuální síti Azure. Na konferenci Microsoft Ignite společnost Microsoft oznamuje dvě vylepšení. Network Insights, teď ve verzi Preview, je konzola poskytující informace o stavu a další data napříč síťovými prostředky zákazníků v cloudu. Už existující řešení Analýza provozu teď poskytuje rychlejší přehledy, neboť zpracovává data v desetiminutových intervalech.

Azure Arc: Rozšíření správy a zabezpečení Azure na libovolnou infrastrukturu

Podniky se setkávají se stále složitějšími prostředími, které obsahují tisíce aplikací, různorodý hardware a infrastrukturu a víc cloudů. Zákazníci potřebují umožnit inovace a flexibilitu vývojářů, provozovat různorodá prostředí ve velkém měřítku a zajistit integrované zabezpečení. Azure Arc zpřístupňuje služby Azure kdekoli a rozšiřuje správu Azure na libovolnou infrastrukturu, aby se sjednotila správa, zásady správného řízení a ovládání přes různé cloudy, datová centra a hraniční zařízení.

Nové rozšířené funkce usnadňují zásady správného řízení Azure

Microsoft pracuje na dodání rozšířených funkcí zásad správného řízení v Azure a průběžně je vylepšuje na základě odezvy od zákazníků. Na konferenci Microsoft Ignite ohlašuje společnost Microsoft nové funkce, které pomáhají usnadnit zásady správného řízení v Azure, včetně verze Public Preview pro modul Azure Kubernetes Service (AKS) a zásady trezoru Key Vault, vlastní podporu RBAC pro MG, označování předplatného a Azure Cost Management pro partnery s MCA.

Azure Monitor pro kontejnery: Verze Preview hybridního monitorování, podpora systému Prometheus teď obecně dostupná

Monitorování kontejnerů je důležité, zejména pokud provozujete produkční cluster ve velkém měřítku a s několika aplikacemi. Azure Monitor pro kontejnery je navržen tak, aby monitoroval výkon kontejnerových úloh nasazených buď v instancích služby Azure Container, nebo ve spravovaných clusterech Kubernetes hostovaných v AKS. Na konferenci Microsoft Ignite ohlašuje Microsoft dvě nové funkce Azure Monitoru pro kontejnery, hybridní monitorování a podporu systému Prometheus.

Mobilní technologie

Visual Studio 2019 verze 16.4 Preview 3 

Nejnovější verze Preview pro Visual Studio 2019 verzi 16.4 je teď dostupná a obsahuje vylepšení vývoje aplikací pomocí kontejnerů, pokyny k projektu CMake a analýzu kódu pomocí C++ a vertikální rozložení karet dokumentů. Mimo jiných obecných zlepšení výkonu a oprav chyb poskytuje verze Preview vývojářům dřívější přístup k nejnovějším vylepšením a funkcím, které dosud nejsou dostupné v kanálu hlavní vydané verze.

Visual Studio Online: Přístup odkudkoli pro vyšší produktivitu vývojářů

Visual Studio Online dává dohromady Visual Studio, vývojářská prostředí hostovaná v cloudu a webový editor, který je dostupný odkudkoli, aby mohli být vývojáři mnohem produktivnější než dřív.   Prostředí Visual Studio Online hostovaná v cloudu, stejně jako rozšířená podpora pro Visual Studio Code a webové uživatelské rozhraní, jsou teď k dispozici ve verzi Preview.

API Management s podporou Azure Arc pomáhá organizacím spravovat rozhraní API v různých prostředích

Microsoft vydává verzi Preview pro API Management s podporou Azure Arc, aby pomohl organizacím spravovat rozhraní API v různých prostředích, včetně hybridních a vícecloudových. Sestává z kontejnerizované brány rozhraní API, kterou jde nasadit v libovolném prostředí a která stále umožňuje uživatelům spravovat všechna svá rozhraní API v rovině řízení Azure API Management.

Opensourcová architektura ML.NET 1.4 zpřístupňuje strojové učení pro vývojáře na platformě .NET

ML.NET je opensourcová architektura strojového učení pro různé platformy, která zpřístupňuje strojové učení pro vývojáře na platformě .NET. Nejnovější vydaná verze je doplněná o trénování klasifikace obrázků s využitím aplikačního programovacího rozhraní API v ML.NET a také o rozhraní API zavaděče relačních databází pro načítání dat používaných k trénování modelů s využitím ML.NET. Nová verze Preview rozšíření Model Builder sady Visual Studio podporuje trénování klasifikace obrázků z grafického uživatelského rozhraní.

Sítě

Azure Bastion: Plně spravovaná služba PaaS poskytující zabezpečený přístup k virtuálním počítačů, která je teď obecně dostupná

Zákazníci, kteří se připojují k úlohám a virtuálním počítačům v privátních sítích, čelí stále větším bezpečnostním rizikům. Vystavení síťových prostředků na veřejném internetu prostřednictvím protokolů RDP (Remote Desktop Protocol) a Secure Shell znesnadňuje jejich správu i ochranu. Microsoft oznamuje obecnou dostupnost Azure Bastionu, plně spravované služby PaaS, která poskytuje lépe zabezpečený přístup RDP a SSH k vašim virtuálním počítačům přímo prostřednictvím webu Azure Portal.

Centrální konfigurace a řízení síťového provozu pomocí Azure Firewall Manageru

zákazníkům centrálně řídit a protokolovat toky provozu pomocí přístupu DevOps. Microsoft oznamuje Azure Firewall Manager, novou službu nyní ve verzi Preview, která dává firemním zákazníkům jedno místo, ze kterého můžou centrálně konfigurovat několik instancí bran Azure Firewall v hvězdicové architektuře.

Azure Peering Service: Optimalizace a zajištění budoucí možnosti připojení ke službám Microsoft SaaS

Na konferenci Microsoft Ignite ohlašujeme verzi Preview služby Azure Peering Service, která představuje odpověď zákazníkům hledajících síťovou strategii upřednostňující internet pro přístup ke službám SaaS, jako je Office 365 a další služby SaaS běžící v Azure. Partnerstvím s poskytovateli služeb získají zákazníci nejlepší možné směrování internetového provozu, aby se zajistilo optimální a i v budoucnu možné připojení k Microsoftu.

Zabezpečení

Rozšířená ochrana před hrozbami pro cloudové prostředky ve službě Azure Security Center

Ochrana před hrozbami služby Azure Security Center umožňuje zjišťování hrozeb v široké škále služeb, od vrstvy IaaS po prostředky PaaS v Azure, jako jsou IoT a App Service, a nakonec i pomocí místních virtuálních počítačů. A výsledky služby Azure Security Center jde teď posílat do cloudové nabídky SIEM Microsoftu, Azure Sentinelu, k prošetření, dohledání hrozeb a korelaci se signály z jiných řešení zabezpečení.

Nové sady Azure SDK naznačují přechod k unifikované sadě standardů 

K dispozici je teď nová skupina sad SDK pro Azure Storage a Azure Key Vault. Jedná se o první krok Microsoftu při použití nových standardů pro sady Azure SDK, které jsou postavené na společném základu, aby bylo snazší využívat služby Azure, a zároveň se zaměřují na konzistentnost, důvěrnou znalost a jazykové idiomatičnosti.

Windows Server v Azure: Ohlášení obecné dostupnosti řešení Windows Admin Center verze 1910

Průběžné inovace Microsoftu poskytují zákazníkům nejlepší prostředí Windows Serveru v Azure i místně. Na konferenci Microsoft ohlásíme obecnou dostupnost řešení Windows Admin Center verze 1910. Mezi nejzajímavější body patří integrace se službou Azure Security Center, snadnější rozšíření místních prostředí serveru do Azure a nová verze Preview funkcí monitorování výkonu, které slouží ke sledování a odstraňování potíží výkonu serverů a virtuálních počítačů.

Advanced Data Security pro SQL Server na virtuálních počítačích Azure

Silné zabezpečení dat je základním atributem cloudových služeb Microsoftu. Na konferenci Microsoft Ignite oznamujeme dvě důležitá vylepšení zabezpečení pro databáze SQL spouštěné na virtuálních počítačích IaaS ve verzi Preview: Azure Security Center podporuje hodnocení ohrožení zabezpečení a rozšířenou ochranu před internetovými útoky.

Azure Security Center vylepšuje správu stavu zabezpečení cloudu

Největším rizikem pro cloudové úlohy jsou chyby konfigurace. Azure Security Center dovoluje zákazníkům podívat se na své prostředí Azure z nadhledu a umožňuje průběžné monitorování a zlepšování jejich stavu zabezpečení. Microsoft ohlašuje vylepšení správy zabezpečení zahrnující zjednodušení skóre Secure Score, podporu pro vlastní zásady ve verzi Preview, další standardy dodržování právních předpisů ve verzi Preview a obecnou dostupnost rychlé opravy pro hromadné prostředky.

Ochrana před hrozbami pro Azure Kubernetes Service

Aby pomohl zákazníky vybavit lepšími přehledy a osvědčenými postupy zabezpečení, Microsoft oznamuje, že služba Azure Security Center rozšiřuje podporu ochrany před hrozbami pro Azure Kubernetes Service. Nové funkce, které jsou teď ve verzi Public Preview, zahrnují průběžné zjišťování spravovaných instancí AKS v rámci registrovaných předplatných pro Security Center, akční položky pomáhající zákazníkům spravovat osvědčené postupy zabezpečení a analýzy hrozeb pro hostitele i cluster.

Rychlejší implementace zabezpečení pomocí služby Azure Security Center

Na konferenci Microsoft Ignite oznamujeme vylepšení platformy Azure Security Center, která zákazníkům pomáhají využít nejnovější poznatky o zabezpečení na podnikové úrovni. Nové funkce zahrnují automatizaci pracovních postupů pomocí Azure Logic Apps, rozšířené integrace podporující průběžný export a vylepšené hlášení výstrah a doporučení.

Úložiště

Azure HPC Cache: Podpora organizací při snazším spouštění úloh vysokovýkonného výpočetního prostředí

Podnikové organizace s rozsáhlými úlohami vysokovýkonného výpočetního prostředí potřebují lepší přístup k rozsáhlým datovým sadám uloženým v místních zařízeních NAS a v Azure. Microsoft oznamuje obecnou dostupnost služby Azure HPC Cache, nové nabídky, která umožňuje organizacím snadněji spouštět rozsáhlé a složité úlohy vysokovýkonného výpočetního prostředí v Azure.

Web

Azure Spring Cloud verze Preview

K sestavování aplikací s podporou Springu vývojáři v Javě obvykle využívají Spring Boot, který umožňuje začít s minimální konfigurací předem, a Spring Cloud, který pro jejich mikroslužby zajišťuje odolnost, spolehlivost a koordinaci. Na konferenci Microsoft Ignite oznamujeme verzi Preview pro Azure Spring Cloud. Tato plně spravovaná služba Spring Cloud je vytvořená a provozovaná společně s Pivotalem.

API Management s podporou Azure Arc pomáhá organizacím spravovat rozhraní API v různých prostředích

Microsoft vydává verzi Preview pro API Management s podporou Azure Arc, aby pomohl organizacím spravovat rozhraní API v různých prostředích, včetně hybridních a vícecloudových. Sestává z kontejnerizované brány rozhraní API, kterou jde nasadit v libovolném prostředí a která stále umožňuje uživatelům spravovat všechna svá rozhraní API v rovině řízení Azure API Management.

Virtuální klientský počítač s Windows

Verze Preview pro Windows Virtual Desktop na Azure Stack Hubu rozšiřuje hybridní funkce

Podniky dnes potřebují datovou suverenitu i datovou závažnost. Microsoft na základě hybridních funkcí Windows Virtual Desktopu ohlašuje na konferenci Microsoft Ignite verzi Preview pro Windows Virtual Desktop na Azure Stack Hubu. Jedná se o plně propojený scénář, kdy rovina řízení zůstává v Azure, zatímco fondy hostitelů spouštějící úlohy zůstávají na Azure Stack Hubu.

Sledujte nejpopulárnější relace z konference Microsoft Ignite

Podívejte se, jak zákazníci pomocí Azure inovují

Spotify
Lufthansa
Unilever
OLA
Cemex
Bosch
Chipotle
The Atlantic
Asos
SAP

Získávání cloudových dovedností pomocí Microsoft Learn

Hlavní základní koncepty vaším tempem a podle vašeho plánu. Ať máte 15 minut nebo celou hodinu, můžete si pomocí interaktivního školení osvojit praktické dovednosti, které vás také připraví na v oboru uznávané certifikace Microsoftu.

Vytvořte si bezplatný účet Azure ještě dnes

  • 12 měsíců bezplatných služeb – zahrnuje 12 služeb Azure Cognitive Service, jako je Počítačové zpracování obrazu, Content Moderator, Translator Text, Detektor anomálií, Rozpoznávání formulářů, Rozpoznávání tváře a Rozpoznávání rukopisu
  • Kredit $200 na prozkoumání jakékoli služby Azure po dobu 30 dnů
  • Více než 25 trvale bezplatných služeb, včetně bezserverových služeb, kontejnerů a AI