Přeskočit navigaci

Vytvoření webové aplikace

Volba vývojářské platformy

Nasazení webové aplikace ASP.NET do Azure pomocí sady Visual Studio
Vytvoření nové webové aplikace v Javě spuštěné v Tomcatu nebo Jetty v Azure
Nasazení webové aplikace v Express Node.js do Azure pomocí příkazového řádku
Vytvoření webové aplikace v Pythonu pomocí MySQL a její nasazení do Azure pomocí sady Visual Studio
Nasazení webové aplikace v Lavarelu do Azure a její konfigurace pomocí příkazového řádku