Akcelerátory řešení Azure IoT

Vytváření plně přizpůsobitelných řešení pomocí šablon pro běžné scénáře internetu věcí (IoT)—Propojte svůj podnik novým nápaditým způsobem

Sestavování pomocí ucelených akcelerátorů cloudových řešení IoT

Propojení zařízení a systémů

Vneste do svého řešení flexibilitu díky připojení zařízení a operačních systémů, které už používáte.

Zahájení práce v řádu minut

Využijte k akceleraci svých projektů IoT běžná, předem nakonfigurovaná řešení a předběhněte konkurenci.

Objevte nové informace

Shromažďujte a analyzujte data zařízení pomocí vyspělých analytických nástrojů a získávejte z nich poznatky, které vám pomůžou informovaněji se rozhodovat v obchodních záležitostech.

Rozšíření zabezpečení

Spolehněte se na ochranu, která kombinuje zabezpečení Azure s integrovanými funkcemi zabezpečení připojení a zařízení.

Propojení a monitorování zařízení pomocí vzdáleného monitorování

Získejte lepší informace o svých zařízeních, prostředcích a snímačích bez ohledu na to, kde se nacházejí. Shromažďujte a analyzujte data ze zařízení v reálném čase pomocí předem nakonfigurovaného akcelerátoru řešení pro vzdálené monitorování, který spouští automatické výstrahy a akce – od vzdálené diagnostiky až po požadavky na údržbu.

Zvýšení průmyslové efektivity v připojené továrně

Zlepšete svoji provozní produktivitu a zisk pomocí předem nakonfigurovaného akcelerátoru řešení připojené továrny. Propojte a monitorujte své průmyslová vybavení a zařízení v cloudu, včetně strojů, které už v továrně pracují. Analyzujte data z IoT a získávejte z nich informace, které vám pomůžou zvýšit výkon celého závodu.

Zvýšení spolehlivosti zařízení pomocí prediktivní údržby

Předvídejte potenciální problémy ještě před tím, než nastanou, díky předem nakonfigurovanému akcelerátoru řešení prediktivní údržby. Analyzujte data streamovaná ze snímačů a zařízení, předvídejte selhání vybavení a předcházejte jim, abyste se vyhnuli nákladným opravám.

Vývoj a testování vašeho řešení IoT pomocí simulace zařízení

Otestujte své řešení IoT na simulovaných zařízeních s využitím akcelerátoru řešení simulace zařízení. Provádějte realistické testy s využitím komplexních modelů zařízení, které simulují reálné scénáře.

Akcelerátory řešení Azure IoT nabízejí zákazníkům úžasné možnosti

Související řešení

Přehled Azure IoT

Vyzkoušejte si sami, jak jednoduché jsou služby SaaS pro IoT, které nevyžadují žádné zkušenosti s cloudem

Vytváření plně přizpůsobitelných řešení s šablonami pro běžné scénáře IoT

Připojení, sledování a správa miliard prostředků IoT

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz do hraničních zařízení

Další informace

Najít partnera pro spolupráci