Jak funguje Azure

Sledujte ukázková videa, ve kterých se seznámíte s oblíbenými službami Azure a dozvíte se, jak je využít k usnadnění a zefektivnění vývoje aplikací.

Vytvoření virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Podívejte se, jak vytvořit virtuální počítač s Windows Serverem a spravovat ho pomocí Vzdálené plochy.

Dozvíte se, jak vytvořit linuxový virtuální počítač, který potom můžete připojit a spravovat s využitím protokolu Secure Shell (SSH).

Sestavení a nasazení webových aplikací, které se budou škálovat podle aktuálních potřeb vaší společnosti

Naučíte se vytvářet a nasazovat webové aplikace v ASP.NET s využitím App Service.

Naučíte se vytvářet a nasazovat webové aplikace s využitím Node.js a App Service.

Transformace vývoje s využitím cloudově spravovaného úložiště a databází

Představíme vám Azure Storage, včetně objektů blob, tabulek, souborů a front pro Windows a Linux.

Uvidíte, jak vytvářet a migrovat databáze s využitím Azure SQL Database a snadno se připojovat s využitím jazyka a operačního systému podle vašeho výběru.

Kódování aplikací podle vašich představ v prostředí bez serveru založeném na událostech

Pomocí Azure Functions můžete vytvořit aplikaci bez serveru a integrovat ji s preferovaným řešením DevOps.