Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Přeskočit navigaci

Graf dostupnosti portálu Azure

Pomocí grafu uvedeného níž můžete zkontrolovat, který portál podporuje aplikace a služby Azure, které používáte.

Další informace o portálu Azure

Služby Portál Azure Klasický portál Azure
API Management
App Service API Apps
App Service Mobile Apps
App Service Web Apps
Automation
Azure Active Directory
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure Container Service
Azure DevTest Labs
Azure DNS
Azure IoT Hub
Backup
Batch
BizTalk Services
CDN
Cloud Services
Data Factory
Data Lake Store
DocumentDB
Event Hubs
ExpressRoute
HDInsight
Katalog dat
Kognitivní služby
Log Analytics
Machine Learning
Managed Cache Service
Media Services
Microsoft Intune
Mobile Engagement
Mobilní služby (Classic)
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Projekty Dynamics Lifecycle Services
Prostředí App Service
Recovery Services
Redis Cache
RemoteApp
Search
Security Center
Service Bus
Scheduler
Site Recovery
Služba Data Lake Analytics
Správa privilegovaných identit v Azure Active Directory
SQL Data Warehouse
SQL Database
Storage
Storage (Classic)
StorSimple
Stream Analytics
Traffic Manager
Traffic Manager (Classic)
Virtual Machines
Virtual Machines (Classic)
Virtual Network
Virtual Network (Classic)
Visual Studio Application Insights
Visual Studio Team Services

Podívejte se, jak portál Azure zjednodušuje cloud.

Vyzkoušet

Zaregistrovat si bezplatný účet