Connected Factory

Zvýšení průmyslové efektivity v připojené továrně

Následující ukázka je příkladem toho, jak se ve firmě dá pomocí řešení Microsoft Azure IoT využívat Průmysl 4.0 a zařízení s podporou cloudu prostřednictvím architektury OPC-UA.

Díky propojení továren mohou výrobci snadno a bez přerušování ingestovat, analyzovat a vizualizovat efektivní provozní informace, a to včetně údajů o výkonu a efektivitě. Místo aby reagovali na události, mohou je proaktivně spravovat a postupně zajistit plnou automatizaci.

U akcelerátoru řešení Azure IoT – propojené továrny jsou infrastruktura a architektura nakonfigurované předem a umožňují firmám rychlé zprovoznění na zabezpečené globální platformě.

Globální zobrazení

Zobrazení továrny

Zobrazení výrobní linky

Zobrazení strojů

Řešení potíží

Krok 1 z 4

Globální přehled

Globální souhrnný řídicí panel poskytuje operátorům celkový náhled na výrobu.

Krok 2 z 4

Reportování důležitých informací

Operátoři na první pohled vidí stav jednotlivých provozů, včetně jejich výkonu, efektivity a výstupu.

Krok 3 z 4

Protokolování upozornění

Důležitá upozornění, výpadky, provozní anomálie nebo problémy s efektivitou se eskalují pro zajištění rychlého řešení.

Krok 4 z 4

Eskalace upozornění

Z pracoviště v Německu přichází důležité upozornění, podíváme se na něj podrobněji…

Krok 1 z 3

Klíčové ukazatele výkonu na úrovni továrny

Na úrovni jednotlivých továren se sumarizují klíčové ukazatele výkonu a upozornění pro konkrétní pracoviště.

Krok 2 z 3

Podrobnosti o výrobě

Každou výrobní linku je možné reprezentovat, sledovat a analyzovat samostatně. Efektivita a výroba se také sumarizují téměř v reálném čase, aby bylo možné odhalit případné potíže.

Krok 3 z 3

Důležitá upozornění

Vidíme, že důležité upozornění pro toto pracoviště se týká výrobní linky č. 6, která vyrábí autodíly. Podívejme se na to zblízka...

Krok 1 z 3

Zobrazení výrobní linky

Na této úrovni se sumarizuje konkrétní výrobní linka s uvedením údajů o výrobě, doby běhu jednotlivých strojů a aktuálních datových metrik zařízení.

Krok 2 z 3

Analýzy konkrétních strojů

Teď je možné zjistit, který konkrétní díl způsobuje chybu nebo anomálii. Vidíme robotické rameno v této výrobní lince, u kterého došlo k potížím.

Krok 3 z 3

Cílená upozornění

Pro toto pracoviště existuje několik upozornění a eskalací, ale jenom jedno je důležité. Upozornění pro toto zařízení souvisí s teplotou. Klikneme na ně a podíváme se, co se s tímto robotickým ramenem děje.

Krok 1 z 4

Zobrazení strojů

Na úrovni stroje je možné zobrazit nezpracovaná data zařízení, údaje o výkonu a dokonce i prediktivní analýzy.

Krok 2 z 4

Podrobné analýzy

Tady je možné zobrazit aktuální metriky zařízení a hodnoty téměř v reálném čase. Zobrazují se také klíčové ukazatele výkonu pro konkrétní zařízení, doby běhu a zbývající naplánované požadavky.

Krok 3 z 4

Kontextové rozhodování

Vidíme, že zařízení by mělo být nějakou dobu dostupné, ale řídicí panel predikuje, že mnohem dřív dojde k neplánované chybě.

Krok 4 z 4

Provedení akce

Tady může operátor vybrat důležité upozornění, na které bude reagovat.

Krok 1 z 2

Řešení potíží

Panel upozornění poskytuje data téměř v reálném čase a také historické informace. Vizualizace dat zřetelně ukazuje překročenou prahovou hodnotu a nutnost akce dřív, než se díl porouchá a případně zastaví výrobu.

Krok 2 z 2

Obchodní integrace

Díky integraci Dynamics365 a Field Service je možné zavolat na pracoviště technika. Údržba se dá naplánovat na vhodný čas mezi směnami, aby se omezil její dopad na výrobní plány.