Přeskočit navigaci

Microsoft Azure Government – zkušební verze

Požádejte o zkušební předplatné

Vyplňte tento formulář a my zahájíme ověřování vašeho nároku jako federální, státní, místní nebo kmenové entity USA nebo jejich partnera a proces registrace zkušební verze. Během dvou pracovních dnů vám pošleme e-mail s dalším postupem.

90denní zkušební verze Azure Government zahrnuje $500 za měsíc, které můžete použít k nákupu libovolných služeb Azure Government. Tato smlouva o bezplatné zkušební verzi je na dobu určitou bez možnosti prodloužení. Zákazníci a partneři, kteří chtějí pokračovat v používání Azure Government po uplynutí 90 dnů nebi po překročení limitu $500, musí mít smlouvu Enterprise nebo předplatné s průběžnými platbami.

Uvědomte si, že pokud máte zákazníky, kteří by chtěli požádat o zkušební verzi předplatného Azure Government, musí zástupce jejich společnosti s oprávněním podepsat Podmínky a ujednání Azure Government odeslat následující formulář žádosti.

Máte otázky? Kontaktujte nás

Těšíme se, že vám pomůžeme urychlit bezpečnou transformaci na Azure Government!

Řekněte nám něco o vás a vaší organizaci


Všechna pole označená * jsou povinná.

Má organizace je
Zadejte vaše místo podnikání.
Jste výzkumné a vývojové středisko financované z federálních zdrojů?
Je vaše entita občanem USA?
Občanem USA se myslí osoba, která má v USA zákonný trvalý pobyt nebo která je chráněným jedincem. Označení se vztahuje také na všechny korporace, obchodní sdružení, partnerství, společnosti, trusty nebo jiné entity, organizace nebo skupiny, které jsou v USA zaregistrované k podnikání. Zahrnuje také všechny vládní (federální, státní nebo lokální) entity. Nevztahuje se na osoby ze zahraničí.
Jste v současné době členy stávajícího partnerského programu společnosti Microsoft?
Máte v současné době oprávnění poskytovat IT služby v rámci programu General Services Administration IT Schedule 70?
Je vaše entita občanem USA?
Občanem USA se myslí osoba, která má v USA zákonný trvalý pobyt nebo která je chráněným jedincem. Označení se vztahuje také na všechny korporace, obchodní sdružení, partnerství, společnosti, trusty nebo jiné entity, organizace nebo skupiny, které jsou v USA zaregistrované k podnikání. Zahrnuje také všechny vládní (federální, státní nebo lokální) entity. Nevztahuje se na osoby ze zahraničí.
Jste soukromá entita, která přechovává následující typy dat podléhající vládním předpisům?

1. Jak je definováno v čl. 22 zákoníku USA 2778 zákona o kontrole vývozu zbraní (AECA)

2. Jak je definováno v čl. 28 CFR CH I v sekci 20.33 a zásadách zabezpečení úřadu CJIS

V názvech domén se smí používat jen písmena od „a“ do „z“ a čísla od 0 do 9. Název domény a uživatelské jméno správce nesmí být delší než 64 znaků.
Vaše uživatelské jméno může obsahovat pouze písmena, číslice, tečky, spojovníky a podtržítka. Nesmí obsahovat mezery, speciální znaky nebo písmena s diakritikou.
Upozorňujeme, že z důvodu logické izolace Azure Government musí být zvolená doména jiná než stávající doména Microsoft Office 365, globálního Azure nebo jiné cloudové nabídky Microsoftu, kterou případně máte. To se týká i všech domén Azure Government ve verzi Preview nebo zkušební verzi.

Podmínky a ujednání zkušební verze předplatného Azure Government

Požádáním o zkušební verzi předplatného Microsoft Azure Government souhlasíte se zasíláním oznámení o zkušební verzi a zpráv týkající se služeb od Microsoftu.