Přeskočit navigaci

Graf dostupnosti portálu Azure

Pomocí grafu uvedeného níž můžete zkontrolovat, který portál podporuje aplikace a služby Azure, které používáte.

Další informace o portálu Azure

Služby Portál Azure Klasický portál Azure
API Management
App Service API Apps
App Service Mobile Apps
App Service Web Apps
Application Insights
Automation
Azure Active Directory
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure Batch AI
Azure DevTest Labs
Azure DNS
Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Lab Services
Azure Search
Azure SQL Database
Backup
Batch
BizTalk Services
Centrum IoT
Cloud Services
Cognitive Services
Content Delivery Network
Data Catalog
Data Factory
Data Lake Analytics
Data Lake Store
Databáze Azure Cosmos
Event Hubs
ExpressRoute
ExpressRoute Brány ExpressRoute
ExpressRoute Okruhy ExpressRoute
HDInsight
IoT Edge
Log Analytics
Machine Learning Studio
Managed Disks
Media Services
Microsoft Intune
Mobilní služby (Classic)
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Projekty Dynamics Lifecycle Services
Prostředí App Service
Recovery Services
Redis Cache
Security Center
Service Bus
Scheduler
Site Recovery
Služby Machine Learning
Správa privilegovaných identit v Azure Active Directory
SQL Data Warehouse
Storage
Storage (Classic)
StorSimple
Stream Analytics
Traffic Manager
Traffic Manager (Classic)
Virtual Machines
Virtual Machines (Classic)
Virtual Network
Virtual Network (Classic)
Visual Studio Team Services

Podívejte se, jak portál Azure zjednodušuje cloud.

Vyzkoušet

Zaregistrovat si bezplatný účet